logotyp

Archiv nedávných aktualit ZŠ

ZNALOSTNÍ ČTYŘBOJ

ZNALOSTNÍ ČTYŘBOJ ... má na naší škole již dlouhou tradici. Žáci
2. stupně soutěží od března do června ve znalostech z oborů: region Strakonicko a Písecko (historie), praktická geografie, ekologie a cizí jazyky trochu jinak. V projekci 
power-pointu se všichni soutěžící i dobře bavili a vytvořili určitý stálý kolektiv. V 6. třídě zvítězila Jitka Kuboušková, v 7. pak Jan Kulha. A mezi žáky 8. třídy dosáhla nejlepších umístění Anna Kulhová. Všichni vítězové obdrželi zajímavé knižní odměny a přislíbili účast i na jaře v roce 2024.

Výtvarníci bodovali!

Výtvarníci bodovali!V úterý 27.6. proběhlo ve Strakonicích vyhodnocení okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí. Věcné ceny a diplomy jeli převzít:
Kristýna Taubrová ze 7. třídy - vyhrála ve své kategorii 1. místo
Klára Myslivcová z 8. třídy -  byla na 1. místě  
Bojan Rankov z 8. třídy - obsadil 2. místo v kategorii ZŠ4.

Všem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy v uměleckém oboru.

Krásné prázdniny!

Krásné prázdniny! Upozornění: V případě neodkladných záležitostí nás kontaktujte na email: skola@zssteken.cz
Úřední dny v období hlavních prázdnin
od 29.8.2023.

Návštěva předškoláčků z MŠ Čejetice a MŠ Štěkeň

Návštěva předškoláčků z MŠ Čejetice a MŠ Štěkeň V úterý 13.6. nás navštívili předškoláci z MŠ Čejetice a MŠ Štěkeň.Poslechli si pěvecký sbor Kaštánek a mohli si  zatančit tanečky se žákyněmi 4.tridy.

Naučná stezka Tůně u Hajské

Naučná stezka Tůně u HajskéV úterý 13.6. 2023 se 4. a 5. ročník v rámci ŠD vypravili na naučnou stezku Tůně u Hajské, která patří mezi přírodní památky. Jedná se o jediněčné místo, které tvoří až 3 desítky tůní a mokřadů, a ve kterém se vyskytují vzácní živočichové a rostliny. Na pěti informačních tabulích jsme se seznámili se zdejšími živočichy a rostlinami, které jsme si zapisovali do pracovních listů. Po celou dobu nás doprovázelo krásné počasí, takže jsme si mohli smočit i nohy v řece Otavě a zamávat jedoucím vodákům.

Více fotek naleznete ve Fotogalerii ŠD.

Hmatový chodníček

Hmatový chodníček

Do konce školního roku už moc dní nezbývá, a tak si je ve družině  rádi zpříjemňujeme na školní zahradě.  Plně využíváme pergolu, ve které si malujeme, svačíme.  Počasí už nám dovoluje používat i hmatový chodník, který je tvořen z kůry, písku, kamenů, šišek. Tento chodník je skvělý na rozvoj jemné a hrubé motoriky, podpory správného držení těla.  Rádi se ale také posadíme na lavičky do stínu pod stromy a pozorujeme veverky, ptáky okolo nás. Třešně už dozrály, prázdniny se neúprosně blíží.

Krajské kolo biologické olympiády

Krajské kolo biologické olympiády

Po úspěchu v okresním kole biologické olympiády si naši nejlepší přírodovědci jeli užít účast v krajském kole, které proběhlo ve čtvrtek 25.5. v DDM Českých Budějovicích. Z celkového počtu 27 žáků základních škol a gymnázií obsadil krásné 3.místo Jan Kulha (7.r.) a 23. místo Martin Jíně (7.r.). Biologická olympiáda patří mezi velmi náročné soutěže,  které  vyžadují znalosti nad rámec běžně probíraného učiva základní školy. Gratulujeme a děkujeme chlapcům  za čas, který věnovali svědomité přípravě. Přejeme, aby jim zájem o přírodovědné obory vydržel.

 

Dětský den v ŠD trošku jinak

Dětský den v ŠD trošku jinak Ve středu 31.5. jsme pro děti z ŠD připravily dětský den. Na zahradě naší školy vyrostl krásný skákací hrad, ze Strakonic za námi přijela paní Sosnová, která dětem podle jejich přání namalovala ...

Přípravné a zábavné setkání s budoucími prvňáčky

 Ve dnech 18.5.2023 a 31.5. 2023 proběhlo poprvé Přípravné a zábavné setkání budoucích prvňáčků. Budoucí prvňáčci si vyzkoušeli jaké je to sedět ve školní lavici a také různá pohybová cvičení.
 V dalším bloku si vyzkoušeli práci s interaktivní tabulí, např.  matematické dovednosti a zrakové vnímání. Obě setkání  se velmi vydařila a budoucí prvňáčci si užili své první krůčky ve škole.

Recyklánek

Aktuálně z našeho výtvarničení.
Děti zkusily rudku s uhlem a medvídka zvládly svěžím tahem. Zážitkem a expresí vrhly se na abstrakci. Nechtěli jsme nic konkrétního , malovali jsme srdíčkem: Jak se cítím, jak vnímám vznikající obrázek. Experimentovat a cítit barvy děti velice baví. Je vidět , jak emotivní a aktivní dokáži být.
Po abstrakci a experimentech nastal čas na vážné téma - zvládnout zátiší. Sami si můžete v naší fotogalerii prohlédnout, jak děti skvěle uchopily štětce a tématu se nebály. Naši další metou je malba v plenéru, abychom nejen cítili barvu, ale i světlo a naši krásnou rozkvetlou školní zahradu. Pěkné dny z Recyklanku

Den matek v ŠD

Den matek v ŠD I ve školní družině myslíme na naše milované maminky, které měly v neděli, 14. května, svátek. Vyrobili jsme jim z Fimo hmoty krásná barevná srdíčka jako přívěšek na krk. Výrobek udělal radost i ...

Krásné umístění v biologické olympiádě

Krásné umístění v biologické olympiádě

Ve čtvrtek 11.5. reprezentovala naši školu žákyně 8.r. Anna Kulhová v krajském kole biologické olympiády kategorie C (žáci 8. a 9.r. základních škola a gymnázií) v Českých Budějovicích a vedla si velice úspěšně. Anička obsadila 2.místo. Gratulujeme ke krásnému umístění a děkujeme za svědomitou přípravu, bez které by v této náročné soutěži nemohla obsát. 

Den bez aktovek

Den bez aktovekV úterý 9.5.2023 se ve 4. třídě konal Den bez aktovek. Všichni jsme byli udiveni v čem se dá nosit učení. Učebnice jsme viděli v košíku na prádlo, v krabici od bot, ale i v kufru na dovolenou. Jak vypadal den bez aktovek se můžete sami přesvědčit ve fotogalerii 4. třídy.

Přípravné a zábavné setkání pro budoucí prvňáčky

Přípravné a zábavné setkání pro budoucí prvňáčky proběhne ve dnech 18.5.2023 v 15.00 a 31.5.2023 v 15.00. Děti si zkusí jaké je to sedět v lavici, poznají se svými budoucími spolužáky a procvičí si hrubou a jemnou motoriku.
Dětičky si přinesou přezůvky,pastelky a tužku.

Setkání rodičů budoucích prvňáčků

Dne 15.6.2023 od 15,30 proběhne schůzka rodičů budoucích prvňáčků, kde budou rodiče seznámeni s organizací příštího školního roku.

Edukační výlet na hrad Kašperk - výstava replik českých korunovačních klenotů

Edukační výlet na hrad Kašperk  - výstava replik českých korunovačních klenotů V pátek 5.5.2023 se naše družiny opět vypravily na další edukační výlet. Tentokrát na náš nejvýše položený královský hrad Kašperk. Probíhá zde do 30.6.2023 výstava replik českých korunovačních ...

Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR

  Ve čtvrtek 4.5. nás navštívila Policie ČR. V rámci primární prevence, byl pro žáky 9.r. vybrán program s názvem „ Protidrogový vlak“. Společně s Mgr. J. Novákovou a Mgr. J. Krejčovou diskutovali o legálních a nelegálních drogách a nebezpečí, které je spojené s užíváním drog. Žáci byli též seznámeni s platným právním řádem v drogové problematice a postihy při distribuci drog. Emotivní příběh, na základě skutečných událostí, dovedl žáky k zamyšlení se nad hodnotou lidského života každého jednotlivce. Beseda byla velmi poučná.

Den Země

Den Země

I v letošním roce se naši žáci zapojili do ekologické soutěže Den Země, kterou pořádá CEV DDM ve Strakonicích. Žáci určovali rostliny, živočichy, houby, minerály, stopy zvířat a zodpovídali otázky z ekologie. V II. kategorii (žáci 6.a7.r.) celkem soutěžilo 48 dvojic. 1.místo vybojoval Martin Jíně a Jan Kulha (7.r.). Ve III. kategorii (žáci 8.a9.r.) celkem soutěžilo 23 dvojic.
9. místo obsadila děvčata Natálie Čermáková a Anna Kulhová(8.r.). Všem soutěžícím děkujeme za pěkné výkony a reprezentaci školy.

čarodějnické rejdění

čarodějnické rejděníVe čtvrtek 27.4.2023 si naše družiny společně čarodějnicky zařádily. Na školní zahradě se odehrával lítý boj o hod pařátem, skokem přes bažiny, lovením různé jedovaté a smrduté havěti, trefováním se shnilou mrkví do klobouku. Pořádal se hon na kočku, vrhalo se vším možným, shazovaly se plechovky s netopýry a házelo se na terč a mnoho dalšího. Zkrátka, byl to den plný kouzelnických atrakcí. Děti si to náramně užily a odnesly si domů diplom i něco na hraní a na zub. Počasí bylo moudré a přálo nám v zápolení. Více ve fotogalerii ŠD.

.... tak se nám ty čarodějnice zase blíží

.... tak se nám ty čarodějnice zase blížíV úterý 25.4. jsme si s prvňáčky upekli pro sebe i pro druháky, kteří měli odpolední vyučování, čarodějnické prsty. Kluci z první třídy poctivě vyvalovali těsto a tvarovali prsty, děvčátka zdobila prsty mandlovými nehty. Po upečení jsme prsty natřeli rybízovou marmeládou a krvavé usekané čarodějnické prsty byly na světě. Děti si daly opravdu záležet a pak si na nich náramně pochutnaly. Více ve fotogalerii ŠD.

Okresní kolo biologické olympiády

Okresní kolo biologické olympiády

Dne 17.4. se v DDM ve Strakonicích konalo okresní kolo biologické olympiády kategorie C, pro žáky 8. a 9. ročníků. Anna Kulhová (8.r.) vybojovala krásné 1.místo.  Soutěžící museli také předložit samostatně zpracovanou práci na dané téma. Anička si vybrala „Rychlený vývoj květů a listů třešně“.  Gratulujeme k vynikajícímu výkonu a přejeme Aničce hodně úspěchů v krajském kole v Českých Budějovicích.

Zahraniční stáž pedagogických pracovníků Dánsko

Zahraniční stáž pedagogických pracovníků DánskoV týdnu od 16.3. do 31.3. navštívili naši tři pedagogičtí pracovníci zahraniční stáž v Dánsku ve měste Randers. Cílem stáže byl vhled do odlišného vzdělávacího systému. Jednou ze škol, kterou navštívili byla C La Course. Jedná se o výběrovou školu, kde jsou děti zapsány již po narození na čekací listinu. Ve třídách je maximálně  22 dětí a žáci navštěvují nultý až devátý ročník.
Nultý ročník slouží jako přípravný ročník k seznámení budoucích žáků se školou a pro plynulý přechod do školy. Pedagogové měli možnost se seznámit se systémem školství a zúčastnili se výuky dánštiny, matematiky, pracovních činností a hudební výchovy. Zúčastnili se také koncertu dětí pro rodiče v muzikální třídě. Využili příležitosti navštívit místní JumpArénu, kde probíhá výuka motoriky v nultém a prvním ročníku.
Během stáže navštívili několik dánských měst a poznali také místní kuchyni.
   S sebou domů si kromě ceritfikátu odvezli také mnoho zážitků i zkušeností ze stáže.

Poděkování

PoděkováníRádi bychom poděkovaly paní Hokrové, která darovala do školní družiny stavebnice Lego. Stavebnice udělaly nesmírnou radost dětem. Každý den se v družině staví tanky, auta a traktory :-)

Srdečně děkujeme,
vychovatelky školní družiny

Zápis dětí do 1. třídy

Zápis do školy je pro všechny budoucí školáky i jejich rodiče velký den.
Aby nebyla žádná nervozita, strach a nejistota z toho, co se bude u zápisu dít, pečlivě jsme se na vstup budoucích prvňáčků připravili.
Naším cílem bylo, aby všichni zúčastnění měli na tento den pěkné vzpomínky.
Po vstupu do třídy z malých předškoláků se najednou stali žáci a na chvíli byli vtaženi do opravdové školní práce. Třídili své znalosti, psali na tabuli, poznávali obrázky, geometrické tvary, využívali názorný materiál. Na řadu přišlo i programování robotické včely, kvíz s Albi tužkou a řešení úloh za pomoci interaktivní tabule.
Závěrem nám děti přednesly básničku a zazpívaly svou oblíbenou písničku.
Za svou snahu děti získaly Pamětní list. Pro děti byl připravený ještě fotokoutek, kde je mohli rodiče na památku jejich velkého, úspěšného dne vyfotit.
Na budoucí prvňáčky se velmi těšíme.

Velikonoční jarmark

Ve středu 5.4. se v naší škole opět uskutečnil Velikonoční jarmark. Tato řemeslná akce má v naší škole již tradiční zastoupení. Vždy před Velikonocemi se žáci a pak děti ještě spolu s rodiči podílejí na výtvarných a vlastnoručních výrobcích a dekorací. Letos to byla opět přehlídka krásných výrobků a chutných dobrot. Každým rokem je laťka tvořivosti nastavena vždy o kousek výš.

Dílničky ŠD ve strakonickém muzeu

V úterý 28.3. a ve čtvrtek 30.3. se naše družiny opět vypravily do strakonického muzea na Velikonoční dílničky. Děti si vyrobily voňavá mejdlíčka různých tvarů a barev, která si odnesly domů jako dáreček. Na výstavu v kapitulní síni, kam jsme se také zašli podívat, děti v dílničkách vyrobily vajíčka z papíru. Vyslechli jsme si poučné povídání od paní lektorky Kateřiny Prokopcové o tradicích a zvycích vztahujících se k Velikonocům. Společně jsme si pak prohlédli výstavu velikonočních výrobků a děti našly stoleček s vlastními výrobky.

Okresní kolo biologické olympiády

Okresní kolo biologické olympiády

Vítězové školního kola biologické olympiády měli možnost porovnat své znalosti a dovednosti v okresním kole této tradiční soutěže, která se konala ve čtvrtek 30.3. v DDM ve Strakonicích. Soutěžící si odbyli nejprve testovou část, pak laboratorní část a nakonec poznávali 40 předložených rostlin a živočichů. Chlapci si do okresního kola navíc přinesli své předem vypracované vstupní úkoly, bez kterých by do okresu nemohli postoupit. Z celkového počtu 23 žáků základních škol a gymnázií vybojoval 1. místo Jan Kulha (7.r.) a 5. místo Martin Jíně (7.r.). Chlapcům gratulujeme a přejeme hodně bodů Jendovi v  krajském kole.  

Preventivní program

Preventivní program

Ve čtvrtek 30.března proběhla beseda pro žáky 8.r. na téma  „ Co přináší a co berou sociální sítě“.  Žáci diskutovali a zamýšleli se nad tím, jaká je úloha sociálních sítí, v čem jim mohou pomoci a kdy mohou ublížit. Přesvědčili se na řadě příkladů, co všechno se může stát a jak se může změnit život člověka, pokud se nechá počítačem ovládat. Potřebné informace žáci získali a nyní už záleží na každém jedinci, zda je v praxi využije. Beseda byla velmi poučná.

Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmark

Krajské kolo Zeměpisné olympiády

Krajské kolo Zeměpisné olympiádyZ KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY jsme si přivezli vynikající 
 2. místo! Dne 29. března se vítěz okresního kola Jan Kulha (žák 7. třídy) umístil ve své kategorii mezi těmi nejlepšími, a to v konkurenci 21 soutěžících (vč. víceletých gymnázií) z celého regionu Českobudějovicka. Náročnou 3 hodinovou soutěž zvládl Jenda opět bravurně ve všech 3 úsecích: práce s atlasem, geografické znalosti a praktická část s mapou. Blahopřejeme a velice upřímně děkujeme za tu nejvzornější reprezentaci naší školy. 

Lyžařský kurz Zadov

Lyžařský kurz ZadovVe dnech 19. 3. až 24.3. 2022 uspořádala naše škola lyžařský kurz pro žáky 7. třídy. Zúčastnilo se celkem 14 žáků, z toho        8 děvčat a 6 chlapců. Lyžařský kurz probíhal pod vedením lyžařských instruktorů z Lyžařské školy Zadov. Ze ZŠ Štěkeň tvořili doprovod Jiří Vlasák a Petra Rajtmajerová. Všechny naše děti se díky obětavým a trpělivým cvičitelům lyžování naučily obstojně lyžovat a dokážou bez problémů vykrajovat obloučky na zadovské sjezdovce. Navštívili jsme také stanici horské služby, kde se žáci seznámili s prací horské služby, nebezpečím hor a poskytováním první pomoci. Ve volných chvílích se žáci při přednášce seznámili s historií lyžování a s krásami zimní Šumavy. Zpestřením pobytu na horách byly i turistické výšlapy ke Klostermannovým kamenům a na Zlatou studnu. Protože se nám podařilo absolvovat lyžařský výcvikový kurz bez sebemenšího zranění a z dětí čišelo jen nadšení a spokojenost, lyžařský kurz splnil stoprocentně svůj účel.

ŠD Morana 24.3.2023

V pátek jsme se s dětmi z ŠD pomyslně rozloučili se zimou. Za hlasitého odříkávání koled, aby smrtka odešla ze vsi, jsme tuto ustrojenou loutku odnesli k jezu ve Štěkni. Moranu sice hned stáhl proud a ona odplavala rychle pryč, přesto se však nechce vzdát své vlády. My to ale vydržíme a společně se těšíme na jaro a s ním na nový život. Ozdobenou vrbovou větvičku, do které jsme si zavázali svá tajná přání, jsme si přinesli do školy pro radost.

Exkurze do Londýna a Belgie

První březnový týden se žáci naší školy účastnili 7-denního jazykově poznávacího zájezdu do Velké Británie se zastávkou v Bruselu a Bruggách.

Studenti osmého ročníku si užili den v hlavním městě Bruselu, navštívili areál Evropského parlamentu. V druhé polovině dne se přemístili do oblasti města Bruggy s ochutnávkou belgické čokolády. Následující den se žáci přeplavili trajektem přes kanál La Manche do Dover, kde se naplno rozjeli vstříc dobrodružství, poznávání velkoměsta Londýn jeho Tower of London a Tower Bridge, Big Benu, katedrálu sv. Pavla, památník Monument , proběhli se tunelem pod řekou Temží, viděli královský palác Buckingham Palace, zažili London Eye a mnoho dalšího včetně malebného Leeds Castel či Windsoru. Velkou výzvou a účelem této vzdělávací exkurze bylo seznámení studentů s životem ve zdejších hostitelských rodinách. Cílem této exkurze bylo přiblížit studentům anglický jazyk, historii, kulturu jiné země. Podle pozitivních reakcí studentů na dny strávené v Británii, mise splnila svůj účel - přiblížit studentům anglicky mluvící zemi, do které se jistě někdy v budoucnu opět vypraví.

Exkurze ŠD do JE Temelín

V pátek 17.3.2023 jsme se s dětmi z ŠD vypravili na exkurzi do JE Temelín. V infocentru Jaderné elektrárny Temelín, které se nachází v zámečku Vysoký Hrádek, si děti prohlédly interaktivní expozice, vyzkoušely si různé aktivity, zahrály pexeso, dozvěděly se nové informace o jaderné elektrárně a o tom, jak vlastně funguje a k čemu slouží. Poté jsme se odebrali do kinosálu, děti zhlédly krátký film o důležitosti této elektrárny, o tom, co ji pohání, kdo všechno v ní pracuje i jaká jsou bezpečnostní opatření v jejím bezprostředním okolí. Pak dostaly děti od paní průvodkyně Kristýnky brýle na virtuální realitu, sluchátka a ponořily se přímo do světa a života samotné elektrárny. S brýlemi se děti ocitly uvnitř chladící věže, vylétly nad ni a pak seděly na plošině, ze které shlížely dolů pod sebe na bazén, ve kterém se měnila kapalina do reaktoru. To byl asi nejsilnější zážitek, který děti díky těmto unikátním brýlím mohly prožít. Bezpochyby si to všechny užily a na samotný závěr se sklouzly v tubusu za infocentrem. Domů jsme se všichni vraceli nadšení a obohacení o nové dojmy. Vřele tuto návštěvu v JE Temelín všem doporučujeme. Je to skvělý tip na výlet se zážitkem. Vychovatelky ŠD.

Velikonoční výstava v ambitech muzea Strakonice

Velikonoční výstava v ambitech muzea StrakoniceKaždoročně se naše školní družiny účastní Velikonočních výstav ve strakonickém muzeu. Ani letos jsme nezůstali pozadu. Děti vyráběly v rámci zájmové činnosti v ŠD proplétaná vajíčka z papíru, ovečky z vlny, zdobené ploty z dřevěných špachtliček, slepičky z obalů od actimelu, kohoutky z ruliček a roztomilá kuřátka s kloboučkem. Výrobky se dětem vskutku vydařily a již zítra jste všichni srdečně zváni k samotné prohlídce v muzeu. K vidění je toho opravdu hodně. Vychovatelky ŠD.

Poděkování pěveckému sboru Kaštánek

Poděkování pěveckému sboru KaštánekCo dodat? Děkujeme i my. Skvělé!

Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiádaKoncem února proběhlo v ZŠ Dukelská ve Strakonicích okresní kolo olympiády v zeměpisu. Velikou radost nám přinesl skvělý výkon žáka naší školy, Jana Kulhy, který v kategorii 7. tříd v této náročné soutěži zvítězil. Vysoký počet bodů v silné konkurenci celkem 22 soutěžících svědčí o jeho výborném vztahu ke geografii, ale i k ekologii a dalším vědám,  s nimiž právě zeměpis spolupracuje. Děkujeme za vynikající reprezentaci školy a gratulujeme k postupu do krajského kola (29. 3. 2023).

Valentýnské překvapení

Ve spolupráci s místní cukrárnou jsme si pro děti ze školy a školky připravili na svatého Valentýna malé překvapení. Co jiného by mohly v tento den děti dostat než velmi
chutné linecké srdíčko pomazané marmeládou. Jestli děti někomu z lásky srdíčko darovaly, či skončilo dětem v jejich bříšku, to už nevíme, ale věříme, že srdíčko děti potěšilo.
Atmosféru celého dne podtrhla srdíčková výzdoba jídelny, kterou vyrobily děti ze školní družiny.

Preventivní programy

Preventivní programy

   Ve středu 15.2. v rámci programu primární prevence proběhly s Policií ČR přednášky pro žáky šestého a sedmého ročníku. Besedy byly zaměřeny na šikanu, přestupky, trestné činy, ale i drogy a jejich následky na lidský organizmus. Důležitou součástí bylo zhlédnutí krátkých videoukázek, které na vážnost problému poukazovaly. Žáci se aktivně zapojovali a kladli zajímavé dotazy. 

 

Maškarní rej ŠD v tělocvičně

Maškarní rej ŠD v tělocvičně V pátek 10.2.2023 si naše družiny společně užily tradiční maškarní karneval v tělocvičně. Dětí se sešlo hodně, soutěží ještě víc. Zábava nebrala konce, jen ten čas rychle utíkal. Soutěžní disciplíny střídala diskotéka s nejnovějšími tanečními hity a na závěr děti čekala sladká tombola. Více ve fotogalerii ŠD.

Hurá, jedeme na hory!

Hurá, jedeme na hory!Jedeme za sněhem, za zimními radovánkami. 
U nás sníh není. Nebyl ani o zimních prázdninách. Mnozí z nás dostali pod stromeček boby, lopaty, dokonce i sněžné skútry. S jakou radostí jsme ve škole přivítali nápad - POJEDEME NA HORY.
Hurá! Můžeme si svá vozidla vyzkoušet na pořádné sněhové peřině. 
Autobus pro 56 osob byl téměř obsazen žáky 2., 3. a 4. třídy. 
Ve svých pozdějších písemných projevech psali o svých zážitcích, o cestě autobusem, o ranní mlze na Javorníku, o velkém kopci plném sněhu, o rychlých jízdách a sněhu padajícím do očí, o kamarádech z jiných tříd, zkrátka o velké zábavě.
Ve středu 8.2. jsme si všichni skvělý den na horách užili.

Soutěž v anglickém jazyce

Soutěž v anglickém jazyce
Dne 9.2.2023 proběhlo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce v DDM ve Strakonicích. 
Tato olympiáda hodnotila schopnost žáků použít anglický jazyk v komunikaci a ke sdílení informací. Soutěže se účastnili žáci Rozálie Chmielová z 9.ročníku a Josef Horňák ze 7. ročníku , který získal 3.místo. Gratulujeme.

Úplně první vysvědčení u prvňáčků

Úplně první vysvědčení u prvňáčkůPoslední lednový den je vždy ve znamení konce prvního pololetí školního roku. Pro žáky to znamená, že obdrží pololetní vysvědčení. Zatím jenom jeho výpis, ale o jedničky už je nikdo nepřipraví. Pro prvňáčky to bývá vždy až magický den, protože tento doklad o známkách dostávájí poprvé. Dobrá zpráva pro všechny dnes byla, že si za práci v prvním pololetí vysloužili samé jedničky. K nim si ještě každý nesl domů velkou pochvalu. Jedničky i pochvaly byly zcela zasloužené, protože zrovna žáci první třídy ujdou vždy za toto hodnocené období obrovský kus cesty. Proto patří všem velká gratulace a přání, aby jim chuť do školní práce vydržela co nejdéle!

Aktualita z našeho výtvarného kutění Recyklánek

Protože nám chybí sluníčko , které je stále nizoučko, rozhodli jsme se s Recyklánkem tomu jíti naproti. Posbírat vám barvičkami, prstíčky úsměv maličký.
Před Vánocemi jsme si vyzkoušeli techniku monotypu, takové PRINT kouzlení, které děti bez přetvářky nadchlo, kouzlíme se solí, voskem. Dokážeme si poradit s rozlitou skvrnou inkoustu a tím vstoupíme do kouzelné zahrady a schováme se pod naším stromem splněných přání .
Chceme zdolat rudku s tuhou, ale to si musí počkat na část druhou.
Váš Recyklánek ✨

V pátek 20. ledna jsme se s dětmi z ŠD vypravili do Lipna nad Vltavou, na zážitkovou výstavu Lega. Na ploše 2000 m2 jsme si prohlédli 40 obřích staveb sestavených z kostiček této stavebnice. ...

------------------------ 2023 --------------------------

Poděkování

Vážení rodiče.
Děkujeme za Vaši hojnou účast a velkou podporu našich žáků na Vánoční akademii a našem úplně prvním Vánočním jarmarku. Velice si vážíme štědrých příspěvků, které budou použity ve prospěch dětí naší školy při dalších akcích. V roce 2023 Vám přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho úspěchů v profesním i osobním životě. 
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová.

Vánoční jarmark

Vánoční jarmarkZŠ a MŠ Štěkeň zve srdečně všechny přátele a příznivce naší školy na 1. vánoční jarmark, který se uskuteční 21.12.2022 v přízemí školy. Rádi bychom, aby se vánoční jarmark stal stejně oblíbeným jako ten velikonoční. Těšíme se na Vaši návštěvu, jistě si u nás vyberete drobný vánoční dárek, který udělá radost Vašim blízkým.
Jarmarkové tržiště otevře své brány od 12:30 do 14:30 hodin.

projekt - Jihočeské tržiště

projekt - Jihočeské tržiště
Školní jídelna se zapojila do projektu Jihočeské tržiště. Jednou z vizí školní jídelny je podporovat
lokální prodejce, kteří nabízejí potraviny pocházející z našeho regionu.  Věříme, že tyto nabízené potraviny jsou zárukou nejvyšší kvality pro naše děti.   
Děti tak dostanou na talíři kvalitní a čerstvé potraviny od dodavatelů z jižních Čech. 

Výtvarný kroužek Recyklánek- tvoření nás baví, barviček se nebojíme

V naší škole probíhá výtvarný kroužek Recyklánek- tvoření nás baví, barviček se nebojíme. Děti se zde učí lásce k tvorbě i k přírodě, neboť mnohdy z nevyužitých komponentů vytvoří nádherné dílo, které ještě potěší nejedno oko.

Výlet sboru Kaštánek do Českých Budějovic

15.12.2022 navštívily děti z pěveckého sboru Kaštánek České Budějovice.
Výlet byl odměnou za jejich velmi přínosné pěvecké výkony ve sboru. Děti mohly obdivovat krásy adventních trhů, projely se na ruském kole, dali si výborný oběd, navštívily cukrárnu a ještě jim zbylo spousta času na nákup suvenýrů.

Výlet se školní družinou na vánoční dílničky

Výlet se školní družinou na vánoční dílničky Ve čtvrtek 8.12. jsme s dětmi uskutečnili již druhé vánoční dílničky v strakonickém muzeu. Pod vedením zkušené lektorky, paní Mgr. Prokopcové, si děti vyrobily malý dáreček - klíčenku ze smršťovací ...

Mikuláš, andělé a čerti 5.12.2022

I letos jsme si ve škole užili mikulášskou nadílku. Žáci 9. třídy ji společně se školním parlamentem připravili na výbornou. Sv. Mikuláš, zástup andělů, i houf hrůzostrašných čertů a čertíků, ti všichni se dětem moc líbili. Slibovaly, jak budou hodné, jak se budou pilně učit a pomáhat kamarádům. Tak uvidíme, jestli to nadšení dětem vydrží.

My v tom Jihočechy nenecháme

My v tom Jihočechy nenecháme

1. 12. 2022


Vážení rodiče,
 
zastupitelstvo Jihočeského kraje na mimořádném zasedání schválilo dotační program pro nízkopříjmové skupiny „My v tom Jihočechy nenecháme“. Hlavním cílem dotačního programu je podpora rozvoje a zachování školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje.

Na škole lze tento příspěvek čerpat na následující aktivity (předškolní vzdělávání, LVK, úplata za školní družinu, úplata za školní stravování) za období 09/2022 – 01/2023.

Žádosti doručené osobně do ředitelny školy od 7:30 do 10:00 hodin nebo zaslané poštou na adresu školy přijímáme do 6. 1. 2023 do 12:00 hodin.

Více se o pravidlech čerpání příspěvku dozvíte na odkazu:
https://myvtomjihocechynenechame.cz/

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň  

Náš sv.Martin přijel na barevném koni

Náš sv.Martin přijel na barevném koni11. listopadu jsme si v družině připomněli legendu o sv. Martinovi. Vyprávěli jsme si jeho příběh a vyráběli postavičku. Pak děti vybarvily jeho koníka, ale jelikož nenapadl sníh, koníky máme různobarevné.

Tradiční sběr papíru

Tradiční sběr papíruV týdnu od 17.10-20.10. proběhla na naší škole opět sběrová akce. Naši žáci nasbírali přes 5000 kilogramů papíru, což je naprosto úžasné. Chtěli bychom tímto všem, kteří se na sběru podílejí a pomáhají svým dětem třídit sběr, velice poděkovat. Vážíme si Vaší pomoci a těšíme se, že na jaře příštího roku, kdy bude akce probíhat znovu, ručičky na váze sebraného papíru hranici 5000 kilogramů hravě překonají. Co myslíte?

Vánoční výstava v muzeu Strakonice

Vánoční výstava v muzeu StrakonicePo delší odmlce, kdy v muzeu Strakonice probíhala rekonstrukce, jsme se opět s družinami zúčastnili výstavy vánočních stromečků, s názvem "Půjdem spolu do Betléma". Děti vyráběly vánoční ozdoby ze slaného těsta, vystřihávaly a vytvářely andílky z papíru a z kartonů od vajíček. Prohlédnout si práci Vašich dětí můžete v ambitech kapitulní síně strakonického hradu od 23.11. do 26.12.2022. Odměnou za snahu budou dětem vánoční dílničky, které se uskuteční v galerii muzea a děti si vlastnoručně vyrobí svůj vánoční dáreček.
Dílničky pro 4. a 5. třídu budou 29.11. a pro 1.,2. a 3. třídu 8.12.

Školní mistrovství ve stolním fotbale

Školní mistrovství ve stolním fotbale

Ve školních družinách se uskutečnilo mistrovství ve stolním fotbale. Zúčastnily se ho děti ze 3., 4., 5. třídy. Přihlásilo se 24 hráčů, kteří se ze základních skupin museli kvalifikovat až do finále. Třetí místo vybojoval Štěpán Fiala z 5. třídy, který zápasil s Julií Ruso ze 4.třídy, která se jako jediná dívka, probojovala až do semifinále. Boj o první místo svedl Lukáš Bečvář z 5. třídy a Martin Chabr ze 3.třídy. Po napínavém duelu, který všichni s napětím sledovali, se stal vítězem Lukáš Bečvář. Všichni tři finalisté obdrželi medaile, diplomy, nafukovací míče, propisky, ostatní dostali malou sladkou odměnu za účast.

Zakončení plaveckého výcviku

Zakončení plaveckého výcvikuV pátek 11.11.2022 ukončila 4. a 5. třída plavecký výcvik. Stejně jako na jaře jsme deset týdnů jezdili na Plavecký stadion ve Strakonicích.
Pod vedením skvělých lektorek jsme si své plavecké dovednosti jen zlepšovali. Z neplavců se stali plavci a z některých kapříků jsou delfíni. Plavecký výcvik jsme si moc užili.

Bylinky na školní zahradě

Bylinky na školní zahradě

     Během podzimních měsíců vyrostl na školní zahradě smyslový chodníček, vyvýšené záhony s bylinkami a bylinková spirála. Čerstvé bylinky z naší zahrady ochutí školní stravu lépe, než ty sušené v sáčcích z  obchodu.

Plavecký kurz

Plavecký kurzTento školní rok zahájila plavecký kurz 4. a 5. třída. Z neplavců se pomalu stávají plavci a plavci se stále zlepšují. V první části děti trénují svou plaveckou zdatnost a ve druhé části výcviku si jako odměnu za své plavecké výkony mohou vybrat odpočinek  v malém bazénku, hrátky na tobogánu a nebo relaxaci ve vířivce.

Halloween

Halloween

V pátek 21.10. se konal ve školní družině „Halloweenský rej". Akce se zúčastnilo mnoho duchů, čarodějek a dalších děsuplných strašidýlek. Děti soutěžily v týmech, zvolily nejpovedenější masku a zatančily si na hudbu. Všichni si to moc užili a na závěr dostal každý malou odměnu. Fotky z této akce můžete vidět ve fotogalerii školní družiny.

Štrůdl z jablek ze školní zahrady

Štrůdl z jablek ze školní zahrady
S pomocí dětí, které nám očesaly jabloně a přinesly nám je až do školní jídelny, jsme se rozhodly připravit pro děti štrůdl z jablek vypěstovaných 
ve školní zahradě. O to lepší pocit, že jablka jsou čistě vypěstovaná na naší zahradě bez jakékoliv chemie. Měly jsme obrovskou radost, protože dětem připravený
štrůdl velmi chutnal. Dokonce došlo i na přidávání. 
Více ve Fotogalerii 2022/2023.

72 hodin

72 hodin

   Opět po roce se naše škola zapojila do celorepublikového projektu 72 hodin. Pedagogický sbor a žáci naší školy se rozhodli uklidit areál školy a její blízké okolí. V rámci environmentálního vzdělávání si žáci zopakovali pravidla třídění odpadu. Škola svou opakovanou účastí na projektu 72 hodin přispívá nejen k lepšímu životnímu prostředí v obci, ale i k výchově mladých lidí, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí. Všem žákům a vyučujícím patří poděkování za realizaci letošního projektu.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová, ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň, vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) z organizačních a technických důvodů ředitelské volno na pondělí 24. 10. 2022 a na úterý 25. 10. 2022.

Vyhlášené ředitelské volno platí pro ZŠ. Provoz MŠ bude řádně zajištěn.

Pouštění draků v ŠD

Pouštění draků v ŠD Děti z družiny využily pěkné říjnové dny a vydaly se společně pouštět draky. I přesto, že počasí úplně nepřálo, chvilkové poryvy větru nakonec vznesly draky k obloze. Děti, které si draky nepřinesly, měly mezitím možnost zahrát si kopanou. Celkově se pouštění draků velice povedlo a děti si tak užily krásný podzimní den.

Nová pergola pro venkovní učení a hraní

Nová pergola pro venkovní učení a hraníSe začátkem školního roku nám vyrostla na zahradě krásná dřevěná pergola. Děti její zázemí využívají pro společné hraní u stolů. Své místo na zahradě již má a uplatnění najde i při pracovním vyučování. Výuka tudíž může probíhat i za nepříznivého počasí. Je to skvělý doplněk, který zpestřil celou školní zahradu. Okolo pergoly je vysázeno plno keřů a stromů, které budou nejen pro okrasu, ale i k užitku.
Ve čtvrtek 8.9. jsme měli ve spolupráci s DDM Strakonice pro děti z ŠD připravené zábavné soutěžní a vědomostní odpoledne. Děti se naučily orientovat v mapě a v dalším úkolu zjistily, jak je ...

Přivítání nových jedlíků

Přivítání nových jedlíků

V pátek 2.9. jsme měly možnost přivítat se s novými dětmi z první třídy. Paní kuchařky při přivítání pro děti připravily

jablka v dětském motivu. Jako poděkování za roztomilé jablíčka nám děti vymalovaly barevné obrázky, které zdobí naši nástěnku v jídelně. 

Při té příležitosti jsme se také dětí zeptaly, co mají rádi děti k obědu, abychom dětem mohly do budoucna oblíbené jídlo uvařit. 
Fotky viz.fotogalerie 2022/2023 - Přivítání nových jedlíků - 1.A

Zvýšení stravného od 1. 9. 2022

Mateřská školaMateřská škola

Základní školaZákladní škola

Potřeby a informace do ŠD

Papírové kapesníčky - celé balení
Věci na převlečení na ven, vhodná obuv
Kšiltovka nebo klobouček
Svačina, pití
Děti nelze ze ŠD vyzvedávat mezi 13:00 - 14:30hod. Prosíme o respektování této doby.

Nové telefonické spojení do jednotlivých oddělení
 728233132 - ŠD I. oddělení    (Bc Šímová Monika)
 731314668 - ŠD II. oddělení   (Bc. Kopencová Ivana)
 606529078 - ŠD III. oddělení  (Rajtmajerová Petra)

- další podstatné informace ohledně ŠD naleznete v kolonce Školní družina - řád školní družinyUsmívající se

Poprvé do školy

Poprvé do školyDatum 1. září je vždy symbolem nových začátků. "Jdeme poprvé do školy." Tuto větu si ve čtvrtek ráno řekla skupinka dětí - 13 chlapců a dvě děvčata, která příšla v doprovodu svých blízkých do naší školy. Nyní již žáci 1. třídy přišli s dobrou náladou a s chutí do práce. Čekala na ně vyzdobená třída a plná lavice školních pomůcek a učebnic. Přivítala je ředitelka školy paní V. Cimrhanzlová a starosta obce Štěkeň pan B. Bláha. Ten žákům předal malý dárek v podobě zábavné knihy, kterou si žáci přečtou, až se naučí číst. Zbytek času ve škole pak už strávili žáci se svou třídní učitelkou D.Koubovou.

Zápis ukrajinských žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Zveme vás k zápisu do 1. třídy ZŠ a MŠ Štěkeň pro ukrajinské žáky ve školním roce 2022/2023.

Kde: budova ZŠ Štěkeň, přízemí

Kdy: 20. 6. 2022 od 13.00 do 16.00 hodin

S sebou přinést:

  • vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (dvojjazyčnou, ke stažení na stránkách školy zssteken.cz)
  • doklady o povoleném pobytu dítěte v ČR
  • doklady zákonného zástupce

Nástěnka

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2022/23

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   728 233 132
ŠD II.  731 314 668
ŠD III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy