logotyp
Login

Aktuální informace MŠ

Nový školní rok 2024/2025 v MŠ Štěkeň bude zahájen

v pondělí 2. září 2024

 Těšíme se na Vás!


INFORMACE K PROVOZU MŠ ŠTĚKEŇ

BĚHEM HLAVNÍCH PRÁZDNIN

ČERVENEC a SRPEN 2024

  

MŠ Štěkeň bude

odpondělí 1. července 2024 do pátku 30. srpna 2024

uzavřena

z důvodu rekonstrukčních prací.

  

Všem dětem i dospělým přejeme

krásné léto a pohodové prázdniny!


Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Štěkeň, Slatinská 155, 387 51 Štěkeň, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 4, § 165 odst.2 písm. b) § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění takto:

registrační čísla přijatých dětí

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

 

Děti s těmito registračními čísly se od školního roku 2024/2025 přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole s nástupem od 1.9.2024, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, Slatinská 155.

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou podali zákonní zástupci dítěte. Vzhledem k tomu, že žádosti vyhovují kritériím mateřské školy pro přijímání dětí, rozhodla ředitelka mateřské školy o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

Ve Štěkni dne 30.5.2024                                                                                                 

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová, ředitelka

Vyhodnocení výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“ pro rok 2024

Děti z naší mateřské školky se zúčastnily výtvarné soutěže vyhlašované Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska na téma „Požární ochrana očima dětí a mládeže“.

S obrovskou radostí přinášíme výsledky okresního kola. Vynikající 1.místo v kategorii mladších dětí obsadila Terezka Chvalová ze třídy „Koťátek“! Srdečně gratulujeme ke skvělému úspěchu a děkujeme za úžasnou reprezentaci naší mateřské školky!

Vítězka bude odměněna cenami na slavnostním „Vyhlášení výsledků soutěže“, které se uskuteční ve středu 12. 6. 2024 od 15 hodin v zasedací místnosti HZS ÚO Strakonice s bonusem v podobě prohlídky hasičské stanice.

 

Naše školka je otevřená vzájemné komunikaci s rodičovskou veřejností

Naším cílem je pravidelnou vzájemnou a smysluplnou komunikací mezi Vámi rodiči a mateřskou školou vytvářet pozitivní vztahy. :-)

Z tohoto důvodu nově nabízíme zákonným zástupcům dětí možnost individuálních konzultací ohledně dovedností, kompetencí a chování Vašeho dítěte či dalších organizačních nebo provozních záležitostí spojených s fungováním mateřské školy. Naše mateřská škola je rovněž maximálně otevřená všem připomínkám a podnětům ze strany rodičovské veřejnosti.

Individuální schůzku je možné realizovat dle potřeby na základě předchozí domluvy s učitelkou pověřenou vedením MŠ, popř. s učitelkami na jednotlivých třídách.

Den dětí v MŠ Štěkeň

 

se uskuteční v pátek 31. 5. 2024 dopoledne na zahradě MŠ.Děti si užijí zábavné soutěžní úkoly a čekají na ně věcné

odměny!

Prosíme, vybavte své děti sportovním oblečením a obuví.

Těšíme se J

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V NAŠÍ MŠ

„Šel tudy, měl dudy…“

pod vedením etnografky z Muzea středního Pootaví ve Strakonicích paní Mgr. Ireny Novotné


Kdy?
Ve čtvrtek 30.5.2024, od 8.15 hod.

Pro koho? Třída „Koťátek“

Cena: 30 Kč/dítě (placeno z MAS)

Co nás čeká?

-   seznámení se s vybranými hudebními nástroji z Orffova instrumentáře, aktivní zapojení dětí do „muzicírování“

-          zpěv známých lidových dětských písniček s doprovodem dud

-         seznámení se s postavou Švandy dudáka

-          hudební hádanky pro děti

Vážení a milí rodiče,

ve čtvrtek 6.6.2024 od 15.00 hodin vás srdečně zveme na slavnostní rozloučení 
s předškoláky
.

Program bude probíhat na zahradě ZŠ Štěkeň.

Těšíme se na vás :)

 

Sběr papíru a lepenky v ZŠ a MŠ Štěkeň

Kdy: ve dnech 20.5.– 23.5.2024, v čase od 7.15 do 8.00 hod., ve středu 22.5. také v čase od 15.00 do 15.45 hod.

Kde: společný kontejner na papír bude připraven u MŠ

Způsob označení: svázané balíky označit příjmením a jménem dítěte, uvést váhu

Děkujeme všem, kteří svým sběrem přispějí!

 

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

 

Třídní učitelka budoucích prvňáčků Mgr. Iva Loubalová organizuje přípravné kurzy pro děti předškolního věku z MŠ Štěkeň a jejich rodiče.

Přípravné kurzy se uskuteční v ZŠ Štěkeň ve dnech 23.5. a 30.5.2024 v čase od 15.00 do 15.30 hod. Budou zaměřeny na rozvoj školních dovedností.

 

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ!

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční ve čtvrtek 5.6.2024 v 15.00 hod. v ZŠ Štěkeň.

 

Zápis do naší mateřské školky na šk. rok 2024/2025

Mateřská školka Štěkeň velmi děkuje všem rodičům a dětem, kteří se zúčastnili slavnostního zápisu ve dnech 6. a 7. 5. 2024. Věříme, že upomínkové dárečky udělaly radost. Na nově přijaté kamarády se budeme těšit po letních prázdninách.Předškoláci z naší MŠ mají hotové tablo

Děkujeme Jednotě Coop Štěkeň a především pak vedoucí provozu paní Dagmar Hulínkové zamožnost vystavení našeho tabla ve vestibulu prodejny.
Čarodějný den v MŠ Štěkeň

 
Kdy?
 V úterý 30. 4. 2024 v dopoledních hodinách

Program:

 • soutěžní hry pro děti
 • čarodějnické odměny
 • opékání vuřtů

S sebou prosíme přinést:

 • čarodějný kostým
 • vuřt k opečení + pečivo

(chléb, rohlík, …)

 

 

 


Nábor dětí do ZUŠ Strakonice na hudební obor proběhne v pátek 3.5.2024 v MŠ.

 
Vážení a milí rodiče,

třída „Sluníček“ se v rámci vzdělávací exkurze „Do hlubin strakonického hradu“, realizované ve středu 24. 4. 2024, mimořádně zúčastní také koncertu pořádaného ZUŠ Strakonice v prostorech Rytířského sálu přímo na hradě.

Cena vstupného: 40 Kč/dítě.

Jedeme na výlet…

Zoo Dvorec u Borovan

 

 


Kdy?
 Ve čtvrtek 9.5.2024

Kdo? Třída „Koťátek“  i třída „Sluníček“

Doprava tam a zpět zajištěným autobusem.

Sraz v MŠ v 7.10 hod., přepokládaný návrat zpět do MŠ ve 14.00 hod.

Vstupné i doprava: ZDARMA (financováno z OP JAK)

Co na nás čeká:

- procházka po Zoo s průvodcem (odborný výklad spojený se zkušenostmi a zážitky z oblasti chovu exotických zvířat)

- děti se dozví zajímavosti ze života zvířat, důležitost ochrany zvířat a zároveň si upevní kladný vztah k živé přírodě :)

Fotografování dětí

 v naší MŠ

 

Kdy? V pondělí 25.3.2024 od 8.00 hod.Pro koho?
Třída „Koťátek“ i třída „Sluníček“


Prosíme, dejte svým dětem vhodné slavnostní oblečení.

Vzdělávací exkurze

Dobrodružné výpravy do hlubin strakonického hradu

 • určeno pro děti z naší MŠ (třída Sluníček)
 • doprava do Strakonic a zpět autobusem MHD (zdarma)
 • sraz v MŠ v 7.15 hod., předpokládaný návrat zpět do MŠ ve 12.45 hod.
 • termíny realizací: 10.4., 17.4., 24.4., 15.5., 22.5.2024 (celkem 5 výjezdů v dopoledních hodinách), poslední termín realizace: 29.5. se uskuteční v naší mateřské školce
 • cena 1 vzdělávací lekce: 20 Kč/dítě
 • obsah:
  • objevování historie Strakonic přes známé postavy, kouzelné dudy Švandy dudáka i Spejbla a Hurvínka
  • získávání informací prostřednictvím zábavných vzdělávacích aktivit – prohlížení obrázků, manipulace s předměty, hra na hudební nástroje, skládání modelu hradu či puzzle, aj.

Plavecký kurz se blíží :) 

 

 • začínáme už v pondělí 15. dubna 2024
 • určen pro děti předškolního věku z naší MŠ  
 • doprava na krytý bazén STARZ Strakonice a zpět zajištěným autobusem 
 • termíny lekcí: 15.4., 22.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5., 27.5., 3.6., 10.6. a 17.6.2024 (celkem 10 lekcí v dopoledních hodinách v čase od 9.50 do 10.35 hod.) 
 • 1 lekce = 45 min., 100 Kč + doprava
 • potřebné věci na bazén: 
  • plavky 
  • osuška 
  • dětské pantofle na přechod do bazénu
  • hygienické potřeby (sprchový gel)
  • plavecká čepička
 • obsah kurzu: 
  • seznámení se s různými plaveckými pomůckami 
  • výuka základních plaveckých stylů (znak, kraul, prsa), skoky do vody, nácvik šipky  
  • součástí lekcí jsou zábavné hry ve vodě i relaxace v bazénu s teplou vodou :) 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V NAŠÍ MŠ

„JARO“

pod vedením vedoucí Centra ekologické výchovy Podskalí Strakonice paní  
Bc. Terezy Kulhové

 

Kdy? Ve středu 20. 3. 2024, od 9.00 hod.

Pro koho? Třída „Koťátek“

Cena: 30 Kč/dítě

Co nás čeká?

-pestrý program sestavený z povídání, her a tematicky zaměřených aktivit

-seznámíme se s včelí rodinou a se vším, co nám včely dávají

-ukážeme si, jaké rostou na jaře květiny a které včelkám nejvíce chutnají

-podíváme se také za mláďaty narozenými na statku

 

Zábavně-naučný preventivní program v naší MŠ

„Veselé a zdravé zoubky“

ve spolupráci se zubní dentistkou paní Terezou Vachtovou

Pro koho? Třída „Koťátek“                     

Kdy? Ve středu 13.3.2024 od 9.OO hod.

Cena? Zdarma

Co nás čeká?

-názorné ukázky správné péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu

-citlivý a hravý přístup

Návštěva zubní ordinace

MUDr. Romana Přibka ve Štěkni 

 Za zprostředkování návštěvy zubní ordinace děkujeme pí Vachtové!


Pro koho?
Třída „Sluníček“

Kdy? V pátek 22.3.2024

Co nás čeká?

-poutavá a poučná prohlídka zubní čekárny i ordinace

-seznámení se s různými zajímavými nástroji, které zubní lékař ke své práci používá

-citlivý a hravý přístup

Milí rodiče,

ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví ve Strakonicích je pro děti z naší mateřské školky připravena VELIKONOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNIČKA pod vedením zkušené muzejní pedagožky paní Mgr. Kateřiny Prokopcové. Součástí dílen je i komentovaná prohlídka velikonoční výstavy.

Pro koho? Třída Sluníček

Kdy?  Ve středu 20.3.2024

Kde? Hrad Strakonice

Cena programu: 20 Kč/dítě

 • doprava do Strakonic a zpět linkovým autobusem (zdarma)
 • odchod v 7.15 hod. od MŠ (prosíme o dochvilnost)
 • návrat zpět do MŠ cca ve 12.45 hod
 • ranní svačina i oběd s sebou zajištěny školní jídelnou

Milí rodiče,

ve středu 13. 3. 2024 od 15.30 hodin Vás srdečně zveme do naší školky na VELIKONOČNÍ TVOŘIVOU DÍLNIČKU třídy Koťátek i Sluníček. Přijďte společně s Vašimi dětmi strávit příjemné odpoledne spojené s výrobou krásných velikonočních dekorací.

Těšíme se na Vás :)

ZÁBAVNÝ EKOPROGRAM V NAŠÍ MŠ

 

„PAPOUŠCI ARA“

 

Kdy? Ve středu 28.2.2024, od 9.OO hod.

Pro koho? Třída „Koťátek“ i třída „Sluníček“

Předběžná cena: 72 Kč/dítě (bude upřesněna po skončení vzdělávacího programu dle počtu účastníků)

Co nás čeká?

-         interaktivní a poutavá přednáška se zapojením dětí (seznámení se s různými druhy ptáčků, péče o ně i ochrana přírody)

 

-         naučně-zábavné činnosti, přímý kontakt s živými zvířátky (velkými papoušky rodu ara)

 

 

Maškarní karneval

v naší MŠ

Kdy: v pondělí 19. února 2024 v dopoledních hodinách

Co s sebou: karnevalový kostým

Co nás čeká: přehlídka masek, dětská diskotéka, hry, soutěže, odměny

  

Těšíme se

DEPISTÁŽ ŠKOLNÍ ZRALOSTI V MŠ ŠTĚKEŇ

 

Vážení rodiče,

v úterý 13. 2. 2024 v dopoledních hodinách proběhne v naší MŠ depistáž školní zralosti určená pro děti předškolního věku.

Screening se uskuteční pod vedením speciálního pedagoga pí Mgr. Aleny Miklošové z PPP Strakonice a za účasti jednoho zákonného zástupce dítěte.

V MŠ na třídě „Sluníček“ si, prosíme, vyzvedněte potřebné přílohy k vyplnění a odevzdejte je zpět do MŠ.

Oční screening v naší MŠ

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 25.1.2024 od 9.00 hod. proběhne v naší MŠ oční screening dětí. Jedná se o vyšetření zraku zaměřené na prevenci očních vad.

Cena vyšetření je 200 Kč.

V případě zájmu, prosíme, vyplňte kontaktní formulář, který je k dispozici u učitelek na jednotlivých třídách a uvedenou částku rovněž uhraďte.

Hurá, výletujeme!

Mobilní planetárium

Kdy? Ve středu 24.1.2024

Kdo? Třída „Sluníček“

Kde? V Čejeticích u Strakonic.

Doprava tam a zpět autobusem a vlakem zdarma.

Sraz v MŠ v 7.15 hod., předpokládaný návrat zpět do MŠ ve 13.30 hod.

 

Cena programu bude upřesněna a hrazena až po skončení vzdělávacího programu dle celkového počtu účastníků.

 

Co na nás čeká:

-         sférické promítání vzdělávacího filmu o hvězdách a vesmíru na planetární kopuli (hravou a zábavnou formou se dozvíme např. proč se na Zemi střídá den a noc, jak se jmenují nejznámější souhvězdí nebo proč ve městě nemůžeme pozorovat hvězdy, či proč jablko padá ze stromu dolů na zem)

-         sledování projekce vleže, což má relaxační účinek :)

 

Prosíme, dejte svým dětem pohodlné teplé oblečení a obuv.

Strava i pitný režim na cestu zajištěny ŠJ.

 

Mateřská školka Štěkeň touto cestou upřímně a srdečně děkuje vážené paní Landové za pomoc Ježíškovi s obstaráním vánočního dárečku pro děti z naší školky. Žlutý obr bagr byl největším překvapením a splnil přání našich nejmenších! :)

Paní Landová nás pravidelně obohacuje svou milou návštěvou, dobrou náladou i neutuchajícím optimismem, a navíc vždy vykouzlí úsměv na dětských tvářích doneseným pohoštěním.

Mateřská škola Štěkeň touto cestou srdečně děkuje Kočičí kavárně ve Strakonicích a její milé zaměstnankyni paní Jarošové za možnost strávit nezapomenutelné předvánoční chvíle ve společnosti kočiček a kocourků. Nachystané pohoštění pro děti ve formě zákusku s příznačným názvem „Kočičí mls“ bylo výborné! Dalším velkým a radostným překvapením pak byly kočičí suvenýry, které děti dostaly od paní majitelky na památku!

Moc děkujeme a už se těšíme na další návštěvu!

Za finanční zajištění sladkého zákusku pro děti upřímně děkujeme vážené paní Hanušové! 

Vážení a milí rodiče,

přejeme Vám i dětem

krásné Vánoce

a

                                           v novém roce 2024

                                                    mnoho štěstí, zdraví a radosti.

Těšíme se na Ježíška

Kdy?
Ve středu 20.12.2023
Vánoční výprava za zvířátky do lesa
 
Milí rodiče,

v úterý 19.12.2023 se společně s dětmi vydáme do lesa za zvířátky s vánoční nadílkou.  

Prosíme, připravte zdravé dobrůtky(např. čerstvé ovoce a zeleninu, neslané sušené pečivo) pro naše divoké čtyřnohé kamarády a opatřete je nitkou k zavěšení.

INFORMACE K PROVOZU MŠ ŠTĚKEŇ

BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

 

MŠ Štěkeň bude

dle § 3, odst. 2 vyhl. č. 14/2005 Sb. v platném znění

 

od soboty 23.prosince 2023 do úterý 2. ledna 2024

uzavřena.

 

Těšíme se na viděnou ve středu 3. ledna 2024 :)

 

Pozor změna!

Termín vánoční besídky se přesouvá na čtvrtek 14.12.2023.

Milí rodiče,

v úterý 5. 12. 2023 dopoledne proběhne v naší MŠ

mikulášská nadílka pro děti.

                                                   

 

Prosíme, připravte svým dětem čertovské oblečení.

Milí rodiče,

srdečně děkujeme vám všem, kteří jste se zapojili do sběru papíru organizovaného ZŠ a MŠ Štěkeň.

Jmenovitě následujícím:

-         rodině Hlouchových

-         rodině Horových

-         rodině Chvalových

-         rodině Jarošových

-         rodině Kubátových

-         rodině Polákových

-         rodině Pischkových

-         rodině Vašátkotkových

-         rodině Slapničkových

-         rodině Vlachových

 

Děkujeme za spolupráci a vážíme si jí!

Kolektiv MŠ Štěkeň

Milí rodiče,

v pondělí 11.12.2023 od 14.30 hodin vás srdečně zveme

do naší školičky na

VÁNOČNÍ BESÍDKU

třídy „Koťátek“ i třídy „Sluníček“

 

Slavnostní program besídky bude probíhat na třídě Koťátek.

Těšíme se na Vás :)

 

Milí rodiče,

ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví ve Strakonicích je pro děti z naší mateřské školky připravena

VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNIČKA

pod vedením zkušené muzejní pedagožky paní Mgr. Kateřiny Prokopcové.

Součástí dílen je i komentovaná prohlídka vánoční výstavy.

Pro koho? Třída Sluníček

Kdy? Ve středu 13. 12. 2023

Kde? Hrad Strakonice

Cena programu? 20 Kč/dítě

Délka programu? 90 min.

 • doprava do Strakonic a zpět linkovým autobusem (zdarma)
 • odchod v 7.15 od MŠ (prosíme o dochvilnost)
 • návrat zpět do MŠ cca ve 13 hod.
 • Prosíme, dejte svým dětem pohodlné teplé oblečení a obuv.
 • Strava i pitný režim na cestu zajištěny ŠJ.

Hurá, výletujeme!

Pohádková kovárna

Kdy? V pátek 8. 12. 2023


Kdo? 
Třída „Koťátek“ i třída „Sluníček“

Doprava tam a zpět zajištěným autobusem.

Sraz v MŠ v 7.15 hod., předpokládaný návrat zpět do MŠ ve 13 hod.

Vstupné: 120 Kč

Co na nás čeká:

-         prohlídka Pohádkové kovárny (setkáme se s vílou, princeznou nebo skřítky, potkáme Jeníčka s Mařenkou i čerty - ale těch se bát nemusíme, jsou moc hodní, protože jsou pohádkoví...)

-         prostřednictvím pohádkových postaviček a jejich příběhů se seznámíme s historií kovárny, s životem dávných obyvatel a řemesly, která sloužila k jejich obživě

-         pohádková tvořivá dílnička

Prosíme, dejte svým dětem pohodlné teplé oblečení a obuv.

Strava i pitný režim na cestu zajištěny ŠJ.

 

Vážení a milí rodiče,

ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví ve Strakonicích je pro děti z naší mateřské školky připravena akce

Zdobení

vánočního stromečku

Pro koho? Třída Sluníček

Kdy? Ve středu 22. 11. 2023

Kde? Hrad Strakonice

 • doprava do Strakonic a zpět linkovým autobusem (zdarma)
 • odchod v 7.15 od MŠ (prosíme o dochvilnost)
 • návrat zpět do MŠ cca ve 13 hod.
 • strava i pitný režim na cestu zajištěny ŠJ

 

Prosíme, dejte svým dětem teplé oblečení a vhodnou obuv.

 

Sběr papíru v ZŠ a MŠ Štěkeň

Kdy: ve dnech 6.11. - 9. 11. 2023, v čase od 7.15 do 8 hod., ve středu 8.11. také v čase od 15 do 15.45 hod.

Kde: společný kontejner na papír bude připraven u MŠ

Způsob označení: svázané balíky označit příjmením a jménem dítěte, uvést váhu

 • Děkujeme všem, kteří svým sběrem přispějí

Divadlo Zvoneček

s pohádkou „O Koblížkovi“

Kdy? V úterý 7.11.2023 v naší MŠ

Pro koho? Třída „Koťátek“ i třída „Sluníček“

Cena za dítě: 40 Kč

Prosíme o úhradu. Děkujeme.

Dne 2. 11. 2023 od 8:00 hod. se uskuteční fotografování s vánoční tematikou v prostorách MŠ.

 Prosíme, dejte dětem vhodné oblečení :)

Halloweenský rej

v MŠ Štěkeň

 

Kdy? V úterý 31. 10. 2023 dopoledne

Co s sebou? Strašidelný kostým

I n f o r m a c e   p r o   r o d i č e

Ve středu 25. října 2023 proběhne v naší MŠ

logopedická depistážvyšetření řeči

klinickou logopedkou pí. Mgr. Janou Vavřincovou.

Logopedická depistáž je bezplatná, uskuteční se v dopoledních hodinách a je určena všem dětem, které dosud nenavštěvují logopedickou poradnu.

Mateřská školka Štěkeň vyjadřuje touto cestou opět obrovské díky vážené paní Hanušové! Tentokrát za důvtipný, originální a praktický dárek pro děti i paní učitelky - barevné rozlišovací kšiltovky! Nejenže je nakoupila, ale navíc ručně krásně pomalovala symbolikou naší mateřské školky. Děkujeme a těšíme se, až v nich vyrazíme znovu „do světa“.

Mateřská školka Štěkeň touto cestou srdečně děkuje váženému panu Josefu Třískovi za roztočení pouťových kolotočů pro děti! Děkujeme, že jsme mohli společně s našimi nejmenšími zažít nefalšovanou pouťovou radost. A zcela zdarma jsme si užili množství zábavných atrakcí a odnesli si spoustu krásných a nezapomenutelných dojmů!

Hurá, výletujeme!

DDM Horažďovice

 

Kdy? V pátek 20.10.2023

Kdo? Třída „Koťátek“ i třída „Sluníček“

Doprava tam a zpět zajištěným autobusem.

Sraz v MŠ v 7.10 hod., přepokládaný návrat zpět do MŠ ve 12.30 hod.

Vstupné: 50 Kč

Co na nás čeká:

- prohlídka přírodovědné stanice s průvodcem (odborný výklad spojený se zkušenostmi a zážitky z oblasti chovu zvířat)

- děti se dozví zajímavosti ze života volně žijících, exotických i domácích zvířat a zároveň si upevní kladný vztah k živé přírodě

přímý kontakt se zvířátky (těší se na nás činčila, osmáci, ježečci, morčátka, různobarevní ptáčci, kozičky Žaneta a Matylda s kozlíkem Františkem, poníci Malenka a Bohoušek, miniprasátko Oldřich a další… :)

Prosíme, dejte svým dětem pohodlné teplé oblečení a obuv.

Vážení a milí rodiče,

chtěly bychom vás informovat o organizačních změnách v plánovaných výjezdových exkurzích naší MŠ.

Z důvodu vysoké ceny dopravného je vzdělávací exkurze do „ZOO Dvorec u Borovan“ zrušena.

Náhradní varianta „PROUD – Envicentrum Podbranský mlýn Horažďovice“ je právě v jednání, termín výletu i finanční náklady budou upřesněny.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Jedeme na výlet…

Zoo Dvorec u Borovan

 

Kdy? V úterý 31.10.2023

Kdo? Třída „Koťátek“  i třída „Sluníček“

Doprava tam a zpět zajištěným autobusem.

Sraz v MŠ v 7.10 hod., přepokládaný návrat zpět do MŠ v 14.00 hod.

Vstupné: 95 Kč (+ cena dopravy bude upřesněna)

Co na nás čeká:

- procházka po zoo s průvodcem (odborný výklad spojený se zkušenostmi a zážitky z oblasti chovu exotických zvířat)

- děti se dozví zajímavosti ze života zvířat, důležitost ochrany zvířat a zároveň si upevní kladný vztah k živé přírodě :)

Vzdělávací program pro děti

„Malý zpracovatel odpadů“

 

Kdy: v úterý 17.10. 2023 v 9.00 hod. v MŠ Štěkeň

Pro koho: třída „Sluníček“

Cena programu: 1600 Kč (cena bude upřesněna na základě celkového počtu dětí)

Obsahová náplň programu:

-     co je to třídění odpadu a recyklace

-     děti v roli zpracovatele odpadů

-     praktické ukázky recyklace

-     založení povolené skládky

 

Průběh programu:

-    návštěva lektorky s krabicí plnou stavebních kostek a speciální soupravou prvků a výkresů

-    lektorka pracuje s dětmi s podporou dětských technických výkresů, metodických listů a stavebnice

-    děti si hrají, ale zároveň pracují a učí se nové věci

-    vyvrcholením lekce je volné hraní s výsledným dílem jako odměna za práci

-    navíc děti získají osvědčení (diplom)

 

Vzdělávací program pro děti

„7 barev duhy“

Kdy:
v pátek 22.9.2023 v 9.00 hod. v MŠ Štěkeň

Pro koho: třída „Koťátek“

Cena programu: 30 Kč/dítě

Obsah programu:

-  povídání o tom, co je vzduch a proč je důležitý pro život kolem nás i jak ovzduší chránit před znečištěním

-  praktické ukázky vzniku deště, větru, duhy, …

-  pohled na svět dětskýma očima a odpověď na otázku „Proč je duha barevná?“

Vzdělávací program pro děti

„Kam plují ryby?“

 

Kdy: v pátek 3.11.2023 v 9.00 hod. v MŠ Štěkeň


Pro koho: třída „Koťátek“

Cena programu: 60 Kč/dítě

Co náš čeká:

-       povídání o tajemném životě úhořů, jejich vodních kamarádech 

-       putování úhořice Uršuly z Lipna do Sargasového moře a zpět

-       děti se hravou formou dozvědí o obyvatelích (pod)vodního světa

 

Hurá, výletujeme

-

Václavská pouť Strakonice

 

Určeno pro: třídu Sluníček

Kdy: v úterý 26.9.2023

Prosíme, dejte svým dětem pohodlné oblečení a obuv.

 • doprava do Strakonic a zpět autobusem MHD zdarma
 • sraz v 7.10 hod. v MŠ (prosíme o dochvilnost)
 • návrat zpět do MŠ cca ve 13 hod.
 • na děti čekají zábavné pouťové atrakce zcela zdarma

Poděkování

Děkujeme všem dětem za sladké i slané občerstvení, které nachystaly a přinesly kamarádům do naší mateřské školky o jarním prázdninovém provozu.

Poděkování Adélce za slané zákusky

Poděkování Adélce za slané zákusky Děkujeme Adélce Hvězdové za vlastnoručně připravené slané zákusky v podobě pizza šneků pro kamarády i paní učitelky ze školky. Byla to velká mňamka!:)

Poděkování Sárince za pořízení živé rostlinky do školkového akvária

Poděkování Sárince za pořízení živé rostlinky do školkového akváriaDěkujeme Sárince Papouškové, že nám přinesla do našeho akvária s rybičkami krásnou rostlinku - řasokouli zelenou:)

Poděkování Davídkovi za podzimní čarovné dýně:)

Poděkování Davídkovi za podzimní čarovné dýně:)Celá školička Štěkeň moc děkuje Davídkovi Kovandovi ze třídy Sluníček za donesení obřích výpěstků ze zahrádky pro naše dýňohrátky. Menší i větší školkáčkové přiložili své ručky k dílu a pustili se do dlabání "dýňáků", kteří si už vesele strašidýlkují u vchodových dveří do naší mateřinky:)

Poděkování Justýnce za kouzelný lesní domeček :)

Poděkování Justýnce za kouzelný lesní domeček :)Všechny dětičky i paní učitelky z naší školičky moc děkují Justýnce Liškové ze třídy Sluníček za překrásný podzimní dáreček v podobě hmyzího hotelu z daleké Šumavy. Zatím nám slouží jako názorná učební pomůcka, ale už teď se těšíme na jaro, až jej na školkové zahradě zabydlí živí zástupci hmyzí říše:)

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy