logotyp
Login

Přijatí žáci 2023/2024

Přijímání žáků k povinné školní docházce pro šk. r. 2023/2024

Ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň, okr. Strakonice rozhodla v souladu s § 36, § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Štěkeň, okres Strakonice

Seznam uchazečů
Uchazeč                   Výsledek řízení

03/23                         přijat/a
05/23                         přijat/a
06/23                         přijat/a
07/23                         přijat/a
08/23                         přijat/a
09/23                         přijat/a
10/23                         přijat/a
11/23                         přijat/a
12/23                         přijat/a
14/23                         přijat/a
15/23                         přijat/a
16/23                         přijat/a
18/23                         přijat/a
20/23                         přijat/a
21/23                         přijat/a
22/23                         přijat/a
23/23                         přijat/a
24/23                         přijat/a
25/23                         přijat/a
26/23                         přijat/a
27/23                         přijat/a
28/23                         přijat/a
29/23                         přijat/a
30/23                         přijat/a
31/23                         přijat/a

 

Ve Štěkni 12. 04. 2023 ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová

Přijatí žáci 2024/2025

Přijímání žáků k povinné školní docházce pro šk. r. 2024/2025

Ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň, okr. Strakonice rozhodla v souladu s § 36, § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Štěkeň, okres Strakonice

Seznam uchazečů
Uchazeč                   Výsledek řízení

01/24                         přijat/a
02/24                         přijat/a
03/24                         přijat/a
04/24                         přijat/a
05/24                         přijat/a
06/24                         přijat/a
07/24                         přijat/a
08/24                         přijat/a
09/24                         přijat/a
10/24                         přijat/a
12/24                         přijat/a
13/24                         přijat/a
14/24                         přijat/a
15/24                         přijat/a
16/24                         přijat/a
17/24                         přijat/a
18/24                         přijat/a
19/24                         přijat/a
20/24                         přijat/a
21/24                         přijat/a
23/24                         přijat/a
24/24                         přijat/a
27/24                         přijat/a
28/24                         přijat/a
33/24                         přijat/a

 

Ve Štěkni 05. 06. 2024 ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy