logotyp
Login

Aktuality naší třídy

Z Á Ř Í ... Zahájili jsme další školní rok, v naší 8. třídě s počtem 24 žáků (dívek 12 a chlapců stejný počet). --- Určitě se budou naši žáci více zamýšlet nad tím, co tzv. dál... co po 9. třídě: jakou zvolit školu nebo učební obor. Zde velmi prosím jejich rodiče, aby jim co nejvíce pomáhali. Je zřejmé, že profilovaný zájem o tu kterou školu se bude vyvíjet a měnit. Že jde o významné rozhodnutí, je bezesporu. --- Dále máme před sebou další školní akademii v prosinci 2021. Ale ještě před tím je tady možnost přihlásit se do některého ze zájmových kroužků na naší škole (zahájí svoji činnost od 4. října 2021).

   ŠKOLNÍ ROK 2021/2022   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021   
30. červen ... Dnes jsme také v naší 7. třídě předali vysvědčení. Celkem 8 x "prospěl s vyznamenáním" je velmi potěšující zpráva (z celkového počtu 23)... A tak nezbývá než popřát našim žákům příjemné a klidné hlavní letní prázdniny.
Č E R V E N ... V úterý 1. 6. jsme si připomněli Mezinárodní den dětí. Co je také důležité - v pondělí 7. června proběhne v naší škole, resp. venku na školní zahradě,  f o c e n í   tříd. Pro zajímavost: naše školní zahrada má skvělou úpravu stromů a dalších dřevin. Víte např. o tom, že zde najdete např. Vzácnou Jeffreyovu borovici (má největší šišky v ČR), jedlovec, douglasky a jiné druhy?
K V Ě T E N ... lidově "máj" je typicky jarním měsícem. Většinou přináší lidem novou naději. Také my věříme, že, pokud to bude možné, bude obnovena prezenční výuka ve škole... Jinak aspoň doplňuji, že v dubnovém pětiboji se z naší třídy zúčastnila Julie Hrdinová, která dosáhla maxima - tedy 10 bodů. Blahopřeji a děkuji za aktivní účast. Dále mají žáci možnost pokračovat on-line v ekologické soutěži na webu Městského úřadu Strakonice (ing. M. Šobr)... Téma zní: chráněná území.
D U B E N .... V měsíci "aprílovém" mají naši žáci možnost zúčastnit se - on-line - soutěže nazvané "znalostní pětiboj". Složena bude ze 3 tradičních částí (ekologie, zeměpis a historie našeho regionu) a dále 2 nově koncipovaných - aktuality a velikonoční svátky...
B Ř E Z E N ... 21. března nezapomeňte na 1. JARNÍ DEN. Samozřejmě počasí může být ještě zimní, ale příroda se opravdu probouzí. Podle rozhovorů by většina žáků naší třídy měla opět ráda prezenční výuku ve škole. Buďme trpěliví. Trpělivost je výsada nejen králů...
Ú N O R ... Stále sice pokračuje distanční výuka, ale webové stránky školy jsou Vám vždy k dispozici. Prohlédnout si můžete např. celou plejádu fotografií v bloku o naší exkurzi (společně s 6. třídou) na Šumavu --- říjen 2020, Chalupská slať.
L E D E N   2021... Také na počátku nového roku "jednadvacet" pokračuje distanční výuka. Ta prezenční zatím pouze pro 1. a 2. třídu... Jak ale říká klasik - "... jednou bude líp". V průběhu ledna se tedy žáci více soustředí na pololetní klasifikaci.
P R O S I N E C ... je už posledním měsícem roku 2020. Společně doufejme, že z hlediska pravidelné výuky a školních (kulturních) akcí bude rok následující lepší než ten letošní ... Zatím doporučuji alespoň krátké zastavení u vánočních jesliček Na Městečku ve Štěkni. Letos je to novinka a je třeba dodat, že velmi milá a zdařilá... Tak příjemné vánoční svátky Vám všem. Václav Žitný
LISTOPAD... Z důvodu  nezbytných protiepidemických opatření pokračuje on-line výuka pro většinu tříd základních škol, tedy i pro 7. třídu... V týdnu od 7. prosince se pravidelné výuky přímo ve škole zúčastní také naše třída.
Ř Í J E N ... V úterý 6. 10. jsme se společně s 6. třídou zúčastnili velmi zajímavé exkurze - na Šumavu. Areál Chalupské slatě s jedinečnými ostrůvky (!) se všem opravdu líbil. Navíc jsme si vyzkoušeli spoustu interaktivních her - venku před Infocentrem Svinná Lada, které je součástí Správy Národního parku Šumava (se sídlem ve Vimperku). Viděli jsme i další zajímavá místa - jen namátkou vybíráme: Čkyně, Sudslavická lípa (s obvodem kmene téměř 12 m je největším stromem celých jižních Čech), Vimperk... Na škodu bylo jen trošku počasí, ale od 10 hodin nás už pohladily i sluneční paprsky. Šumava je skutečně kouzelná a je jen jedna... Jako se zpívá v Písni o Štěkni. Není to jeden z tipů na dobré výlety do přírody, když už jsou kolem nás takové problémy s šířením pandemie a omezením cestování do ciziny? V. Žitný
NÁŠ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Z Á Ř Í ... Školní rok se nám tedy opět rozběhl (po 11. březnu znovu ve školních lavicích). V průběhu měsíce září budou žáci, a tedy i 7. třída, opakovat a doplňovat učivo z období březen až červen. Navíc speicálně pro naši 7. třídu připravuji zájmový kroužek ruštiny. V loňském školním roce naše žákyně z vyšších ročníků získaly v krajském kole v silné konkurenci 1., 4. i další skvělá místa! Náš kroužek pro 7. třídu by měl zahájit v měsíci řijnu. Václav Žitný, třídní učitel
   ŠKOLNÍ ROK 2020/2021   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020   
Č E R V E N ... Tak jahody se zase červenají... příroda je moudřejší než my. Po Mezinárodním dni dětí, který pro žáky 2. stupně (kromě 9. třídy) proběhl bohužel jen doma, čeká žáky 6. třídy možná více práce a snažení než dosud (od 10. 3., kdy probíhá výuka "na dálku"). Blíží se totiž závěr školního roku a klasifikace za jeho 2. pololetí! --- Kromě školních povinností měli žáci 2. stupně možnost zúčastnit se také zajímavé soutěže: školní pětiboj - celkem 5 kol soutěže z témat historie našeho regionu, zeměpis, ekologie, ruština a němčina. V obsahu se objevilo i kulaté jubileum (600. výročí bitvy u Sudoměře) nebo problematika sucha v přírodě (ekologie v praxi). Z naší třídy se postupně zúčastnilo celkem 12 žáků (!). V posledním kole - němčina - získala 1. místo A. Pašavová (8 bodů z 10) a o 2. místo se podělili K. Pekárek a A. Holá, oba se 7 body. --- Celkovým vítězem za 6. třídu se stala právě Adéla Pašavová - v 5 kolech vybojovala 3 x první místo, 2. pozici obsadila Adriana Holá a 3. potom Valentýna Šímová. V absolutním pořadí 6. až 9. třídy získala A. Pašavová sympatické 3. místo. Ceny za nejlepší umístění rádi předáme žákům v měsíci září...
K V Ě T E N ... Měsíc květen, jinými slovy máj. Pokračuje distanční výuka žáků naší školy i třídy; i další kolo našeho školního pětiboje (závěrečné bude v červnu - němčina). Také jsme si připomněli jubileum 75 let od ukončení 2. světové války.
D U B E N , jinými slovy "apríl" bývá měsíc co do počasí velmi zvláštní, a nečekanými ranními mrazíky pro přírodu i nebezpečný... My si letos v dubnu alespoň z domova připomeneme na 22. duben Den Země. A já velmi rád dodatečně poděkuji všem, kteří se zúčastnili on-line našeho školního "znalostního pětiboje" s tématikou ekologie. Byly to tentokrát tři žákyně, které velmi správně odpovídaly, Holá, Chmielová a Šímová.
B Ř E Z  E N .... Ve 2. kole soutěže Znalostní pětiboj si za naši třídu v oblasti zeměpisu nejlépe vedl Martin Plášil, který získal 7,25 bodu z možných 10-i. Připomínáme, že 1. kolo (historie regionu) v únoru vyhrála trojice Holá, Pašavová a Šímová (6 bodů). No a březen, to je také 1. jarní den na den rovnodennosti (21. 3.) a Mezinárodní den učitelů (28. 3.) ...
Ú N O R ... Zahájili jsme 2. pololetí školního roku. Co se nám nepodařilo do ledna, zvládneme jistě v tomto pololetí. A další zajímavé akce pro naše žáky? - Už v úterý 18. 2. to bude 1. kolo tzv. "znalostního pětiboje", které proběhne ve 12.30 jako soutěž žáků 2. stupně. Budou odpovídat na otázky v programu power-point, a to vždy 1 x za měsíc. V únoru to bude historie našeho regionu, v březnu geografie, duben - ekologie, květen a červen cizí jazyky... Kromě toho v pondělí 24. 2. k nám do školy opět přijede agentura Pernštejni a tentokrát vystoupí s programem věnovaným jubileu Leonarda da Vinci.
L E D E N ... Tak tu máme rok s "dvěma dvacítkami"... Po příjemné vánoční besídce naší 6. třídy a ještě milejších dlouhých vánočních prázdninách (16 kalendářních dnů) pokračuje školní výuka. A leden je logicky naplněný pololetními písemnými pracemi a snahou dosáhnout co nejlepší klasifikace. --- Od února však budou pro žáky připraveny další soutěže. Naše 6. třída se může zapojit do tzv. "Znalostního pětiboje". Oč běží? - Jednou za měsíc si žáci 6. - 9. třídy dobrovolně vyzkoušejí své znalosti, a to zejména našeho regionu, v soutěži formou power-point. Až do června je čekají zajímavé otázky a úkoly z témat: historie - geografie - ekologie - cizí jazyky (RJ a NJ). Vítězové získají i zajímavé ceny. V. Žitný, organizátor této soutěže
PROSINEC ... Název pochází od starého českého výrazu "prosinalý" (jistě se týká sychravého počasí, které tehdy bývá). U nás ve střední Evropě (také v Čechách) je tradičně dobou adventní.  A právě velmi pěkné adventní věnce jsme už jako třída vyrobili... A tak nás po mikulášské nadílce čeká ještě vánoční akademie žáků naší školy. Koná se v úterý 17. prosince v 17.15 hod. Tentokrát na jiném místě - Losyho sál na zámku ve Štěkni. Jste srdečně zváni! A potom, v pátek 20. 12., si uděláme ještě třídní vánoční besídku a připravíme "drobné vánoční dárečky"...
AKTUÁLNĚ... v týdnu od 18. do 22. 11. probíhá týden cizích jazyků a jejich pozdravů. Naše 6. třída připravila hned 2 "tabla",kde velmi zdařile ztvárnila němčinu a dále slovenštinu s polštinou. Jinými slovy - úřední jazyky našich sousedních států.
LISTOPAD. Kromě tradiční velmi užitečné ekologické akce (sběr papíru a víček PET-lahví) proběhnou také letos první třídní schůzky. Zcela nově se potom v úterý 26. listopadu (4. vyučovací hodina) bude konat jistě zajímavá přednáška organizovaná Eurocentrem v Českých Budějovicích. Téma: Vánoční zvyky ve vybraných státech Evropy... Po velmi úspěšné říjnové besedě o ochraně přírody a krajiny s ing. Miroslavem Šobrem půjde tedy o další podzimní povídání se zajímavými lidmi.
... TAK UŽ ŘÍJEN. Podzim s "babím létem" i vichřicemi nám ukazuje svoji vlídnou a také nemilou tvář. Bez ohledu na počasí nás však v říjnu čekají hned 3 zajímavé akce (události). Jednak ve středu 2. 10., kdy se podívá 2. stupeň naší školy na zámek ve Štěkni. V Losyho sále je pro nás připraven jistě zajímavý progam taneční školy z Prahy. Připomínám, že sál pojmenovaný po jednom z majitelů štěkeňského panství, jinak i skvělém loutnistovi, Janu Antonínu Losym, je úžasně vyzdobený portréty 32 římských císařů a chlubí se nejlepší akustikou v jihočeském regionu (!) Také z tohoto důvodu zde proběhlo již 13 ročníků hudebního festivalu s vysokou muzikální a pěveckou úrovní, tzv. "Spilkovo hudební léto". Škoda jen, že na tyto koncerty, které jsou vždy zdarma pro veřejnost, nechodí z naší školy prakticky žádní žáci.  - Další akcí bude potom v úterý 22. 10. přednáška a beseda uspořádaná právě pro 6. třídu s tématem "Ochrana přírody a krajiny na Strakonicku a v ČR". Přijede k nám p. ing. Miroslav Šobr, pracovník odboru životního prostředí ve Strakonicích. Jeho zkušenosti, zajímavé příběhy i realizace nádherného záslužného projektu "Návrat starých odrůd ovocných stromů do české krajiny" i projekty další jsou zárukou velmi zajímavého setkání s ním. - Ano, a poslední "událostí" ve školním kalendáři budou jistě i podzimní prázdniny na konci měsíce...
SRPEN/ZÁŘÍ... 2. 9. 2019 je zajímavá kombinace čísel. Pro základní a střední školy a také konzervatoře v celé ČR znamená začátek dalšího školního roku. Naši "šesťáci" sice zůstávají ve stejné učebně na stejném poschodí školy, ale budou tzv. "o rok starší" a čekají je mimo jiné elektronická třídní kniha nebo elektronická žákovská knížka (papírovou ŽK nahradí  v jistém smyslu "žákovský zápisník").Zejména přibudou noví učitelé v rozvrhu výuky. Nezapomeňme, žáci budou už na 2. stupni základní školy. A tak hodně štěstí, učebních úspěchů a radost z nových forem soutěží přejeme my všichni v pedagogickém sboru. PaedDr. Václav Žitný, tř. učitel.
   ŠKOLNÍ ROK 2019/2020   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019   
5. třída ze Štěkně na 15km běžkařské trase Kvidla - Bučina - Knížecí pláně - Borová Lada

Exkurze - expedice Boubín 2018/2019

Exkurze - expedice Boubín 2018/2019V úterý 16.10. jsme navštívili oblast Boubínského pralesa. Cestou jsem okoukli malý vojenský řopík. Obdivovali jsme až 350 let staré lesní velikány. Někomu se nejvíce líbila rozhledna na vrcholu Boubína, jinému chudové smrky, zádumčivé jezírko či 500 let staré ležící kmeny smrků.

Školní rok 2018/2019 zahájen

Školní rok 2018/2019 zahájenPo prázdninách zase spolu, navštěvujem naší školu. Zírá na nás bílá křída : ,, Děti, už jste pátá třída. Pilně počítáme, píšem, čteme. Dovídáme se vše, co chceme. Za odměnu každý pátek budeme mít mokrý svátek. 11 kaprů a 11 štik jezdí plavat do Strakonic.
   ŠKOLNÍ ROK 2018/2019   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2017/2018   

Rozloučení

RozloučeníMilí čtvrťáci,
děkuji vám za krásný rok, který nám společně tak rychle utekl. Přeji vám hezké prázdniny a mnoho úspěchů v příštím roce v 5. třídě.

Vaše Markéta Ševčíková

Přednáška o houbách

Přednáška o houbách Dnes jsme se zúčastnili přednášky o houbách. Učili jsme se o jednotlivých druzích, které sbírat, a které ne. Seznámili jsme se se spousty druhů hub. Z přednášky si odnášíme poučení, abychom vědeli, které houby sbírat.

Výlet

Výlet Dnes 10.5.2018 jsme se vydali na vodní hrad Švihov, o kterém jsme se ve vlastivědě učili a moc se na něj těšili. Před prohlídkou jsme se nasvačili a koupili si malé suvenýry. Hrad byl moc krásný a prohlídka nás bavila, více v naší fotogalerii. Poté nás čekalo město Klatovy, kde jsme se zašli podívat do místních katakomb. Na závěr jsme si dali sladkou tečku v podobě zmrzliny. 

Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmark
Dnes 27.3.2018 jsme se stali prodavači a nakupujícími na velikonočním jarmarku, kde jsme nabízeli naše výrobky. Děkujeme všem rodičům, kteří se také podíleli na výrobě (pečení, za šití,... ) Skoro všechno jsme prodali.
Také jsme měli krásné maskoty - dva zajíčky a jednu včelku.

Bruslení

BrusleníMrazivý pátek 2.3.2018 jsme vyrazili na bruslení. Někteří si zahráli hokej a my ostatní jsme se věnovali zlepšování stylu v bruslení. Všichni jsme si ve zdraví užili páteční den.

Představení - Staré pověsti české

Představení - Staré pověsti českéDnes 1.3.2018 nás přijel navštívit šermířský soubor Pernštejn, který nám přiblížil svým vystoupením Staré pověsti české.

Andělská pošta radosti

Andělská pošta radosti5.12.2017 Od rána jsme čekali, jestli k nám dorazí Andělská nadílka. Nakonec přišli nejen andělé s Mikulášem, ale navštívili nás i čerti. Nikoho nám nevzali, dostali jsme velkou nadílku a hezky si zazpívali.

Divadlo ve škole

Divadlo ve školeVe středu 30.listopadu jsme se kulturně obohatili o pohádku O hloupém Honzovi. Herci nás zaujali nejen divadelním vystoupením, ale i legračními kostýmy.

Mladý záchranář

Mladý záchranářNa podzim 4.10. nás navštívili hasiči a policie, od kterých jsme se dozvěděli zajímavé informace.  Vyzkoušeli jsme si deset disciplín jako je například střelba ze vzduchovky na terč, hod granátem a nejvíce nás bavilo stříkat z hasičské hadice. Podívejte se do naší fotogalerie obrázků :)

Akce PROUD

Akce PROUD
Dne 20.9.2017 jsme vyrazili na první společnou exkurzi do Horažďovic. Jako první zastávkou pro nás bylo náměstí, kde jsme navštívili některé obchody, cukrárnu a lehce posvačili. Poté nás čekal hlavní program v budově Envicentrum PROUD, kde jsme se zabývali tříděním odpadu. Všechny připravené aktivity nás moc bavili.

 

   ŠKOLNÍ ROK 2017/2018   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017   

Návštěva předškoláčků z Čejetic

Návštěva předškoláčků z ČejeticVe středu 14.6.2017 k nám zavítali předškoláci z Čejetic. Nachystali jsme si pro ně naši novou pohádku "Jak se Vojtěška naučila bát". Do pohádky jsme přizvali i prvňáčky a společně pohádku předškolákům zahráli.
Tak k nám přišel po roce - Bovýsek a ovoce
 Prosinec byl bohatý na program. 3.12. jsme vystupovali s Vánoční pohádkou na nádvoří strakonického hradu.5. prosince k nám zavítal sv. Mikuláš a rozdal všem malé dárečky, hříšníci mu slíbili, že už budou hodní. 16. prosince jsme si v KD Čejetice na školní Vánoční akademii připomněli blížící se Vánoce. A je tu nový rok 2017. Naše třída Vám všem přeje hodně štěstí a zdraví.
Máme 2. listopad a bilance III. třídy je: začátek školního roku jsme zvládli téměř na jedničku, dobře jsme se zapojili i do nových předmětů. Anglický jazyk nás baví a máme radost z každého nového slovíčka. Z dopravní výchovy už si  pamatujeme některé předpisy, které se týkají chodců. V dramatické výchově jsme si zahráli různé scénky ze života a nyní nacvičujeme představení na Vánoční akademii.
      V říjnu se naše třída připojila k projektovému dni "72 hodin" a úklidem v okolí školy pomáhala přírodě. 21.10. nás navštívil Bovýsek, což je maskot celoroční akce "Ovoce a zelenina do škol". Bovýsek nás vyzkoušel ze znalosti ovoce a zeleniny, za odměnu nám rozdal pitíčka.
   ŠKOLNÍ ROK 2016/2017   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2015/2016   

Hopsárium


12.5. 2016 jsme vyrazili na výlet. První zastávka byla v Českých Budějovicích, kde jsme si užili prima dopoledne v HOPSÁRIU. Vyzkoušeli jsme si zkluzavky, prolézačky, hopsadla a hodně se nám ...

Dopoledne s dopravní tematikou

Máme před sebou Jarmark

Máme před sebou Jarmark

    9.12. 2015 jsme v Písku navštívili představení Zimní příhody včelích medvídků. Pohádka byla veselá a zaznělo v ní mnoho písniček. I my, diváci, jsme byli vtaženi do děje. Mohli jsme zpívat, tleskat, foukat, křičet, dupat a tím jsme ovlivňovali příběh včelých medvídků. Pohádka se nám moc líbila.

Druháci jedou na plný plyn

Rok uběhl jako voda a my jsme nastoupili už do 2. třídy. Copak nás v ní asi čeká? Jistě spousta nových poznatků, počtů, písmenek, no zkrátka vědění. Tak hurá, zpátky do lavic!
   ŠKOLNÍ ROK 2015/2016   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2014/2015   

1.6. jsme my děti měly svátek a naše paní učitelky na nás nezapomněly. Připravily nám dopoledne plné her - skákaly jsme v pytlích, jezdily na koloběžce, luštily luštěnky, přecházely pohyblivý chodník, házely kroužky na tyč a ještě mnoho dalších soutěží. Za naše výsledky byla i sladká odměna. Dopoledne plné her se nám moc líbil.

Náš stromek

Náš stromekKdyž jsme nastooupili do 1. třídy, zasadili jsme si u školy náš stromeček, který nám bude připomínat naše školní léta. Teď, na jaře jsme se přišli podívat, jak nám krásně poprvé rozkvetl a nádherně voní. Zkusili jsme si také, zda na něj dosahneme a necháme se překvapit, kolik z nás na něj dosahne, až budeme za osm opouštět školu.
Více ve fotogalerii 1. třídy.

Veselé zoubky

27.3. 2015 se naše třída zapojila do projektu "Veselé zoubky". Dověděli jsme se, jak zuby fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se, a co je zubní kaz, jak se máme o zuby starat a proč navštěvovat zubního lékaře. Během celého projektu nás čekala dvě překvapení - 1) film - Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek, 2) preventivní balíčky (kartáček na zuby, pasta, žvýkačky a přesýpací hodiny, které odpočítávají čas čištění zubů).

Počítáme - píšeme - čteme, tak jak se sluší na správné žáky

Začali na jedničku

Začali na jedničkuVesele do práce vykročili žáčci 1. třídy. Vždyť už se na ně paní učitelka Drahoslava Havránková moc těšila. Ve vyzdobené třídě se všem líbí. Důkazem toho je skutečnost, že děti znají již několik písmen a hravě počítají do pěti. Jen se zkuste zeptat, kolik už mají jedniček!

Nástěnka

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2021/2022 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2020/2021

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2020/2021 naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD 721 174 864
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy