logotyp
Login

Archiv aktualit

ZNALOSTNÍ ČTYŘBOJ

ZNALOSTNÍ ČTYŘBOJ ... má na naší škole již dlouhou tradici. Žáci
2. stupně soutěží od března do června ve znalostech z oborů: region Strakonicko a Písecko (historie), praktická geografie, ekologie a cizí jazyky trochu jinak. V projekci 
power-pointu se všichni soutěžící i dobře bavili a vytvořili určitý stálý kolektiv. V 6. třídě zvítězila Jitka Kuboušková, v 7. pak Jan Kulha. A mezi žáky 8. třídy dosáhla nejlepších umístění Anna Kulhová. Všichni vítězové obdrželi zajímavé knižní odměny a přislíbili účast i na jaře v roce 2024.

Výtvarníci bodovali!

Výtvarníci bodovali!V úterý 27.6. proběhlo ve Strakonicích vyhodnocení okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí. Věcné ceny a diplomy jeli převzít:
Kristýna Taubrová ze 7. třídy - vyhrála ve své kategorii 1. místo
Klára Myslivcová z 8. třídy -  byla na 1. místě  
Bojan Rankov z 8. třídy - obsadil 2. místo v kategorii ZŠ4.

Všem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy v uměleckém oboru.

Krásné prázdniny!

Krásné prázdniny! Upozornění: V případě neodkladných záležitostí nás kontaktujte na email: skola@zssteken.cz
Úřední dny v období hlavních prázdnin
od 29.8.2023.

Návštěva předškoláčků z MŠ Čejetice a MŠ Štěkeň

Návštěva předškoláčků z MŠ Čejetice a MŠ Štěkeň V úterý 13.6. nás navštívili předškoláci z MŠ Čejetice a MŠ Štěkeň.Poslechli si pěvecký sbor Kaštánek a mohli si  zatančit tanečky se žákyněmi 4.tridy.

Naučná stezka Tůně u Hajské

Naučná stezka Tůně u HajskéV úterý 13.6. 2023 se 4. a 5. ročník v rámci ŠD vypravili na naučnou stezku Tůně u Hajské, která patří mezi přírodní památky. Jedná se o jediněčné místo, které tvoří až 3 desítky tůní a mokřadů, a ve kterém se vyskytují vzácní živočichové a rostliny. Na pěti informačních tabulích jsme se seznámili se zdejšími živočichy a rostlinami, které jsme si zapisovali do pracovních listů. Po celou dobu nás doprovázelo krásné počasí, takže jsme si mohli smočit i nohy v řece Otavě a zamávat jedoucím vodákům.

Více fotek naleznete ve Fotogalerii ŠD.

Hmatový chodníček

Hmatový chodníček

Do konce školního roku už moc dní nezbývá, a tak si je ve družině  rádi zpříjemňujeme na školní zahradě.  Plně využíváme pergolu, ve které si malujeme, svačíme.  Počasí už nám dovoluje používat i hmatový chodník, který je tvořen z kůry, písku, kamenů, šišek. Tento chodník je skvělý na rozvoj jemné a hrubé motoriky, podpory správného držení těla.  Rádi se ale také posadíme na lavičky do stínu pod stromy a pozorujeme veverky, ptáky okolo nás. Třešně už dozrály, prázdniny se neúprosně blíží.

Krajské kolo biologické olympiády

Krajské kolo biologické olympiády

Po úspěchu v okresním kole biologické olympiády si naši nejlepší přírodovědci jeli užít účast v krajském kole, které proběhlo ve čtvrtek 25.5. v DDM Českých Budějovicích. Z celkového počtu 27 žáků základních škol a gymnázií obsadil krásné 3.místo Jan Kulha (7.r.) a 23. místo Martin Jíně (7.r.). Biologická olympiáda patří mezi velmi náročné soutěže,  které  vyžadují znalosti nad rámec běžně probíraného učiva základní školy. Gratulujeme a děkujeme chlapcům  za čas, který věnovali svědomité přípravě. Přejeme, aby jim zájem o přírodovědné obory vydržel.

 

Dětský den v ŠD trošku jinak

Dětský den v ŠD trošku jinak Ve středu 31.5. jsme pro děti z ŠD připravily dětský den. Na zahradě naší školy vyrostl krásný skákací hrad, ze Strakonic za námi přijela paní Sosnová, která dětem podle jejich přání namalovala ...

Přípravné a zábavné setkání s budoucími prvňáčky

 Ve dnech 18.5.2023 a 31.5. 2023 proběhlo poprvé Přípravné a zábavné setkání budoucích prvňáčků. Budoucí prvňáčci si vyzkoušeli jaké je to sedět ve školní lavici a také různá pohybová cvičení.
 V dalším bloku si vyzkoušeli práci s interaktivní tabulí, např.  matematické dovednosti a zrakové vnímání. Obě setkání  se velmi vydařila a budoucí prvňáčci si užili své první krůčky ve škole.

Recyklánek

Aktuálně z našeho výtvarničení.
Děti zkusily rudku s uhlem a medvídka zvládly svěžím tahem. Zážitkem a expresí vrhly se na abstrakci. Nechtěli jsme nic konkrétního , malovali jsme srdíčkem: Jak se cítím, jak vnímám vznikající obrázek. Experimentovat a cítit barvy děti velice baví. Je vidět , jak emotivní a aktivní dokáži být.
Po abstrakci a experimentech nastal čas na vážné téma - zvládnout zátiší. Sami si můžete v naší fotogalerii prohlédnout, jak děti skvěle uchopily štětce a tématu se nebály. Naši další metou je malba v plenéru, abychom nejen cítili barvu, ale i světlo a naši krásnou rozkvetlou školní zahradu. Pěkné dny z Recyklanku

Den matek v ŠD

Den matek v ŠD I ve školní družině myslíme na naše milované maminky, které měly v neděli, 14. května, svátek. Vyrobili jsme jim z Fimo hmoty krásná barevná srdíčka jako přívěšek na krk. Výrobek udělal radost i ...

Krásné umístění v biologické olympiádě

Krásné umístění v biologické olympiádě

Ve čtvrtek 11.5. reprezentovala naši školu žákyně 8.r. Anna Kulhová v krajském kole biologické olympiády kategorie C (žáci 8. a 9.r. základních škola a gymnázií) v Českých Budějovicích a vedla si velice úspěšně. Anička obsadila 2.místo. Gratulujeme ke krásnému umístění a děkujeme za svědomitou přípravu, bez které by v této náročné soutěži nemohla obsát. 

Den bez aktovek

Den bez aktovekV úterý 9.5.2023 se ve 4. třídě konal Den bez aktovek. Všichni jsme byli udiveni v čem se dá nosit učení. Učebnice jsme viděli v košíku na prádlo, v krabici od bot, ale i v kufru na dovolenou. Jak vypadal den bez aktovek se můžete sami přesvědčit ve fotogalerii 4. třídy.

Přípravné a zábavné setkání pro budoucí prvňáčky

Přípravné a zábavné setkání pro budoucí prvňáčky proběhne ve dnech 18.5.2023 v 15.00 a 31.5.2023 v 15.00. Děti si zkusí jaké je to sedět v lavici, poznají se svými budoucími spolužáky a procvičí si hrubou a jemnou motoriku.
Dětičky si přinesou přezůvky,pastelky a tužku.

Setkání rodičů budoucích prvňáčků

Dne 15.6.2023 od 15,30 proběhne schůzka rodičů budoucích prvňáčků, kde budou rodiče seznámeni s organizací příštího školního roku.

Edukační výlet na hrad Kašperk - výstava replik českých korunovačních klenotů

Edukační výlet na hrad Kašperk - výstava replik českých korunovačních klenotů V pátek 5.5.2023 se naše družiny opět vypravily na další edukační výlet. Tentokrát na náš nejvýše položený královský hrad Kašperk. Probíhá zde do 30.6.2023 výstava replik českých korunovačních ...

Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR

  Ve čtvrtek 4.5. nás navštívila Policie ČR. V rámci primární prevence, byl pro žáky 9.r. vybrán program s názvem „ Protidrogový vlak“. Společně s Mgr. J. Novákovou a Mgr. J. Krejčovou diskutovali o legálních a nelegálních drogách a nebezpečí, které je spojené s užíváním drog. Žáci byli též seznámeni s platným právním řádem v drogové problematice a postihy při distribuci drog. Emotivní příběh, na základě skutečných událostí, dovedl žáky k zamyšlení se nad hodnotou lidského života každého jednotlivce. Beseda byla velmi poučná.

Den Země

Den Země

I v letošním roce se naši žáci zapojili do ekologické soutěže Den Země, kterou pořádá CEV DDM ve Strakonicích. Žáci určovali rostliny, živočichy, houby, minerály, stopy zvířat a zodpovídali otázky z ekologie. V II. kategorii (žáci 6.a7.r.) celkem soutěžilo 48 dvojic. 1.místo vybojoval Martin Jíně a Jan Kulha (7.r.). Ve III. kategorii (žáci 8.a9.r.) celkem soutěžilo 23 dvojic.
9. místo obsadila děvčata Natálie Čermáková a Anna Kulhová(8.r.). Všem soutěžícím děkujeme za pěkné výkony a reprezentaci školy.

čarodějnické rejdění

čarodějnické rejděníVe čtvrtek 27.4.2023 si naše družiny společně čarodějnicky zařádily. Na školní zahradě se odehrával lítý boj o hod pařátem, skokem přes bažiny, lovením různé jedovaté a smrduté havěti, trefováním se shnilou mrkví do klobouku. Pořádal se hon na kočku, vrhalo se vším možným, shazovaly se plechovky s netopýry a házelo se na terč a mnoho dalšího. Zkrátka, byl to den plný kouzelnických atrakcí. Děti si to náramně užily a odnesly si domů diplom i něco na hraní a na zub. Počasí bylo moudré a přálo nám v zápolení. Více ve fotogalerii ŠD.

.... tak se nám ty čarodějnice zase blíží

.... tak se nám ty čarodějnice zase blížíV úterý 25.4. jsme si s prvňáčky upekli pro sebe i pro druháky, kteří měli odpolední vyučování, čarodějnické prsty. Kluci z první třídy poctivě vyvalovali těsto a tvarovali prsty, děvčátka zdobila prsty mandlovými nehty. Po upečení jsme prsty natřeli rybízovou marmeládou a krvavé usekané čarodějnické prsty byly na světě. Děti si daly opravdu záležet a pak si na nich náramně pochutnaly. Více ve fotogalerii ŠD.

Okresní kolo biologické olympiády

Okresní kolo biologické olympiády

Dne 17.4. se v DDM ve Strakonicích konalo okresní kolo biologické olympiády kategorie C, pro žáky 8. a 9. ročníků. Anna Kulhová (8.r.) vybojovala krásné 1.místo.  Soutěžící museli také předložit samostatně zpracovanou práci na dané téma. Anička si vybrala „Rychlený vývoj květů a listů třešně“.  Gratulujeme k vynikajícímu výkonu a přejeme Aničce hodně úspěchů v krajském kole v Českých Budějovicích.

Zahraniční stáž pedagogických pracovníků Dánsko

Zahraniční stáž pedagogických pracovníků DánskoV týdnu od 16.3. do 31.3. navštívili naši tři pedagogičtí pracovníci zahraniční stáž v Dánsku ve měste Randers. Cílem stáže byl vhled do odlišného vzdělávacího systému. Jednou ze škol, kterou navštívili byla C La Course. Jedná se o výběrovou školu, kde jsou děti zapsány již po narození na čekací listinu. Ve třídách je maximálně  22 dětí a žáci navštěvují nultý až devátý ročník.
Nultý ročník slouží jako přípravný ročník k seznámení budoucích žáků se školou a pro plynulý přechod do školy. Pedagogové měli možnost se seznámit se systémem školství a zúčastnili se výuky dánštiny, matematiky, pracovních činností a hudební výchovy. Zúčastnili se také koncertu dětí pro rodiče v muzikální třídě. Využili příležitosti navštívit místní JumpArénu, kde probíhá výuka motoriky v nultém a prvním ročníku.
Během stáže navštívili několik dánských měst a poznali také místní kuchyni.
   S sebou domů si kromě ceritfikátu odvezli také mnoho zážitků i zkušeností ze stáže.

Poděkování

PoděkováníRádi bychom poděkovaly paní Hokrové, která darovala do školní družiny stavebnice Lego. Stavebnice udělaly nesmírnou radost dětem. Každý den se v družině staví tanky, auta a traktory :-)

Srdečně děkujeme,
vychovatelky školní družiny

Zápis dětí do 1. třídy

Zápis do školy je pro všechny budoucí školáky i jejich rodiče velký den.
Aby nebyla žádná nervozita, strach a nejistota z toho, co se bude u zápisu dít, pečlivě jsme se na vstup budoucích prvňáčků připravili.
Naším cílem bylo, aby všichni zúčastnění měli na tento den pěkné vzpomínky.
Po vstupu do třídy z malých předškoláků se najednou stali žáci a na chvíli byli vtaženi do opravdové školní práce. Třídili své znalosti, psali na tabuli, poznávali obrázky, geometrické tvary, využívali názorný materiál. Na řadu přišlo i programování robotické včely, kvíz s Albi tužkou a řešení úloh za pomoci interaktivní tabule.
Závěrem nám děti přednesly básničku a zazpívaly svou oblíbenou písničku.
Za svou snahu děti získaly Pamětní list. Pro děti byl připravený ještě fotokoutek, kde je mohli rodiče na památku jejich velkého, úspěšného dne vyfotit.
Na budoucí prvňáčky se velmi těšíme.

Velikonoční jarmark

Ve středu 5.4. se v naší škole opět uskutečnil Velikonoční jarmark. Tato řemeslná akce má v naší škole již tradiční zastoupení. Vždy před Velikonocemi se žáci a pak děti ještě spolu s rodiči podílejí na výtvarných a vlastnoručních výrobcích a dekorací. Letos to byla opět přehlídka krásných výrobků a chutných dobrot. Každým rokem je laťka tvořivosti nastavena vždy o kousek výš.

Dílničky ŠD ve strakonickém muzeu

V úterý 28.3. a ve čtvrtek 30.3. se naše družiny opět vypravily do strakonického muzea na Velikonoční dílničky. Děti si vyrobily voňavá mejdlíčka různých tvarů a barev, která si odnesly domů jako dáreček. Na výstavu v kapitulní síni, kam jsme se také zašli podívat, děti v dílničkách vyrobily vajíčka z papíru. Vyslechli jsme si poučné povídání od paní lektorky Kateřiny Prokopcové o tradicích a zvycích vztahujících se k Velikonocům. Společně jsme si pak prohlédli výstavu velikonočních výrobků a děti našly stoleček s vlastními výrobky.

Okresní kolo biologické olympiády

Okresní kolo biologické olympiády

Vítězové školního kola biologické olympiády měli možnost porovnat své znalosti a dovednosti v okresním kole této tradiční soutěže, která se konala ve čtvrtek 30.3. v DDM ve Strakonicích. Soutěžící si odbyli nejprve testovou část, pak laboratorní část a nakonec poznávali 40 předložených rostlin a živočichů. Chlapci si do okresního kola navíc přinesli své předem vypracované vstupní úkoly, bez kterých by do okresu nemohli postoupit. Z celkového počtu 23 žáků základních škol a gymnázií vybojoval 1. místo Jan Kulha (7.r.) a 5. místo Martin Jíně (7.r.). Chlapcům gratulujeme a přejeme hodně bodů Jendovi v  krajském kole.  

Preventivní program

Preventivní program

Ve čtvrtek 30.března proběhla beseda pro žáky 8.r. na téma  „ Co přináší a co berou sociální sítě“.  Žáci diskutovali a zamýšleli se nad tím, jaká je úloha sociálních sítí, v čem jim mohou pomoci a kdy mohou ublížit. Přesvědčili se na řadě příkladů, co všechno se může stát a jak se může změnit život člověka, pokud se nechá počítačem ovládat. Potřebné informace žáci získali a nyní už záleží na každém jedinci, zda je v praxi využije. Beseda byla velmi poučná.

Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmark

Krajské kolo Zeměpisné olympiády

Krajské kolo Zeměpisné olympiádyZ KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY jsme si přivezli vynikající 
 2. místo! Dne 29. března se vítěz okresního kola Jan Kulha (žák 7. třídy) umístil ve své kategorii mezi těmi nejlepšími, a to v konkurenci 21 soutěžících (vč. víceletých gymnázií) z celého regionu Českobudějovicka. Náročnou 3 hodinovou soutěž zvládl Jenda opět bravurně ve všech 3 úsecích: práce s atlasem, geografické znalosti a praktická část s mapou. Blahopřejeme a velice upřímně děkujeme za tu nejvzornější reprezentaci naší školy. 

Lyžařský kurz Zadov

Lyžařský kurz ZadovVe dnech 19. 3. až 24.3. 2022 uspořádala naše škola lyžařský kurz pro žáky 7. třídy. Zúčastnilo se celkem 14 žáků, z toho        8 děvčat a 6 chlapců. Lyžařský kurz probíhal pod vedením lyžařských instruktorů z Lyžařské školy Zadov. Ze ZŠ Štěkeň tvořili doprovod Jiří Vlasák a Petra Rajtmajerová. Všechny naše děti se díky obětavým a trpělivým cvičitelům lyžování naučily obstojně lyžovat a dokážou bez problémů vykrajovat obloučky na zadovské sjezdovce. Navštívili jsme také stanici horské služby, kde se žáci seznámili s prací horské služby, nebezpečím hor a poskytováním první pomoci. Ve volných chvílích se žáci při přednášce seznámili s historií lyžování a s krásami zimní Šumavy. Zpestřením pobytu na horách byly i turistické výšlapy ke Klostermannovým kamenům a na Zlatou studnu. Protože se nám podařilo absolvovat lyžařský výcvikový kurz bez sebemenšího zranění a z dětí čišelo jen nadšení a spokojenost, lyžařský kurz splnil stoprocentně svůj účel.

ŠD Morana 24.3.2023

V pátek jsme se s dětmi z ŠD pomyslně rozloučili se zimou. Za hlasitého odříkávání koled, aby smrtka odešla ze vsi, jsme tuto ustrojenou loutku odnesli k jezu ve Štěkni. Moranu sice hned stáhl proud a ona odplavala rychle pryč, přesto se však nechce vzdát své vlády. My to ale vydržíme a společně se těšíme na jaro a s ním na nový život. Ozdobenou vrbovou větvičku, do které jsme si zavázali svá tajná přání, jsme si přinesli do školy pro radost.

Exkurze do Londýna a Belgie

První březnový týden se žáci naší školy účastnili 7-denního jazykově poznávacího zájezdu do Velké Británie se zastávkou v Bruselu a Bruggách.

Studenti osmého ročníku si užili den v hlavním městě Bruselu, navštívili areál Evropského parlamentu. V druhé polovině dne se přemístili do oblasti města Bruggy s ochutnávkou belgické čokolády. Následující den se žáci přeplavili trajektem přes kanál La Manche do Dover, kde se naplno rozjeli vstříc dobrodružství, poznávání velkoměsta Londýn jeho Tower of London a Tower Bridge, Big Benu, katedrálu sv. Pavla, památník Monument , proběhli se tunelem pod řekou Temží, viděli královský palác Buckingham Palace, zažili London Eye a mnoho dalšího včetně malebného Leeds Castel či Windsoru. Velkou výzvou a účelem této vzdělávací exkurze bylo seznámení studentů s životem ve zdejších hostitelských rodinách. Cílem této exkurze bylo přiblížit studentům anglický jazyk, historii, kulturu jiné země. Podle pozitivních reakcí studentů na dny strávené v Británii, mise splnila svůj účel - přiblížit studentům anglicky mluvící zemi, do které se jistě někdy v budoucnu opět vypraví.

Exkurze ŠD do JE Temelín

V pátek 17.3.2023 jsme se s dětmi z ŠD vypravili na exkurzi do JE Temelín. V infocentru Jaderné elektrárny Temelín, které se nachází v zámečku Vysoký Hrádek, si děti prohlédly interaktivní expozice, vyzkoušely si různé aktivity, zahrály pexeso, dozvěděly se nové informace o jaderné elektrárně a o tom, jak vlastně funguje a k čemu slouží. Poté jsme se odebrali do kinosálu, děti zhlédly krátký film o důležitosti této elektrárny, o tom, co ji pohání, kdo všechno v ní pracuje i jaká jsou bezpečnostní opatření v jejím bezprostředním okolí. Pak dostaly děti od paní průvodkyně Kristýnky brýle na virtuální realitu, sluchátka a ponořily se přímo do světa a života samotné elektrárny. S brýlemi se děti ocitly uvnitř chladící věže, vylétly nad ni a pak seděly na plošině, ze které shlížely dolů pod sebe na bazén, ve kterém se měnila kapalina do reaktoru. To byl asi nejsilnější zážitek, který děti díky těmto unikátním brýlím mohly prožít. Bezpochyby si to všechny užily a na samotný závěr se sklouzly v tubusu za infocentrem. Domů jsme se všichni vraceli nadšení a obohacení o nové dojmy. Vřele tuto návštěvu v JE Temelín všem doporučujeme. Je to skvělý tip na výlet se zážitkem. Vychovatelky ŠD.

Velikonoční výstava v ambitech muzea Strakonice

Velikonoční výstava v ambitech muzea StrakoniceKaždoročně se naše školní družiny účastní Velikonočních výstav ve strakonickém muzeu. Ani letos jsme nezůstali pozadu. Děti vyráběly v rámci zájmové činnosti v ŠD proplétaná vajíčka z papíru, ovečky z vlny, zdobené ploty z dřevěných špachtliček, slepičky z obalů od actimelu, kohoutky z ruliček a roztomilá kuřátka s kloboučkem. Výrobky se dětem vskutku vydařily a již zítra jste všichni srdečně zváni k samotné prohlídce v muzeu. K vidění je toho opravdu hodně. Vychovatelky ŠD.

Poděkování pěveckému sboru Kaštánek

Poděkování pěveckému sboru KaštánekCo dodat? Děkujeme i my. Skvělé!

Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiádaKoncem února proběhlo v ZŠ Dukelská ve Strakonicích okresní kolo olympiády v zeměpisu. Velikou radost nám přinesl skvělý výkon žáka naší školy, Jana Kulhy, který v kategorii 7. tříd v této náročné soutěži zvítězil. Vysoký počet bodů v silné konkurenci celkem 22 soutěžících svědčí o jeho výborném vztahu ke geografii, ale i k ekologii a dalším vědám,  s nimiž právě zeměpis spolupracuje. Děkujeme za vynikající reprezentaci školy a gratulujeme k postupu do krajského kola (29. 3. 2023).

Valentýnské překvapení

Ve spolupráci s místní cukrárnou jsme si pro děti ze školy a školky připravili na svatého Valentýna malé překvapení. Co jiného by mohly v tento den děti dostat než velmi
chutné linecké srdíčko pomazané marmeládou. Jestli děti někomu z lásky srdíčko darovaly, či skončilo dětem v jejich bříšku, to už nevíme, ale věříme, že srdíčko děti potěšilo.
Atmosféru celého dne podtrhla srdíčková výzdoba jídelny, kterou vyrobily děti ze školní družiny.

Preventivní programy

Preventivní programy

   Ve středu 15.2. v rámci programu primární prevence proběhly s Policií ČR přednášky pro žáky šestého a sedmého ročníku. Besedy byly zaměřeny na šikanu, přestupky, trestné činy, ale i drogy a jejich následky na lidský organizmus. Důležitou součástí bylo zhlédnutí krátkých videoukázek, které na vážnost problému poukazovaly. Žáci se aktivně zapojovali a kladli zajímavé dotazy. 

 

Maškarní rej ŠD v tělocvičně

Maškarní rej ŠD v tělocvičně V pátek 10.2.2023 si naše družiny společně užily tradiční maškarní karneval v tělocvičně. Dětí se sešlo hodně, soutěží ještě víc. Zábava nebrala konce, jen ten čas rychle utíkal. Soutěžní disciplíny střídala diskotéka s nejnovějšími tanečními hity a na závěr děti čekala sladká tombola. Více ve fotogalerii ŠD.

Hurá, jedeme na hory!

Hurá, jedeme na hory!Jedeme za sněhem, za zimními radovánkami. 
U nás sníh není. Nebyl ani o zimních prázdninách. Mnozí z nás dostali pod stromeček boby, lopaty, dokonce i sněžné skútry. S jakou radostí jsme ve škole přivítali nápad - POJEDEME NA HORY.
Hurá! Můžeme si svá vozidla vyzkoušet na pořádné sněhové peřině. 
Autobus pro 56 osob byl téměř obsazen žáky 2., 3. a 4. třídy. 
Ve svých pozdějších písemných projevech psali o svých zážitcích, o cestě autobusem, o ranní mlze na Javorníku, o velkém kopci plném sněhu, o rychlých jízdách a sněhu padajícím do očí, o kamarádech z jiných tříd, zkrátka o velké zábavě.
Ve středu 8.2. jsme si všichni skvělý den na horách užili.

Soutěž v anglickém jazyce

Soutěž v anglickém jazyce
Dne 9.2.2023 proběhlo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce v DDM ve Strakonicích. 
Tato olympiáda hodnotila schopnost žáků použít anglický jazyk v komunikaci a ke sdílení informací. Soutěže se účastnili žáci Rozálie Chmielová z 9.ročníku a Josef Horňák ze 7. ročníku , který získal 3.místo. Gratulujeme.

Úplně první vysvědčení u prvňáčků

Úplně první vysvědčení u prvňáčkůPoslední lednový den je vždy ve znamení konce prvního pololetí školního roku. Pro žáky to znamená, že obdrží pololetní vysvědčení. Zatím jenom jeho výpis, ale o jedničky už je nikdo nepřipraví. Pro prvňáčky to bývá vždy až magický den, protože tento doklad o známkách dostávájí poprvé. Dobrá zpráva pro všechny dnes byla, že si za práci v prvním pololetí vysloužili samé jedničky. K nim si ještě každý nesl domů velkou pochvalu. Jedničky i pochvaly byly zcela zasloužené, protože zrovna žáci první třídy ujdou vždy za toto hodnocené období obrovský kus cesty. Proto patří všem velká gratulace a přání, aby jim chuť do školní práce vydržela co nejdéle!

Aktualita z našeho výtvarného kutění Recyklánek

Protože nám chybí sluníčko , které je stále nizoučko, rozhodli jsme se s Recyklánkem tomu jíti naproti. Posbírat vám barvičkami, prstíčky úsměv maličký.
Před Vánocemi jsme si vyzkoušeli techniku monotypu, takové PRINT kouzlení, které děti bez přetvářky nadchlo, kouzlíme se solí, voskem. Dokážeme si poradit s rozlitou skvrnou inkoustu a tím vstoupíme do kouzelné zahrady a schováme se pod naším stromem splněných přání .
Chceme zdolat rudku s tuhou, ale to si musí počkat na část druhou.
Váš Recyklánek ✨

V pátek 20. ledna jsme se s dětmi z ŠD vypravili do Lipna nad Vltavou, na zážitkovou výstavu Lega. Na ploše 2000 m2 jsme si prohlédli 40 obřích staveb sestavených z kostiček této stavebnice. ...

------------------------ 2023 --------------------------

Poděkování

Vážení rodiče.
Děkujeme za Vaši hojnou účast a velkou podporu našich žáků na Vánoční akademii a našem úplně prvním Vánočním jarmarku. Velice si vážíme štědrých příspěvků, které budou použity ve prospěch dětí naší školy při dalších akcích. V roce 2023 Vám přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho úspěchů v profesním i osobním životě. 
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová.

Vánoční jarmark

Vánoční jarmarkZŠ a MŠ Štěkeň zve srdečně všechny přátele a příznivce naší školy na 1. vánoční jarmark, který se uskuteční 21.12.2022 v přízemí školy. Rádi bychom, aby se vánoční jarmark stal stejně oblíbeným jako ten velikonoční. Těšíme se na Vaši návštěvu, jistě si u nás vyberete drobný vánoční dárek, který udělá radost Vašim blízkým.
Jarmarkové tržiště otevře své brány od 12:30 do 14:30 hodin.

projekt - Jihočeské tržiště

projekt - Jihočeské tržiště
Školní jídelna se zapojila do projektu Jihočeské tržiště. Jednou z vizí školní jídelny je podporovat
lokální prodejce, kteří nabízejí potraviny pocházející z našeho regionu.  Věříme, že tyto nabízené potraviny jsou zárukou nejvyšší kvality pro naše děti.   
Děti tak dostanou na talíři kvalitní a čerstvé potraviny od dodavatelů z jižních Čech. 

Výtvarný kroužek Recyklánek- tvoření nás baví, barviček se nebojíme

V naší škole probíhá výtvarný kroužek Recyklánek- tvoření nás baví, barviček se nebojíme. Děti se zde učí lásce k tvorbě i k přírodě, neboť mnohdy z nevyužitých komponentů vytvoří nádherné dílo, které ještě potěší nejedno oko.

Výlet sboru Kaštánek do Českých Budějovic

15.12.2022 navštívily děti z pěveckého sboru Kaštánek České Budějovice.
Výlet byl odměnou za jejich velmi přínosné pěvecké výkony ve sboru. Děti mohly obdivovat krásy adventních trhů, projely se na ruském kole, dali si výborný oběd, navštívily cukrárnu a ještě jim zbylo spousta času na nákup suvenýrů.

Výlet se školní družinou na vánoční dílničky

Výlet se školní družinou na vánoční dílničky Ve čtvrtek 8.12. jsme s dětmi uskutečnili již druhé vánoční dílničky v strakonickém muzeu. Pod vedením zkušené lektorky, paní Mgr. Prokopcové, si děti vyrobily malý dáreček - klíčenku ze smršťovací ...

Mikuláš, andělé a čerti 5.12.2022

I letos jsme si ve škole užili mikulášskou nadílku. Žáci 9. třídy ji společně se školním parlamentem připravili na výbornou. Sv. Mikuláš, zástup andělů, i houf hrůzostrašných čertů a čertíků, ti všichni se dětem moc líbili. Slibovaly, jak budou hodné, jak se budou pilně učit a pomáhat kamarádům. Tak uvidíme, jestli to nadšení dětem vydrží.

My v tom Jihočechy nenecháme

My v tom Jihočechy nenecháme

1. 12. 2022


Vážení rodiče,
 
zastupitelstvo Jihočeského kraje na mimořádném zasedání schválilo dotační program pro nízkopříjmové skupiny „My v tom Jihočechy nenecháme“. Hlavním cílem dotačního programu je podpora rozvoje a zachování školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje.

Na škole lze tento příspěvek čerpat na následující aktivity (předškolní vzdělávání, LVK, úplata za školní družinu, úplata za školní stravování) za období 09/2022 – 01/2023.

Žádosti doručené osobně do ředitelny školy od 7:30 do 10:00 hodin nebo zaslané poštou na adresu školy přijímáme do 6. 1. 2023 do 12:00 hodin.

Více se o pravidlech čerpání příspěvku dozvíte na odkazu:
https://myvtomjihocechynenechame.cz/

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň  

Náš sv.Martin přijel na barevném koni

Náš sv.Martin přijel na barevném koni11. listopadu jsme si v družině připomněli legendu o sv. Martinovi. Vyprávěli jsme si jeho příběh a vyráběli postavičku. Pak děti vybarvily jeho koníka, ale jelikož nenapadl sníh, koníky máme různobarevné.

Tradiční sběr papíru

Tradiční sběr papíruV týdnu od 17.10-20.10. proběhla na naší škole opět sběrová akce. Naši žáci nasbírali přes 5000 kilogramů papíru, což je naprosto úžasné. Chtěli bychom tímto všem, kteří se na sběru podílejí a pomáhají svým dětem třídit sběr, velice poděkovat. Vážíme si Vaší pomoci a těšíme se, že na jaře příštího roku, kdy bude akce probíhat znovu, ručičky na váze sebraného papíru hranici 5000 kilogramů hravě překonají. Co myslíte?

Vánoční výstava v muzeu Strakonice

Vánoční výstava v muzeu StrakonicePo delší odmlce, kdy v muzeu Strakonice probíhala rekonstrukce, jsme se opět s družinami zúčastnili výstavy vánočních stromečků, s názvem "Půjdem spolu do Betléma". Děti vyráběly vánoční ozdoby ze slaného těsta, vystřihávaly a vytvářely andílky z papíru a z kartonů od vajíček. Prohlédnout si práci Vašich dětí můžete v ambitech kapitulní síně strakonického hradu od 23.11. do 26.12.2022. Odměnou za snahu budou dětem vánoční dílničky, které se uskuteční v galerii muzea a děti si vlastnoručně vyrobí svůj vánoční dáreček.
Dílničky pro 4. a 5. třídu budou 29.11. a pro 1.,2. a 3. třídu 8.12.

Školní mistrovství ve stolním fotbale

Školní mistrovství ve stolním fotbale

Ve školních družinách se uskutečnilo mistrovství ve stolním fotbale. Zúčastnily se ho děti ze 3., 4., 5. třídy. Přihlásilo se 24 hráčů, kteří se ze základních skupin museli kvalifikovat až do finále. Třetí místo vybojoval Štěpán Fiala z 5. třídy, který zápasil s Julií Ruso ze 4.třídy, která se jako jediná dívka, probojovala až do semifinále. Boj o první místo svedl Lukáš Bečvář z 5. třídy a Martin Chabr ze 3.třídy. Po napínavém duelu, který všichni s napětím sledovali, se stal vítězem Lukáš Bečvář. Všichni tři finalisté obdrželi medaile, diplomy, nafukovací míče, propisky, ostatní dostali malou sladkou odměnu za účast.

Zakončení plaveckého výcviku

Zakončení plaveckého výcvikuV pátek 11.11.2022 ukončila 4. a 5. třída plavecký výcvik. Stejně jako na jaře jsme deset týdnů jezdili na Plavecký stadion ve Strakonicích.
Pod vedením skvělých lektorek jsme si své plavecké dovednosti jen zlepšovali. Z neplavců se stali plavci a z některých kapříků jsou delfíni. Plavecký výcvik jsme si moc užili.

Bylinky na školní zahradě

Bylinky na školní zahradě

     Během podzimních měsíců vyrostl na školní zahradě smyslový chodníček, vyvýšené záhony s bylinkami a bylinková spirála. Čerstvé bylinky z naší zahrady ochutí školní stravu lépe, než ty sušené v sáčcích z  obchodu.

Plavecký kurz

Plavecký kurzTento školní rok zahájila plavecký kurz 4. a 5. třída. Z neplavců se pomalu stávají plavci a plavci se stále zlepšují. V první části děti trénují svou plaveckou zdatnost a ve druhé části výcviku si jako odměnu za své plavecké výkony mohou vybrat odpočinek  v malém bazénku, hrátky na tobogánu a nebo relaxaci ve vířivce.

Halloween

Halloween

V pátek 21.10. se konal ve školní družině „Halloweenský rej". Akce se zúčastnilo mnoho duchů, čarodějek a dalších děsuplných strašidýlek. Děti soutěžily v týmech, zvolily nejpovedenější masku a zatančily si na hudbu. Všichni si to moc užili a na závěr dostal každý malou odměnu. Fotky z této akce můžete vidět ve fotogalerii školní družiny.

Štrůdl z jablek ze školní zahrady

Štrůdl z jablek ze školní zahrady
S pomocí dětí, které nám očesaly jabloně a přinesly nám je až do školní jídelny, jsme se rozhodly připravit pro děti štrůdl z jablek vypěstovaných 
ve školní zahradě. O to lepší pocit, že jablka jsou čistě vypěstovaná na naší zahradě bez jakékoliv chemie. Měly jsme obrovskou radost, protože dětem připravený
štrůdl velmi chutnal. Dokonce došlo i na přidávání. 
Více ve Fotogalerii 2022/2023.

72 hodin

72 hodin

   Opět po roce se naše škola zapojila do celorepublikového projektu 72 hodin. Pedagogický sbor a žáci naší školy se rozhodli uklidit areál školy a její blízké okolí. V rámci environmentálního vzdělávání si žáci zopakovali pravidla třídění odpadu. Škola svou opakovanou účastí na projektu 72 hodin přispívá nejen k lepšímu životnímu prostředí v obci, ale i k výchově mladých lidí, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí. Všem žákům a vyučujícím patří poděkování za realizaci letošního projektu.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová, ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň, vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) z organizačních a technických důvodů ředitelské volno na pondělí 24. 10. 2022 a na úterý 25. 10. 2022.

Vyhlášené ředitelské volno platí pro ZŠ. Provoz MŠ bude řádně zajištěn.

Pouštění draků v ŠD

Pouštění draků v ŠD Děti z družiny využily pěkné říjnové dny a vydaly se společně pouštět draky. I přesto, že počasí úplně nepřálo, chvilkové poryvy větru nakonec vznesly draky k obloze. Děti, které si draky nepřinesly, měly mezitím možnost zahrát si kopanou. Celkově se pouštění draků velice povedlo a děti si tak užily krásný podzimní den.

Nová pergola pro venkovní učení a hraní

Nová pergola pro venkovní učení a hraníSe začátkem školního roku nám vyrostla na zahradě krásná dřevěná pergola. Děti její zázemí využívají pro společné hraní u stolů. Své místo na zahradě již má a uplatnění najde i při pracovním vyučování. Výuka tudíž může probíhat i za nepříznivého počasí. Je to skvělý doplněk, který zpestřil celou školní zahradu. Okolo pergoly je vysázeno plno keřů a stromů, které budou nejen pro okrasu, ale i k užitku.
Ve čtvrtek 8.9. jsme měli ve spolupráci s DDM Strakonice pro děti z ŠD připravené zábavné soutěžní a vědomostní odpoledne. Děti se naučily orientovat v mapě a v dalším úkolu zjistily, jak je ...

Přivítání nových jedlíků

Přivítání nových jedlíků

V pátek 2.9. jsme měly možnost přivítat se s novými dětmi z první třídy. Paní kuchařky při přivítání pro děti připravily

jablka v dětském motivu. Jako poděkování za roztomilé jablíčka nám děti vymalovaly barevné obrázky, které zdobí naši nástěnku v jídelně. 

Při té příležitosti jsme se také dětí zeptaly, co mají rádi děti k obědu, abychom dětem mohly do budoucna oblíbené jídlo uvařit. 
Fotky viz.fotogalerie 2022/2023 - Přivítání nových jedlíků - 1.A

Zvýšení stravného od 1. 9. 2022

Mateřská školaMateřská škola

Základní školaZákladní škola

Potřeby a informace do ŠD

Papírové kapesníčky - celé balení
Věci na převlečení na ven, vhodná obuv
Kšiltovka nebo klobouček
Svačina, pití
Děti nelze ze ŠD vyzvedávat mezi 13:00 - 14:30hod. Prosíme o respektování této doby.

Nové telefonické spojení do jednotlivých oddělení
 728233132 - ŠD I. oddělení    (Bc Šímová Monika)
 731314668 - ŠD II. oddělení   (Bc. Kopencová Ivana)
 606529078 - ŠD III. oddělení  (Rajtmajerová Petra)

- další podstatné informace ohledně ŠD naleznete v kolonce Školní družina - řád školní družinyUsmívající se

Poprvé do školy

Poprvé do školyDatum 1. září je vždy symbolem nových začátků. "Jdeme poprvé do školy." Tuto větu si ve čtvrtek ráno řekla skupinka dětí - 13 chlapců a dvě děvčata, která příšla v doprovodu svých blízkých do naší školy. Nyní již žáci 1. třídy přišli s dobrou náladou a s chutí do práce. Čekala na ně vyzdobená třída a plná lavice školních pomůcek a učebnic. Přivítala je ředitelka školy paní V. Cimrhanzlová a starosta obce Štěkeň pan B. Bláha. Ten žákům předal malý dárek v podobě zábavné knihy, kterou si žáci přečtou, až se naučí číst. Zbytek času ve škole pak už strávili žáci se svou třídní učitelkou D.Koubovou.

Úřední hodiny v období hlavních prázdnin

Úřední záležitosti je nutno vyřizovat písemně na mail skola@zssteken.cz.
Osobně v ředitelně školy od 24. 8. 2022 v době od 10.00 do 13.00 hodin.

Anglické divadlo

Anglické divadlo

Začátkem června k nám do školy přijelo anglické divadlo. Azyzah Theatre založila v roce 2010 Kanaďanka Vanessa Gendron, která v té době přesídlila do České republiky a začala nabízet představení pro školy, ve kterých využívá divadlo jako výukovou metodu angličtiny. Postupně s ní začalo hrát pět dalších kolegyň, tři Češky, Chorvatka a Angličanka. Divadlo bylo v naší škole už počtvrté, naposledy před více jak tři a půl roky. Pro 3., 4. a 5. třídu se hrálo představení Travel Machine a pro 6., 7., 8. a 9. třídu představení The Decoding Mission. Hlavně nižší třídy si to svoje užily. Děti mohly slyšet angličtinu v podání rodilých mluvčích, protože spolu s Vanessou přijela tentokrát Angličanka Nicole. Představení pro 3., 4. a 5. třídu Travel Mission bylo hodně interaktivní a zapojilo do děje většinu dětí. Těm se divadlo velice líbilo, takže minimálně pro ně se divadelní dopoledne vydařilo.

Projekt - IROP Badatelské dopoledne

Žáci I. třídy strávili 22.6. 2022 „Badatelské dopoledne“ společně s předškoláky z MŠ Čejetice. Celé dopoledne zaplnili vědeckou činností. Na školní zahradě prozkoumali rostliny i živočichy. K dispozici měli lupy a mikroskop.

Znalostní čtyřboje

ZNALOSTNÍ ČTYŘBOJ pro žáky 2. stupně naší školy se stává téměř tradicí... V letošním ročníku (od března do června) se soutěže formou power-point zúčastnily asi 3 desítky žáků. Okruhy představovaly otázky zcela faktické, ale i podporující logické myšlení a některé i lehce humorné. Naši žáci tak soutěžili postupně v historii našeho regionu, zeměpisu, ekologii i v němčině. Za 6. třídu prvenství získal Jan Kulha a jeho sestra Anna Kulhová potom zvítězila za 7. třídu. Mezi "osmáky" na 1. místo dosáhla Adéla Pašavová a v 9. třídě suverénně vyhrál Václav Žižka. Za vítězství i za účast si žáci odnesli zajímavé ceny - jako knihy, střepy keltských nálezů nebo keramiku.

Schůzka s rodiči žáků budoucího 1. ročníku

Ve středu 22. června 2022 se bude od 15:00 hodin konat v budově školy schůzka rodičů žáků, kteří 1. září 2022 na stoupí do 1. třídy. Rodiče se seznámí s paní učitelkou a budou jim sděleny potřebné informace k nástupu dětí do školy.

Mgr. Václav Vrba
zástupce ředitelky školy

Dárek z Lega

Dárek z LegaV pátek 3. června k nám zavítal zástupce firmy Lego pan Jan Pešl. Nepřišel s prázdnou, ale rovnou se dvěma velkými krabicemi, které byly plné Lego kostiček. Přinesl je do první a druhé třídy a děti byly uchvácené. S rozzářenýma očima vyprávěly, jaké stavebnice Lego mají doma a živě mezi sebou diskutovaly. Když otevřely Lego krabice, zjistily, jaké překvapení na ně čeká. Zkrátka děti zažijí s kostičkami Lego spoustu zábavy, zapojí kreativitu, myšlení a jemnou motoriku. Velký dík patří firmě Lego za jejich dar, který dokáže vykouzlit úsměv na tváři každého dítěte.

Sběr papíru

Sběr papíru Sběr papíru byl v naší škole každoroční akcí, dokud tuto pravidelnost nenarušil covid. Teprve letos na jaře jsme mohli opět uskutečnit týdenní akci, kdy měli žáci konečně možnost přinést papír, který nasbírali. Někteří ho pečlivě střádali už od začátku školního roku, protože původní termín byl ohlášený na podzim, ale kvůli covidovým omezením se musel nakonec zrušit. Jarní termín v posledním březnovém týdnu už naštěstí nic neohrozilo a žáci naší školy přinesli úctyhodných 7515 kg papíru. Obrovský kontejner, ve kterém celý týden od 28. do 31.března postupně přibývaly balíky papíru a kartonů, byl ve čtvrtek ráno, poslední den sběrného týdne, úplně plný. Jako vždy byly po skončení akce vyhlášeny nejlepší třídy a také nejlepší jednotliví sběrači. Největší váhou letos do celkového sebraného množství přispěli Laura Půbalová ze 4.A se 480 kg (1.místo), Valentýna Šímová z 8.A se 462 kg (2.místo) a Roman Řezníček z 2.A s 250 kg (3.místo). Všem žákům, kteří sběr nehodili za hlavu, ale podle svých možností se na tom letošním podíleli, patří poděkování. Využívat a recyklovat suroviny, včetně papíru, je důležité pro ochranu přírody i pro udržitelnost životního prostředí a každý, komu nebylo zatěžko nasbírat a přinést alespoň pár kilo, k tomu přispěl důležitým, třebas malým dílem.

Den dětí 01. 06. 2022

Den dětí 01. 06. 2022
Kolektiv školní jídelny se dnes připojil k Mezinárodnímu dni dětí. Paní kuchařky se rozhodly pro tento den připravit nadýchané lívance s malinovo-pudinkovým přelivem. Čím jiným děti potěšit než tradičními lívanci, a ještě k tomu s malinami. Pro zajímavost lívanců bylo kolem 1500 a pracovalo se na nich od brzkého rána. Velkou odměnou pro nás bylo vidět radost na dětských tvářích. 

Zápis ukrajinských žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Zveme vás k zápisu do 1. třídy ZŠ a MŠ Štěkeň pro ukrajinské žáky ve školním roce 2022/2023.

Kde: budova ZŠ Štěkeň, přízemí

Kdy: 20. 6. 2022 od 13.00 do 16.00 hodin

S sebou přinést:

 • vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (dvojjazyčnou, ke stažení na stránkách školy zssteken.cz)
 • doklady o povoleném pobytu dítěte v ČR
 • doklady zákonného zástupce

Výlet za indiány s 2. třídou

Výlet za indiány s 2. třídou V úterý 31. května se naše druhá třída vypravila za lovci kožešin na daleký západ. Indiánská pevnost Fort Hary se nachází nedaleko Mirotic, tedy pár kilometrů od nás. Přesto byl tento kousek země ...

Naši žáci v krajském kole biologické olympiády

Naši žáci v krajském kole biologické olympiády

Ve čtvrtek 19. května se žáci naší školy zúčastnili krajského kola biologické olympiády v Českých Budějovicích v kategorii D – 6. a 7. ročníky. Olympiáda se skládala z písemného testu, praktické laboratorní činnosti a poznávání rostlin a živočichů. Z celkového počtu 30 účastníků se Anna Kulhová (7.A) umístila na 8. místě a Jan Kulha (6.A) na 3. místě. Oběma žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Okresní kolo "Poháru rozhlasu" v lehké atletice

Mladší dívky - ve složení: Anna Štůsková, Nikola Hradská, Kateřina Beránková, Nela Zíková, Adéla Solusová, Kristýna Taubrová, Adéla Ruso, Klára Myslivcová, Karolína Hávová a Viktorie Bauerová se 4. 5. v Blatné, kde se „Pohár rozhlasu“ konal, docela blýskly. Mezi 8 družstvy obsadily pěkné 5. místo. Mezi jednotlivci dosáhla nejlepšího umístěni Anička Štůsková v běhu na 60 m, která byla v čase 9,56 s pátá. Adélka Solusová skončila ve skoku vysokém na děleném 4. - 8. místě, za výkon 130 cm.

5. 5. se konala soutěž staršího žactva za účasti našich chlapců. V soutěži družstev skončili na 7. místě z 9 účastníků. Parádními disciplínami byly skok vysoký a vrh koulí. Jirka Kostěnec dokonce zvítězil ve skoku vysokém výkonem 158 cm a Václav Žižka se 150 cm obsadil krásné 5. místo. Ve vrhu koulí obsadil Martin Matějovský 4. místo, o pouhé 4 cm mu uniklo 3. místo. Radek Kuneš skončil v kouli na 8. místě. Úspěšnou sestavu starších žáků tvořili: Ondra Štůsek, Martin Matějovský, Radek Kuneš, Jan Čapek, Václav Žižka, Jiří Kostěnec, Jan Háva, Jakub Švehla, Pavel Šindel a Václav Sokol.

Jiří Vlasák

Okresní kolo kopané - "McDonald´s cup 2022"

Ani nejmenší fotbalisté z 1. - 3. třídy se na McDonald´s Cupu neztratili. Ve složení: Jaroslav Kovanda z 1. třídy, Martin Chabr z 2. třídy a třeťáci – Tomáš Váchal, Thomas Hokr, Václav Hanuš, Jan Zíka, Tomáš Lebeda, Tony Fligiel, Martin Štěpánek a Jitka Kuboušková, v základní skupině vybojovali postup do skupiny o 7. – 9. místo, kde si zahráli už úplně všichni a získali 9. místo z 11 účastníků. Nejlepší střelcem týmu byl Tomáš Váchal s třemi góly.

Jiří Vlasák 

Galaden 2. 5. 2022

Galaden 2. 5. 2022

V pondělí 2. 5. 2022 naše škola zažila tzv. Galaden. Tento den probíhal na naší škole jako návaznost na Galaden, který se na naší škole konal v červnu loňského školního roku. Podmínkou bylo, aby se žáci tzv. hodili do gala. Tj, aby přišli do školy svátečně oblečeni.

Účast letos nebyla tak hojná, jako v loňském roce. Nicméně z každé třídy se našlo aspoň pár žáků, kteří do školy svátečně oblečeni přišli. Tudíž se jich dohromady sešel přijatelný počet na to, udělat společnou fotku o velké přestávce. S největším nadšením se toho dne zúčastnili žáci 9. třídy. 

Všem to moc slušelo.  

Úspěch mladých fotbalistů

Úspěch mladých fotbalistů

V úterý 3.5.2022 se ve Strakonicích konalo okresní kolo McDonalds Cupu v kategorii II (žáci 4. a 5.roč.). Naši žáci se mezi 14 zúčastněnými školami rozhodně neztratili.

Ve skupině postupně porazili Volyni 2:1 a Sedlici také 2:1. Se ZŠ Poděbradova (získala celkově 3.místo) prohráli 2:6.

Ve čtvrtfinále jsme prohráli se ZŠ Povážská 0:2. Následovalo malé semifinále, které skončilo remízou 2:2 se ZŠ Vodňany. Tak se šly kopat penalty, které dopadly lépe pro ZŠ Vodňany. V závěrečném utkání o 7.-8. místo jsme porazili Bavorov 2:0.

Konečné 7. místo ze 14 škol je pro nás výrazným úspěchem. Jako vesnická škola jme byli 2.nejlepším družstvem.

Branky: Vít Čadek 7, Pepa Šonský 3.

O dobrou reprezentaci školy a dobré umístění na turnaji se postarali: Vít Čadek, Pepa Šonský, Petr Valíček, Jan Pixa, Nicolas Němec, Lukáš Bečvář, Adam Vaněček, Štěpán Fiala, Erik Prener, Ondřej Plášil a Lucie Holá.

                                                                                                            Josef Mráz  

Okresní kolo Biologické olympiády

Okresní kolo Biologické olympiády

22.4. se konalo okresní kolo Biologické olympiády. Po covidových omezeních z minulého roku proběhlo tentokrát prezenčně. I letos se této olympiády zúčastnili žáci naší školy a dosáhli skvělého úspěchu.Jan Kulha
, žák 6.A, se umístil na 1.místě

Anna Kulhová, žákyně 7.A, se umístila na 3.místě

Veronika Čejková, žákyně 7.A, se umístila na 11.místě

 

Všech třem žákům gratulujeme ke skvělým umístěním a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Jan s Aničkou postupují do krajského kola, které se uskuteční 19.5. v Českých Budějovicích. Přejeme oběma hodně štěstí v krajském kole a budeme jim držet pěsti.

Charitativní akce Stonožka - pěvecký sbor Kaštánek

Charitativní akce Stonožka - pěvecký sbor KaštánekJako každým rokem tak i letos se konala tradiční charitativní akce Stonožka, která byla založena Češkou Bělou Gran Jensen. Náš pěvecký sbor Kaštánek se této akce pravidelně zúčastňuje spolu s dalšími sbory okresu. Kostel sv. Markéty ve Strakonicích se stal ve středu 20.4. 2022 místem tohoto setkání všech sborů. Náš pěvecký soubor Kaštánek pod vedením paní učitelky Ivy Loubalové se velmi úspěšně připomněl na tomto setkání. Tímto paní učitelce I. Loubalové velmi děkujeme a vážíme si její práce.

Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmark 11.4.2022

V ZŠ a MŠ Štěkeň jsme všichni velice rádi, že jsme se po covidové pauze mohli navrátit k naší tradici velikonočních jarmarků. Pečlivě a poctivě se na tento den připravujeme. Vyrábíme a tvoříme ...

pohádkový zápis do 1. třídy 4.4.2022

Vynášení Morany

Vynášení Morany V úterý jsme se s dětmi z 1. a 2. třídy rozloučili se zimou a přivítali jaro. Děti si do školy přinesly řehtačky, naučily se koledu a společně jsme vyrazili na cestu k řece. Zastavili jsme se v ...

Lyžařský kurz 7. třídy 2021/2022

Lyžařský kurz 7. třídy 2021/2022Ve dnech 13. 3. až 18.3. 2022 uspořádala naše škola lyžařský kurz pro žáky 7. třídy. Zúčastnilo se celkem 19 žáků, z toho 12 děvčat a 7 chlapců. Lyžařský kurz probíhal pod vedením lyžařských instruktorů z Lyžařské školy Zadov. Ze ZŠ Štěkeň tvořili doprovod Jiří Vlasák a Petra Rajtmajerová. Všechny naše děti se díky obětavým a trpělivým cvičitelům lyžování Ondrovi, Filipovi a Páje naučily obstojně lyžovat a dokážou bez problémů vykrajovat obloučky na zadovské sjezdovce. Ve volných chvílích se žáci při přednášce seznámili s historií lyžování, nebezpečím na horách a s krásami zimní Šumavy. Zpestřením pobytu na horách byly i návštěva běžkařského areálu, večerní společenské hry a závěrečná diskotéka. Protože se nám podařilo absolvovat lyžařský výcvikový kurz bez sebemenšího zranění a z dětí čišelo jen nadšení a spokojenost, lyžařský kurz splnil stoprocentně svůj účel.--
------------------------------
Jiří Vlasák

Lyžařský kurz 7. třídy ve školním roce 2021/2022

Ve dnech 13. 3. až 18.3. 2022 uspořádala naše škola lyžařský kurz pro žáky 7. třídy. Zúčastnilo se celkem 19 žáků, z toho 12 děvčat a 7 chlapců. Lyžařský kurz probíhal pod vedením lyžařských instruktorů z Lyžařské školy Zadov. Ze ZŠ Štěkeň tvořili doprovod Jiří Vlasák a Petra Rajtmajerová. Všechny naše děti se díky obětavým a trpělivým cvičitelům lyžování Ondrovi, Filipovi a Páje naučily obstojně lyžovat a dokážou bez problémů vykrajovat obloučky na zadovské sjezdovce. Ve volných chvílích se žáci při přednášce seznámili s historií lyžování, nebezpečím na horách a s krásami zimní Šumavy. Zpestřením pobytu na horách byly i návštěva běžkařského areálu, večerní společenské hry a závěrečná diskotéka. Protože se nám podařilo absolvovat lyžařský výcvikový kurz bez sebemenšího zranění a z dětí čišelo jen nadšení a spokojenost, lyžařský kurz splnil stoprocentně svůj účel.

Valentýnský týden

Valentýnský týdenV době od 14. 2. 2022 do 18. 2. 2022 probíhal na naší škole "valentýnský týden." V pondělí 14. 2. členové žákovského parlamentu spustili tzv. valentýnskou poštu. Na každé patro naší školy byly rozmístěny krabice, do kterých žáci dávali sladkosti a přáníčka pro své přátelé. 
Přáníčka se bohužel nesešla v příliš velkém počtu. Nicméně, našla se tu jedna třída, kde se nadělovalo opravdu ve velkém počtu. 4. A! Každý z žáků něco dostal. Bohužel, vzhledem k tomu, že někteří žáci byli nemocní, ne každý si mohl své přáníčko rozbalit. Nicméně, je vidět, že v této třídě panují mezi žáky opravdu dobré přátelské vztahy.

Od notičky k písničce-projektový den v ŠD

Od notičky k písničce-projektový den v ŠD Dnes u nás v družině proběhl další z projektových dnů. Tentokrát na téma "Od notičky k písničce". Jak lze usuzovat z názvu, hlavním tématem byla hudba a hudební nástroje. Ze strakonické ZUŠ k nám se ...

Den černé barvy: náhradní termín

Den černé barvy: náhradní termín Jak zcela jistě víte, koncem ledna 2022 se na ZŠ Štěkeň konal Duhový týden. Žáci se tehdá nejvíce těšili na pátek, který byl dnem černé barvy. Avšak, třídy 3. A, 4. A a 6. A se toho dne nedočkaly, neboť druhou polovinu Duhového týdne musely strávit v karanténě. Nicméně, žákům těchto tříd byla nabídnuta možnost, že "den černé barvy" prožijí dodatečně. Náhradní termín připadl na čtvrtek 10. 2. 2022. Žáci byli z tohoto nápadu nadšení a většina z nich si na sebe vzala černé oblečení a někteří dokonce i černé brýle. Všem to moc slušelo.

Valentýn v ŠD

Valentýn v ŠD Valentýn se kvapem blíží. Naše družina se tedy oblékla do srdíčkového hábitu. Před dveřmi nás vítá nádherná srdcová dáma, kterou vytvořila spolu s děvčaty naše úžasná paní učitelka Kristýnka. Je u ...

Barevný (Duhový) týden 24. 1. - 28. 1. 2022

Barevný (Duhový) týden 24. 1. - 28. 1. 2022Poslední lednový týden (24. 1 - 28. 1. 2022) byl členy žákovského parlamentu určen jako "Barevný" neboli "Duhový týden." Ke každému dni v týdnu byla přiřazená nějaká barva a od žáků se čekalo, že si podle daných barev zvolí na každý den i barvu oblečení. 
Pondělí bylo ve znamení modré barvy. Na úterý připadla primárně žlutá barva, nicméně, žáci mohli chodit i v zeleném. Ve středu jsme mohli vidět naše žáky, jak po chodbách naší školy chodí v červené a oranžové barvě. Čtvrtek byl hnědý a pátek černošedý. 
S větším nadšením se této události zúčastnili mladší žáci. Nejvétší natěšenost byla na černošedý pátek. Avšak, bohužel, epidemická situace nedovolila 3 třídám v tento den přijít do školy. 
Během prvních tří dnů v týdnu jsme mohli vidět velký počet žáků, kteří přišli do školy tématicky oblečeni. Třebaže 3 třídy byly na černošedý pátek v karanténě, tohoto dne se zúčastnili i žáci vyšších ročníků, kteří předešlé dny ignorovali. Nejméně úspěchu sklidil čtvrtek, pro který byla vybraná hnědá barva.

Vánoční soutěž

Vánoční soutěžV době před vánočními prázdninami probíhala na naší škole soutěž o "nejkrásnější třídu." Cílem soutěže bylo, aby každá třída měla pestrou vánoční výzdobu. Členové žákovského parlamentu poté rozhodovali o "vítězi" soutěže. 
Všechny třídy se zapojily. Některé si daly s výzdobou záležet více a některé méně. Na základě rozhodnutí parlamentu, první tři pozice obsadily 5., 4. a 2. třída, které svými výzdobami vyčnívaly nad ostatními třídami. Celou soutěž vyhrála 5. A, která se mimo jiné mohla pyšnit největším a nejpestřeji zdobeným vánočním stromečkem. Žáci 5. A dostali odměnu v podobě bonparů. Páťákům gratulujeme a ostatním třídám děkujeme za účast v soutěži.

Krásné vánoční svátky ve zdraví prožité a šťastné vykročení do roku 2022

Krásné vánoční svátky ve zdraví prožité a šťastné vykročení do roku 2022

Přejí žáci a pedagogický sbor ZŠ a MŠ Štěkeň

Mikulášský den

Mikulášský denTak jsme se letos zase dočkali toho, že po chodbách naší školy chodili Mikuláš, čerti a andělé. Byl to pro naší školu velký zážitek, neboť vloni nás epidemie o tuto událost ochudila. Školní parlament je pozval na pátek 3. 12., neboť 5. prosinec, kdy Mikuláši a čerti chodí běžně, připadl letos na neděli. Samozřejmě, ještě se nabízelo pondělí 6. 12., kdy je den svatého Mikuláše, nicméně členové školního parlamentu shledali pátek jako den, více přijatelný pro tuto událost. 
Mikuláš se společně s čerty a anděly dostavil do naší školy brzy ráno. V 8:00 se skupina vydala navštěvovat jednotlivé třídy. Začali u prvňáčků a postupně tak behem prvních dvou vyučovacích hodin obešli všechny naše třídy. 
V každé třídě byli vybráni žáci, kteří celý rok zlobili a čerti je předvolali před tabuli. Zde museli zazpívat nějakou písničku, aby se ze svých hříchů vykoupili. Naštěstí vše dobře dopadlo a žádného z našich žáků čerti do pekla neodnesli. Poté, co hříšníci zazpívali písničky, mohli usednout zpět do svých lavic. Následovalo rozdávání sladkostí. 
Doufejme, že se všichni zlobiví žáci poučili a budou v příštím roce hodnější. My děkujeme Mikuláši, čertům i andělům za návštěvu a doufejme, že se s nimi za rok opět shledáme.

Středoevropský týden

Středoevropský týden Na konci listopadu 2021 na naší škole proběhl "týden středoevropské kuchyně," který byl školním parlamentem naplánován na týden od pondělí 22. 11 do pátku 26. 11. Událost se nesla ve znamení tradičních jídel, typických pro země střední Evropy. 
V pondělí 22. 11. naše kuchařky připravily maďarský guláš s rýží. Z názvu je zřejmé, že v tento den mělo v naší jídelně své zastoupení Maďarsko. Úterý 23. 11. bylo ve znamení slovenské kuchyně. Podávaly se halušky s uzeným masem. Česká republika připadla na středu 24. 11. a reprezentovala ji svíčková s knedlíkem. Další zemí bylo Německo a jeho bavorská sekaná. Na závěr celého týdne nás překvapily špagety se smetanovou omáčkou a pestem, reprezentující Rakousko. 
Velké poděkování patří školní družině, která vytvořila vlajky příslušných zemí. Tyto zdobily vchod do jídelny. Především však si zaslouží velké poděkování vedoucí jídelny Bc. Zdeńka Kopuncová a všechny kuchařky, které zvládly tato jídla tak skvěle připravit. Všem nám moc chutnalo.

Halloweenský den 2. 11. 2021

Halloweenský den 2. 11. 2021Naše škola zažila v úterý 2. 11. 2021 Halloweenský den. Třebaže se tento svátek slaví 31. října, členové školního parlamentu vybrali 2. listopad, neboť 31. říjen letos připadl na neděli. Žáci mohli přijít do školy v kostýmech nebo v jiném oblečení s tématikou Halloweenu. Tato příležitost nadchnula převážně mladší žáky. 
Opět zhoršující se epidemická situace bohužel způsobila, že Halloweenský den nevypadal, jak bychom si představovali. Mnozí žáci nebyli přítomni ve škole, tudíž se nemohli zúčastnit. Kvůli nedoporučovanému shlukování jsme nepořizovali ani žádnou hromadnou fotku všech žáků ze všech tříd. 
Nicméně i tak jsme byli rádi, že se Halloweenský den mohl vůbec konat, neboť v loňském roce jsme si to z důvodu online výuky nemohli dovolit. Všem žákům jejich Halloweenské kostýmy moc slušely. A doufejme, že se tato příležitost bude v příštím roce opakovat.

Oznámení o výuce ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2021

21.10. 2021

Vzhledem k tomu, že naše škola nemá mezi žáky ani mezi zaměstnanci školy hlášený výskyt onemocnění covidem 19, nebudeme ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2021 ředitelské volno vyhlašovat.

Výuka bude v těchto dnech probíhat podle plánu.

Ředitelství školy

"Kdo si hraje, nezlobí"
 
Dne 20.10. bylo krásné počasí, a tak se sluníčkem přišla i dobrá nálada v naší školní jídelně. Paní kuchařky si daly tu práci a vytvořily 
pro děti z mateřské školy chléb se sýrem ve tvaru myšky a kočičky.  A aby byla svačinka ještě k tomu zdravá, přizdobily
ji čerstvou zeleninou. 
 
Věříme, že se dětem veselé svačinky líbily.

S pozdravem, Bc. Zdeňka Kopuncová
Vedoucí školní jídelny 

Burza škol

Burza škol

V pondělí 18.10. žáci devátého ročníku vyjeli na Burzu škol do Kulturního domu ve Strakonicích. Mnozí si ujasnili a potvrdili správnost výběru, někteří byli inspirováni novou nabídkou. Na závěr proběhla exkurze na SPŠ a SOŠ Řemesel a Služeb. Prohlédli jsme si dílny a dozvěděli se velmi zajímavé informace o studiu.

72 hodin

72 hodin

Již osmým rokem se naše škola zapojila do celorepublikového projektu 72 hodin. Cílem projektu je zapojit co nejvíc mladých lidí a ukázat jim, že společně můžeme něco změnit, někoho potěšit a hlavně mít dobrý pocit, že jsme přiložili ruku k dílu pro správnou věc. Prvňáčci za pomoci žáků  devátého ročníku zasadili motýlí keř, který budou pozorovat ještě dalších devět let, jak roste. Žáci devátého ročníků pilně pracovali na školní zahradě, ostatní třídy  uklízely okolí. Jako každý rok nezklamala nepořádnost našich spoluobčanů, pro které je jednodušší zahodit odpadky, než je donést do kontejnerů. Všem žákům a vyučujícím patří poděkování za realizaci letošního projektu.

Projektový den "Z pohádky do pohádky"

Projektový den V úterý 12. října nás přijela navštívit paní Blanka Auterská ze Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích. Dozvěděli jsme se důležité informace o knihách, seznámili jsme se s autorem a ilustrátorem ...

Slavnostní otevření multifunkčního hřiště v areálu ZŠ a MŠ Štěkeň

V pátek 24.9.2021 bylo slavnostně otevřeno naše nové multifunkční hřiště. Událost zahájili žáci základní školy písničkou „Když nemůžeš, tak přidej“ od hudební skupiny Mirai. Za přítomnosti pana starosty a paní ředitelky byla přestřižena páska, která zahájila sportovní zápolení družstev z naší školy.

V 9:15 žákyně 2. stupně ZŠ Štěkeň začaly hrát přehazovanou. Od 10:15 byl k vidění fotbalový zápas mezi žáky 6. a 7. ročníku. Událost zakončil florbalový zápas žáků 8. a 9. ročníku, který skončil velkolepým vítězstvím žáků 8. ročníku. Vítězné týmy obdržely sladké odměny. Mezitím, co se hrály přehazovaná, kopaná a florbal, žáci prvního stupně ZŠ a MŠ Štěkeň skákali do písku a běhali sprinty.
V blízkosti dětského hřiště byl po celou dobu k dispozici stánek s občerstvením.

Akce se vyvedla, všichni si ji moc užili. Doufáme, že se naše nové hřiště bude co nejvíce využívat nejen v rámci hodin tělesné výchovy, ale že bude v odpoledních hodinách sloužit i veřejnosti. Takže, pokud si chcete zasportovat, neváhejte, nové hřiště je vám k dispozici.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová, ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň, vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) z organizačních a hygienických důvodů (bezproudí) ředitelské volno na středu 6.10.2021 a na středu 13.10.2021.

Vyhlášené ředitelské volno platí pro ZŠ. Provoz MŠ bude řádně zajištěn.

Slavnostní otevření nového hřiště

Vážení rodiče,
městys Štěkeň a ZŠ a MŠ Štěkeň Vás zvou na slavnostní otevření nově zrekonstruovaného 
víceúčelového hřiště pro děti a veřejnost v areálu ZŠ a MŠ Štěkeň.

Slavnostní otevření za přítomnosti starosty městyse Štěkeň pana B. Bláhy a ředitelky ZŠ a MŠ Štěkeň Mgr. Vl. Cimrhanzlové se bude konat

v pátek 24. 9. 2021 v 9. 00 hodin na novém hřišti.

Víceúčelový areál je vybaven kvalitními běžeckými drahami, volejbalovou plochou, posilovacími stroji, herními prvky pro předškolní děti a dalšími moderními zařízeními.

Po slavnostním zahájení provozu budou probíhat sportovní soutěže žáků základní školy.

Venkovní výuka anglického jazyka

Venkovní výuka anglického jazyka

V pátek 10. 9. 2021 si žáci 9. třídy vyzkoušeli venkovní výuku anglického jazyka. Využilo se krásného letního počasí a 5. vyučovací hodinu se šlo se v rámci výuky anglického jazyka do areálu školní zahrady. Žáci byli rádi, že mohli uvítat změnu od běžného vyučování v klasické třídě a hodinu si velice užili. Též se do výuky zapojovali s mnohem větším nadšením.

UPOZORNĚNÍ NA ZRUŠENÍ TELEFONNÍCH LINEK

Upozorňujeme, že původní pevné telefonní linky do základní školy a do školní jídelny jsou zrušeny.
Prosíme, používejte již pouze níže uvedená mobilní telefonní čísla:
základní škola: 730 700 144
mateřská škola: 730 700 142
školní jídelna: 730 700 143
školní družina: 721 174 864, 728 233 132

Nové sportoviště

08.09. 2021
Nové sportoviště 1. září se pro naše žáky otevřela nejen škola, ale také nové školní sportovní hřiště. Je vybaveno posilovacími prvky, hřištěm pro atletiku, ale rovněž je zde spousta aktivit pro naše nejmenší družinové děti a školku. Děti si hned našly svá oblíbená herní místa a chtějí na hřiště chodit každý den. Dovádějí, sportují, běhají, zkrátka, užívají si na hřišti jako, no jako malé děti.

První školní den

První školní den
Je 1. září a začal nový školní rok. Z předškoláků se přes prázdniny rázem stali školáci a nemohli radostí dospat. Do první třídy nastoupilo 10 žáků - z toho čtyři děvčata a šest chlapců. Všichni se těší na to, co se naučí, co zažijí a co nového poznají. Od městyse Štěkeň obdrželi věcný dárek - krásnou knihu "O školním strašidýlku", kterou si na konci roku společně přečtou. Ve třídě na děti čekalo na lavicích ještě spousta dárečků. 

Informace k zahájení školního roku 2021 / 2022

První školní den začne kromě 1. třídy testováním všech žáků. Žáci 1. třídy budou testováni druhý den, ve čtvrtek 2. 9. 2021.

Testování proběhne následujícím způsobem:

středa 1. 9. 2021:

 • 2. – 5. třída ....… …… v 7:15 – 8:00 hodin – žáci budou vcházet zadním vchodem do tělocvičny a dále se budou řídit pokyny pracovníků školy (obdobně jako v loňském školním roce na jaře).
 • 6. – 9. třída ………….. v 7:30 – 8:00 hodin – žáci vstoupí do budovy hlavním vchodem, přezují se v šatně a neprodleně odejdou do svých tříd, kde bude testování probíhat.

čtvrtek 2. 9. 2021:

 • 1. třída – bližší informace budou předány ve středu 1. 9. 2021

Další testování všech žáků pak proběhne v pondělí 6. 9. 2021 a ve čtvrtek 9. 9. 2021.

 Kdo se nemusí testovat?

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří

 •  splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo
 •  po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
 • případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Ve všech výše uvedených případech musí žák tuto skutečnost doložit písemně v den testování.

Všichni žáci se potom budou ve společných prostorách pohybovat s ochranou dýchacích cest rouškou nebo respirátorem. Během výuky tuto ochranu mít nemusí.

 Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení včetně výuky). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

 Mgr. Václav Vrba, zástupce ředitelky školy

Realizace projektového dne mimo školu ŠD

16.06. 2021
Realizace projektového dne mimo školu ŠD
Projekt s názvem „Vlčí stezka“, byl připraven pro žáky navštěvující ŠD z 1. a 2. třídy ZŠ, jako vhodné doplnění informací o životě těchto šelem. Cílem bylo představit dětem žijícího vlka ve volné přírodě naší krásné Šumavy, ale i důležitost ochrany této krásné šelmy.
Před samotným výletem za vlky jsme si v rámci zájmových činností ve školní družině s dětmi povídali o životě vlka a jeho potravě. Seznámili jsme se se způsobem jeho života ve smečce, a také o tom, že došlo téměř k jeho vyhynutí. V Národním parku Šumava žijí vlci ve volném výběhu, který má rozlohu téměř 3 ha. Protíná jej dřevěná lávka, po které vede naše prohlídková trasa. Žáci se během obhlídky seznámí se stopami dalších šelem, které se také na Šumavě vyskytují a zjistí o jejich životě mnoho užitečných zajímavostí. V ŠD jsme si vytvořili a vyplnili pracovní sešit, takzvaný Šelmit –  plný tajenek, kvízů, křížovek, omalovánek a spousty informací o vlcích. 

Pozvánka na akci

V sobotu 24. července 2021 od 18 hodin v Nových Kestřanech proběhne pietní vzpomínka na leteckou katastrofu ze dne 20.července 1928, kdy při nočním výcviku zahynula vojenská posádka letounu AERO 15. Na místě tragédie byl postaven pomník, u kterého akce proběhne. Pro děti je nachystáno sladké překvapení.

Rozloučení 9.A

Rozloučení 9.A

Dne 30. 06. 2021 proběhlo rozloučení žáků posledního ročníku ZŠ a MŠ Štěkeň, kdy  žákům 9. třídy bylo předáno závěrečné vysvědčení na základní škole. Slavnostně vysvědčení předali starosta městysu Štěkeň Bohumil Bláha, ředitelka školy Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová a třídní učitelka deváté třídy PaeDr. Vendulka Vachtová Vacková. Předání vysvědčení se odehrálo netradičně v jejich domovské třídě. Žákyně deváté třídy Kateřina Píbalová, Stanislava Nová a Tereza Taubrová se svým projevem do školního rozhlasu, kde s nostalgií i noblesou shrnuly 9 let školní docházky jejich třídy, rozloučily s mladšími spolužáky. Všem nám bude tato skvělá třída chybět. Přejeme jim mnoho štěstí, radosti a spokojenosti jak při jejich následujícím studiu, tak i v dalším putování životem.

Předání vysvědčení o prázdninách

Žáci nebo jejich zákonní zástupci, kteří si nevyzvedli vysvědčení 30.6.2021, si v červenci mohou vysvědčení vyzvednout v kanceláři školy v tyto termíny: 1., 7., 8., 9.7.2021 - 8,00 - 9,00 h. a 13,00 - 14,00 h.

Přednáška Policie ČR Strakonice

Dne 29.6.2021 proběhla v naší škole přednáška Policie ČR ve Strakonicích, která byla určena žákům 7.třídy. Mluvčí Policie ČR J.Nováková se zaměřila na problematiku trestné činnosti mladistvých, její prevenci a možné důsledky. Přednášející objasnila žákům řadu otázek týkajících se šikany a kyberšikany.

Pražská expedice 9.A

Pražská expedice 9.A

Žáci 9.A vyrazili 22.6.2021 v rámci projektu Šablony 2 na školní expedici do Prahy.  Jejich kroky mířily do Židovského muzea, kde se žáci seznámili se životem Židů v době okupace formou workshopu. Pomocí dobových dokumentů poznávali tehdejší reálie a své poznatky ostatním zaníceně prezentovali. Součástí workshopu byla návštěva Staronové i Pinkasovy synagogy, kde měli mnozí chlapci problém udržet povinnou jarmulku na hlavě. Svojí majestátností žáky zaujal Starý židovský hřbitov, jemuž vévodila hrobka rabiho Löwa, údajného stvořitele Golema. Pak již žáci s líbezným nadšením vyrazili ve skupinkách poznávat nejen historické památky staré Prahy, ale i pražské gastronomické pochoutky. Taktéž počasí akci přálo, a tak se žáci vrátili domů s baťůžky naplněnými zážitky a úsměvy.

Dnešní beseda s tiskovou mluvčí Policie ČR a Městské policie

22.06. 2021
Dnešní beseda s tiskovou mluvčí Policie ČR a Městské policie Do naší školy dnes zavítala zajímavá návštěva. Dvě ženy v policejních uniformách. Byla to tisková mluvčí Policie ČR a tisková mluvčí Městské policie. Doprovázel je zatím studující, ale také budoucí ...

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků

Dne 15.6.2021 od 15,30 proběhne schůzka rodičů budoucích prvňáčků, kde budou rodiče seznámeni s organizací příštího školního roku.

Den v GALA

Den v GALA

Po dlouhé době zase všichni ve škole! Na pátek 28.května vyhlásil žákovský parlament  DEN v GALA. Žáci a učitelé měli za úkol přijít společensky oblečeni. Na závěr na nás čekal slavnostní oběd. Děkujeme všem žákům, vyučujícím i kuchařkám, kteří se do akce zapojili. O tom, že to všem slušelo, se můžete přesvědčit sami.

Den děti v ŠD

Dnešní den patřil všem dětem. Byl to jejich velký svátek. Pro 1. a 2. třídu bylo na zahradě naší školy připraveno 10 soutěží. Úkoly to byly hravé, ale i záludné. Děti se zabavily, pobavily a hlavně si dnešek báječně užily. Skok v pytli i přenášení pingpongového míčku zvládly děti bravurně. Balancovaly s míčkem na frisbie a shazovaly pyramidu. Nejvíce se jim však líbil ruční golf a kroket. Nakonec děti hledaly na zahradě ukryté hračky. Odměnou pro ně byl nafukovací míč, balonek, propiska a omalovánky. A že tento den patřil jen dětem, vědělo i sluníčko, jelikož se po celou dobu našeho zábavného zápolení na nás krásně usmívalo. Více info ve fotogalerii ŠD.

Veselé zoubky

25.05. 2021
Veselé zoubky Naše třída se zapojila do preventivního programu "Veselé zoubky". Každý žák obdržel sadu přípravků v péči o svůj chrup. Balíček obsahoval zubní kartáček, pastu na zuby, přesýpací hodiny k určení ...

Krajské kolo biologické olympiády

V sobotu 1.5. proběhlo on-line krajské kolo biologické olympiády. Naši školu opět vzorně reprezentovala Tereza Taubrová (9.r.). Ve velké konkurenci, celkem 45 soutěžících víceletých gymnázií a základních škol, obsadila 11.místo. Za poctivou  přípravu a vynaložené úsilí děkujeme a gratulujeme ke krásnému umístění. Poděkování patří i Pavlíně Tomanové (9.r.), která se též pilně připravovala, ale do krajského kola nepostoupila.

Organizace výuky 3. - 14.5.2021

V týdnu 3. - 7.5.2021 se prezenční výuky zúčastní 1.A, 3.A a 4.A. Povinné testování žáků i zaměstnanců ZŠ proběhne pouze jednou týdně (pondělí) neinvazivními antigenními testy pomocí samoodběru, a proto bude i ve čtvrtek v provozu ranní družina. Žáci ostatních tříd pokračují v distanční výuce.

V týdnu 10. - 15.5.2021 by měla být zahájena rotační výuka 2. stupně, počítáme v tomto týdnu s prezenční výukou pro 6.A a 8.A, žáci těchto tříd budou testováni 2x týdně. Prezenční výuka
by se tento týden týkala i 2.A a 5.A. V ostatních třídách (1.A, 3.A, 4.A,7.A, 9.A) bude probíhat výuka distanční. 

Organizace výuky 26. - 30.4.2021

Z rozhodnutí MŠMT a MZ pokračuje rotační prezenční výuka pro 1.stupeň ZŠ, tento týden (26.-30.4.) se prezenční výuky zúčastní 2.A a 5.A. Podmínkou účasti na prezenční výuce zůstává povinné testování žáků i zaměstnanců ZŠ 2x týdně neinvazivními antigenními testy pomocí samoodběru. Žáci ostatních tříd pokračují v distanční výuce.

Organizace výuky 12. - 23.4.2021

Z rozhodnutí MŠMT se obnovuje prezenční výuka pro 1.stupeň ZŠ, která bude probíhat rotačně. Podmínkou účasti na prezenční výuce je povinné testování žáků i zaměstnanců ZŠ 2x týdně neinvazivními antigenními testy pomocí samoodběru. 12. - 16.4.2021 se prezenční výuky zúčastní žáci 1.A a 5.A. Bližší info - třídní učitelé a online schůzka s rodiči. 19. - 23.4.2021 čeká prezenční výuka třídy 1.A, 3.A, 4.A. Žáci 2.stupně pokračují v distanční výuce.

Úspěch našich žákyň na olympiádě z RJ

Žákyně 9. třídy naši školu opět skvěle reprezentovaly v krajském kole konverzační soutěže (olympiádě) v ruštině dne 12. 3. 2021. Tuto soutěž tradičně pořádají DDM a Jihočeská univerzita, katedra slovanských jazyků. Celkově 2. místo vybojovala Tereza Taubrová a rovněž výborné 4. místo Pavlína Tomanová. Soutěž měla 2 části: poslech s reprodukcí audiotextu a konverzaci na široká témata rodiny, školy, bydliště nebo volného času, ale také reálií cizího jazyka. Letos šlo o soutěž navíc náročnější - vše ve formě on-line. Rádi ještě připomínáme, že již v okresním kole soutěže dne se výborně umístily obě jmenované žákyně i Sabina Flídrová. Blahopřejeme a velmi děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Přijímací řízení k povinné školní docházce ve školním roce 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

ZÁPISY BUDOU PROBÍHAT V DUBNU A BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od motivační části zápisu, tedy bez přítomnosti dětí ve škole. 

Zápis proběhne pouze formálně podáním Žádosti o přijetí k povinné školní docházce v době od 1.dubna do 30.dubna 2021.

Postup podání žádosti o přijetí:

1. Na webových stránkách školy www.zssteken.cz si stáhněte žádost o přijetí k povinné školní docházce (kdo bude žádat o odklad, stáhne si žádost o odklad k přijetí k povinné školní docházce), kterou vyplníte a podepíšete.

2. Ti, kteří nežádají o odklad, vyplní zápisový list, jenž je též ke stažení na webových stránkách školy.

3. Možnosti doručení žádosti k povinné školní docházce a zápisového listu:

- poštou na adresu: ZŠ a MŠ Štěkeň, Slatinská 155, 387 51 Štěkeň (rozhodující je datum podání na poště)

- osobním doručením do školy za dodržení platných mimořádných protiepidemických opatření (termín předání: středa 7. 4. a čtvrtek 22.4.2021 - 8.00 - 12.00 h., 13.30 - 16.00 h.), v případě nutnosti volejte na tel: 731 084 910

- doručením do datové schránky školy: j35mh8r

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

 K žádosti o odklad povinné školní docházky nezapomeňte připojit vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře pediatra či klinického psychologa – pokud nebudete mít do konce dubna k dispozici, je možné dodat nejpozději do zahájení školního roku 2021/2022, tj. do 31. 8. 2021.


Vitězství K.Píbalové v konverzační soutěži v AJ

I letos pořádalo DDM Strakonice konverzační soutěž v anglickém jazyce pro žáky základních škol a gymnázia. Termín konání byl 2. 3. 2021. Vzhledem ke všem opatřením, které vláda vyhlásila v souvislosti s pandémií koronaviru, soutěž byla pořádána distančně.

Školní kola proběhla formou online rozhovorů zúčastněných žáků s jejich vyučujícími. Stejně tak i samotné okresní kolo proběhlo online a soutěžící prokazovali své konverzační dovednosti ze svých domovů. Přes online aplikaci vstupovali do videohovorů.

Naši školu, ZŠ a MŠ Štěkeň, reprezentovala v kategorii II. A žákyně 9. ročníku, Kateřina Píbalová. Okresního kola se zúčastnili zástupci 12 škol strakonického okresu. K naší velké radosti a hrdosti se Katka se ziskem 29 bodů umístila na prvním místě.

Všichni máme z tohoto krásného úspěchu velkou radost, Katce moc gratulujeme, a přejeme jí hodně štěstí při účasti v krajském kole, které se bude konat dubnu.

Ošetřovné od 1.3.2021

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Informace o ošetřovném získáte zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Uzavření ZŠ a MŠ Štěkeň

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 26.2.2021 přecházejí 1. a 2.ročník ZŠ od 1.3.2021, tak jako ostatní ročníky, na distanční výuku podle rozvrhu v Bakalářích. Provoz ZŠ bude uzavřen  zatím do 21.3.2021.
Podle téhož usnesení dochází též k uzavření provozu mateřské školky  od 1.3.2021 do odvolání.

Víceúčelové hřiště

Díky mimořádnému úsilí zastupitelů naší obce při získání dotace na výstavbu víceúčelového hřiště započaly na podzim roku 2020 stavební práce na rekonstrukci a přeměně starého školního hřiště na hřiště víceúčelové.

Toto hřiště nabídne široký záběr využití. Základem bude umělá atletická dráha, uvnitř které se bude nacházet těž umělá plocha pro sportovní hry. Na ní jsou rozvrženy dva kurty na volejbal, nohejbal, hřiště na malou kopanou, házenou, košíkovou, florbal i jeden kurt na tenis. Nové budou i sektory pro skok daleký a vrh koulí. V oblouku dráhy bude vybudováno i hřiště pro mateřskou školku s mnoha zábavnými atrakcemi z tvrdého akátového dřeva. V předním trávníkovém pruhu víceúčelového hřiště se objeví osm prvků fitness v přírodě. Třešničkou na dortu má být v pravém horním rohu hřiště workoutový areálek.

Podobné zařízení se nachází v blízkosti strakonického Lidlu. Víceúčelové hřiště bude sloužit nejen ZŠ a MŠ Štěkeň, ale i široké veřejnosti, neboť bude volně přístupné. Hřiště by mělo být uvedeno do provozu již v říjnu roku 2021. Vy všichni, co se rádi hýbáte, se máte se nač těšit.

Netradičně tradiční karneval ŠD v 1. třídě 27.1.2021

Jak se můžete dočíst na stránkách naší školní družiny, snažíme se i přes nepříznivou epidemickou situaci pracovat a hrát si, jako jindy v daném období. Máme sice nasazené roušky, ale to nám nebrání prožívat všechny zážitky a užívat si každý den.

Burza škol JHK ve školním roce 2020/21

Burza škol JHK ve školním roce 2020/21
Burza škol JHK ve školním roce 2020/2021 proběhne v online prostředí ve dnech 12.- 14.1.2021 na https://www.burzyskol.cz/ Podrobnější informace byly zaslány rodičům 7. - 9. tříd do Komensu.


Exkurze žáků 6. a 7. třídy na Šumavu

06.10. 2020
Fotogalerie

Fotogalerie

V úterý dne 6. října se žáci naší 6. a 7. třídy zúčastnili velmi zdařilé exkurze do míst centrální Šumavy. Akce proběhla v rámci jednoho z více školních projektů; tentokrát směřoval přímo do volné přírody. Žáci společně s pedagogy navštívili Informační centrum Svinná Lada, které je v gesci Národního parku Šumava se sídlem ve Vimperku. I přes zpočátku deštivé počasí si žáci velmi zblízka a aktivním způsobem prohlédli nejkrásnější šumavskou slať zvanou Chalupská a také absolvovali celou řadu opravdu zajímavých interaktivních her. Připravenost obou lektorů ze správy NP byla vynikající. Při vyhodnocení této environmentální akce charakterizovaly naše obě třídy exkurzi na Šumavu do regionu Borových Lad jako velmi zajímavou a pro ně přínosnou.

Organizace výuky 4.- 8.1.2021


Na základě nařízení vlády ČR z 23.12.2020 je vyhlášena od pondělí 4.1.2021 povinná prezenční výuka ve škole pouze pro žáky 1. a 2. tříd. Školní družina pro 1. a 2. ročník bude zajištěna. Děti musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku. Pro ostatní třídy (3. - 9. ročník) je opět nařízena povinná distanční výuka. Výuka bude probíhat online v prostředí Microsoft Teams. Rozvrh pro všechny ročníky lze nalézt v Bakalářích.

Den otevřených dveří dne 6.1.2021 se nebude konat vzhledem k probíhající epidemii Covid-19.

Adventní čas

Adventní časVánoce jsou tu. Přes všechny současné problémy v naší společnosti si tyto svátky roku užíváme. Koledy si sice nezazpíváme, ale určitě si je s láskou poslechneme. A budeme se těšit na Ježíška. Všem žákům, rodičům a ostatním přátelům školy přejeme spokojené svátky a hodně zdraví. Přejí žáci a učitelé ZŠ Štěkeň.

Provoz školy od 30.11.2020

V pondělí 30. 11.2020 nastupují do školy k prezenční výuce všechny třídy prvního stupně, 6. a 9. ročník. Žáci se učí a po škole pohybují pouze v rouškách. Žáci 7. a 8. ročníku pokračují v tomto týdnu v distanční výuce. Rozvrhy všech tříd naleznete na Bakalářích.

ZRUŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA - 16. 11. 2020

Původně plánované ředitelské volno na pondělí 16.11. bude zrušeno z důvodu prodloužených podzimních prázdnin.  
Děkujeme za pochopení.

Provoz MŠ

Ve dnech podzimních prázdnin, a to 29.10. a 30.10. bude z provozních důvodů MŠ Štěkeň uzavřena.

Úřední hodiny v ZŠ Štěkeň v týdnu 19.-25.10.2020

Pondělí - Středa: 8.00 - 10.00       13.00 - 14.00

Potvrzenou Žádost o ošetřovné je možno si vyzvednout ve vestibulu budovy ZŠ Štěkeň v úředních hodinách. Zvoňte na ředitelnu.Organizace výuky 12.-31.10.2020

Vzhedem k usnesení vlády ČR dochází ke změně organizace výuky na ZŠ a MŠ Štěkeň od 12.10.2020.
Provoz MŠ zůstává beze změn a omezení.
Provoz 1.stupně ZŠ zůstává beze změn a omezení.
Provoz 2.stupně ZŠ:
6.,7.třída - 12. - 16.10 2020 - výuka ve škole (prezenční) do 5. vyuč. hodiny (12,15 h.), odpolední hodiny se ruší.
                 19. - 23.10.2020 - výuka online (distanční)
8.,9.třída - 12. - 16.10.2020 - výuka online (distanční), rozvrh viz Bakaláři
                 19. - 23.10 2020 - výuka ve škole (prezenční) do 5. vyuč. hodiny (12,15 h.), odpolední hodiny se ruší.

Z  rozhodnutí MŠMT byly prodlouženy podzimní prázdniny, které začnou již 26.10.2020 a budou trvat do 30.10.2020. 

UPOZORNĚNÍ

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová, ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň, vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) z organizačních a hygienických důvodů (dezinfekce prostor školy) ředitelské volno na pondělí 16.11.2020.

Vyhlášené ředitelské volno platí pro ZŠ !!! Provoz MŠ bude  řádně zajištěn !!!

Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčkůNa prvňáčky dnes čekala první školní zkouška. I když si každý zpočátku zažil trochu strachu, odvahou a statečností nakonec zvítězil. Odměnou byla nejen slavnostní hostina, ale zejména "Obřad pasování". Děti jsou odhodlány stát se těmi správnými žáky naší školy. Více ve fotogalerii 1. třídy.

Mimořádné opatření

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR se s účinností od pátku 18. září 2020 v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení ochranných prostředlů dýchacích cest (rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének) na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (tělesná výchova, hudební výchova).

Mimořádné opatření MZ ČR

Povinné rouškyPovinné roušky

Venkovní vyučování

Venkovní vyučování3. třída využila krásného počasí a vzala vyučování ven. Šlo jim to krásně. Nápadů měly děti plnou hlavu, sluníčko pěkně svítilo a práce jim šla skvěle od ruky. A hlavně, všichni si to báječně užili.

Informace ohledně ŠD

Vzhledem k epidemiologickým opatřením jsou děti v ranní ŠD rozděleny do skupin následovně:
1. a 2. třída zůstává od 6:15 do 7:45 hodin v přízemí (jejich družina).
3. 4. a 5. třída přechází v 7:15 do IV. oddělení (velká družina ), ve 2. patře ZŠ.
Tímto opatřením se snažíme zabránit přílišnému a vzájemnému setkávání žáků z jiných tříd. 
Rovněž prosíme žáky navštěvující ranní ŠD, aby zvonili na zvonek ŠD přízemí a nevstupovali neohlášeně do budovy školy. 
Děkujeme za pochopení, Šímová - vychovatelka ŠD.
Provoz ŠD zůstává nezměněn. Tj. Od 6:15 - 15:45 hodin.

Roušky ve škole

Vzhledem k dnešnímu vyjádření (9.9. 2020) ministrů zdravotnictví a školství bude od zítřka, tj. 10.9. 2020, povinné nosit roušky ve společných vnitřních prostorách školy (šatny, chodby, WC ...). Další podrobnosti budou teprve zveřejněny. Děkujeme, že žáci zítra budou mít minimálně 2 roušky. Provoz školy se vrací k režimu, který probíhal v červnu 2020.

Poprvé do školy

Poprvé do školySlavnostní zahájení školní docházky proběhlo u nás letos netradičně. 
Vzhledem k epidemiologickým opatřením první kroky prvňáčků a jejich rodičů nesměřovaly přímo do budovy školy, ale na školní zahradu.
Netrpělivě a s radostí byli malí žáčci od rána očekávaní v postaveném "párty stanu", kde byli všichni srdečně přivítáni vedením školy a starostou městys Štěkně.
Po slavnostním uvítání prvňáčci spolu s třídní učitelkou svou budoucí školu navštívili.
Domů v aktovkách si odnesli nejen učebnice, pomůcky, ale i připravené dárky. 
Hodně štěstí, prvňáčci!Mrkající

1.školní den našich prvňáčků

26.08. 2020
Vzhledem k současné epidemiologické situaci rodiče či rodinní příslušníci žáků 1.třídy nemohou být přítomni v budově školy během slavnostního zahájení šk. roku 2020/21, za což se velice omlouváme, ale musíme dodržovat pokyny MŠMT a chránit nejen žáky před nakažením Covidem-19.
Slavnostní přivítání žáků a rodičů proběhne v prostoru před školou za účasti p. ředitelky V.Cimrhanzlové  a p. starosty B.Bláhy v 8,00 h. Poté se prvňáčci odeberou s třídní učitelkou Mgr. I.Loubalovou do své třídy. Průběh jejich 1. hodiny bude zaznamenán na video, které bude zákonným zástupcům k dispozici. Mezitím vedení školy s rodiči probere organizační záležitosti. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Zásady chování žáků a zákonných zástupců během školního roku 2020/2021

26.08. 2020

 

 1. Zákaz vstupu rodičů a veřejnosti do prostor školy (šatny, vestibul, třídy, jídelna, ŠD).
 2. Dodržovat rozestupy 2 m v areálu školy (hlavní vchod, školní zahrada).
 3. Po dobu 1. pololetí budou omezeny ve velké míře mimoškolní aktivity a akce pro veřejnost (kroužky, exkurze, výlety, divadelní představení — viz manuál MŠMT).
 4. V případě podezření na infekční onemocnění bude kontaktován zákonný zástupce a žák bude muset v jeho doprovodu neprodleně opustit prostory školy.
 5. V případě uzavření tříd nebo celé školy z důvodu karantény jsou žáci povinni se účastnit distanční výuky.
 6. V nezbytných případech nejprve kontaktovat třídního učitele, následně vedení školy.
 7. Nutno dodržovat závazné časy při používání společných prostor žáky (jídelna).
 8. Při předávání i vyzvedávání dětí ze ŠD zazvonit na příslušné oddělení ŠD a počkat před budovou na příchod dítěte.

Projekt spolufinancován Evropskou unií

Projekt spolufinancován Evropskou unií


ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠTĚKEŇ, OKRES STRAKONICE
Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích. Cíle bude dosaženo především modernizací učebny přírodních věd, cizích jazyků, cvičné kuchyňky a zajištěním vnitřní konektivity školy.

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003856

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy