Školská rada

Školská rada  (§ 167,168  zák. 561/ 2004)

       Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Podílí se na správě školy, a to následujícím způsobem:

  • a) vyjadřuje se knávrhům školních vzdělávacích programů
  • b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • c) schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení žáků
  • d) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • e) projednává inspekční zprávy
  • f) podává podněty - řediteli, zřizovateli
  • g) projednává návrh rozpočtu na další rok

Školskou radu založil zřizovatel ( městys Štěkeň), stanovil počet členů (3). Je vypracován jednací řád a volební řád.

Třetinu  členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků ze svého středu, třetinu volí pedagogičtí pracovníci.

Funkční období ŠR je 3 roky.

První školská rada při naší škole byla založena 13.9.2005 a pracovala ve složení:

Ing. M.Košta- předseda, Dr. Žitný a J.Šimek - členové 

Od 1. 5. 2015 funguje Školská rada při ZŠ a MŠ Štěkeň ve složení:

  • Mgr. Věra Nedvědová (zástupce školy)
  • p. Jana Hrdinová (zástupce rodičů)
  • Ing. Rudolf Vaniš - předseda ŠR ( zástupce zřizovatele - Městys Štěkeň)

 


Volba nové školské rady

Funkční období současné školské rady (zvolené v roce 2015) v roce 2018 končí. 
Z tohoto důvodu proběhne ve školním roce 2017/2018 volba nové školské rady. Za tímto účelem byly vydány níže uvedené prováděcí předpisy.

Nástěnka

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2017/2018

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2017/2018 naleznete v sekci výchovné poradenství

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2017/2018 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Projekty 2016/2017

Bližší informace naleznete v sekci Projekty ZŠ

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina do škol

obrázek

Podpora žáků - výukový portál

obrázek
Využijte svůj přihlašovací kód, přihlašte se a procvičujte!!!

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz
Login
HOME
ZŠ 383 393 115
ZŠ 730 700 144
ŠJ  383 393 232
ŠJ 730 700 143
ŠD 607 808 024
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014/15 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy