logotyp
Login

Úřední deska

Školská rada

(§ 167, 168 zák. 561/ 2004)

       Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Podílí se na správě školy, a to následujícím způsobem:

 • a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
 • b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • c) schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení žáků
 • d) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • e) projednává inspekční zprávy
 • f) podává podněty – řediteli, zřizovateli
 • g) projednává návrh rozpočtu na další rok

Školskou radu založil zřizovatel (Městys Štěkeň), stanovil počet členů (3). Je vypracován jednací řád a volební řád.

Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků ze svého středu, třetinu volí pedagogičtí pracovníci. Funkční období ŠR je 3 roky.

(Kompletní dokumentace je uložena a je k nahlédnutí v ředitelně školy.)

Od 1. 1. 2023 pracuje školská rada při ZŠ a MŠ Štěkeň ve složení: 

pan Radek Chval (zástupce zřizovatele – Městys Štěkeň)
paní Jana Hrdinová (za zákonné zástupce) 
Mgr. Václav Vrba (za pedagogické pracovníky)

Funkční období: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Štěkeň, Slatinská 155, 387 51 Štěkeň, příspěvkové organizace, že ve školním roce 2023/2024 otevře 1 první třídu s maximálním počtem 30 žáků ve třídě.

Zápis žíků do první třídy proběhne v úterý 9. dubna 2024 od 14:00 do 16:00 hodin.

Přednostně budou přijati žáci s trvalým pobytem ve školském obvodu školy - tj. Městyse Štěkeň.

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

 1. žáci ve společném školském obvodu - tj. OÚ ČejeticeOÚ Přešťovice
 2. ostatní žáci

S sebou přinést:

 • vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně další doklady (odklad)
 • rodný list žáka
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • u cizinců příslušné doklady o pobytu v ČR

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupců Školské rady.

Ve Štěkni 9. 2. 2024                Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
                                                           ředitelka školy

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy