logotyp
Login

Akce měsíce historie

ČERVEN 2023

 
 1. 6.   Den dětí – sportovní a společenská akce školy

  2. 6.   Projektový den „Pečeme chleba“ (3. ročník), (Mgr. Loubalová, Bc. Jílková)

  2.6.    Školní výlet - Techmánie Plzeň (7. ročník), (Mgr. Hrdinová, T.Čermáková)

  5.6.-7.6.  Sběr papíru

  8.6.    Konzultace

12.6.    Čtyřboj – jazyky, závěrečné kolo (PaedDr. Žitný)

12.6.    Proud – Envicentrum Podbranský mlýn + záchranná stanice (6. a 7. ročník),

             (Ing. Vargová, Mgr. Hrdinová, T.Novotná, T.Řeřábková, T.Čermáková)

13.6.    Naučná stezka Tůně u Hajské ŠD (4. a 5. ročník), (Rajtmajerová)

14.6.    Focení

15.6.    Společný čas s budoucími prvňáčky (1.ročník), (Mgr. Koubová)

16.6.    Projektový den ,, Rybník “ (1. ročník), (Mgr. Koubová)

20.6.    Přespání ve škole (3.ročník), (Mgr. Loubalová,)

21.6.    JETE + Týn nad Vltavou – muzeum vltavínů (8.a 9.ročník),

22.6.    Hasiči (1.a 2. ročník), (Mgr. Koubová, Mgr. Havránková)

23.6.    Návštěva knihovny (3.ročník), (Mgr. Loubalová, Bc. Jílková)

26.6.    Pedagogická rada

28.6.    Školní výlet – Techmánie Plzeň (6.ročník), (Ing.Vargová, T. Novotná, T.Řeřábková)

28.6. Exkurze – Liberec IQLandia, Jablonec nad Nisou – muzeum skla a bižuterie (8.a 9. ročník), (PaedDr. Žitný, Mgr. Švecová)

29.6.    Cyklovýlet (5.ročník), (Mgr. Vlasák)

29.6.    Rozloučení u jezu Štěkeň (4.ročník), (Mgr. Kořánová)

30.6.    Vysvědčení
KVĚTEN 2023

 

  2. 5.   Pohár rozhlasu  ( 5. , 6. a 7. ročník ),  (Mgr. Vlasák )

  3.5.    Drátkování  ( 3. ročník ), ( Mgr. Loubalová, Bc. Jílková )

  5. 5.   Hrad Kašperk –  edukační výlet ŠD I. , II. a III. oddělení ( Bc. Šímová, Rajtmajerová )

  9. 5.   Den bez aktovek  ( 4.ročník ),  ( Mgr. Kořánová, Kozáková Pechandová Dis.)

  9. 5.   Protidrogový vlak PČR   ( 9. roč. ), ( Ing. Vargová )

 10.5.   Sladovna Písek + pohybový program Mraveniště  ( 3.roč. ), ( Mgr.         Loubalová,                

                                                                                              Bc. Jílková )

 10.5.   Pohár rozhlasu ( 8. a 9. ročník ),  ( Mgr. Vlasák )

 10.5.   Projektový den ve škole ( 1. roč. ), ( Mgr. Koubová )

 11.5.   Krajské kolo biologické olympiády kateg. C  

 15.5.   Čtyřboj 3.kolo zeměpis - region, ( PaedDr. Žitný )

 18.5.   Setkání budoucích prvňáčků  ( Mgr. Kořánová )

 24.5.   Výlet – Hluboká nad Vltavou ( 1. a 2. ročník ), ( Mgr. Koubová, Mgr. Havránková )

 25.5.   Výlet -  Planetárium, ZOO Dvorec ( 3. a 4. ročník ), ( Mgr. Loubalová,

                                     Mgr. Kořánová, Bc. Jílková,  Kozáková Pechandová Dis.)

 25.5.   Krajské kolo biologické olympiády kateg. D ( Ing. Vargová )

 30.5.   Parlament  ( Mgr. Hrdinová )

 31.5.   Setkání budoucích prvňáčků ( Mgr. Kořánová )

 31.5.   Výlet – Helfenburk  ( 5.ročník ), ( Mgr. Vlasák )

 31.5.   Den dětí – akce ŠD na školní zahradě ( 1. – 5.ročník ), ( Bc. Šímová,  Bc. Kopencová,                

                                                                                                               Rajtmajerová )
DUBEN 2023

 

 5.4.     Velikonoční jarmark  ( všechny třídy, ŠD )

11.4.    Zápis do 1. třídy  (Mgr. Kořánová, Mgr. Loubalová, Bc. Kopencová, Kozáková    Pechandová Dis., Bc. Jílková, Rajtmajerová )

17.4.    Okresní kolo biologické olympiády, kategorie C  ( 8. a 9. roč.), ( Ing. Vargová )                                

17.4.    Čtyřboj ekologie ( 6. – 9. roč.),  ( PaedDr. Žitný )

20.4.    Den Země – ekologická soutěž CEV Podskalí  ( 6. -8. roč.), ( Ing. Vargová )

24.4. – 27.4.  Sběr papíru

26.4.     Mc Donald´s cup  ( 4.a 5.roč. ), ( Mgr. Vlasák )

28.4.     Čarodějnice ŠD  (Bc. Šímová, Bc. Kopencová )

28.4.     Pedagogická radaBŘEZEN 2023

9.3.      Velikonoční výstava - Muzeum Strakonice ( Bc. Šímová, Bc. Kopencová, Rajtmajerová )

13.3.    1. kolo znalostního čtyřboje

             Téma: Náš region  6. – 9. ročník  ( PaedDr. Žitný )

16.3.    Zoubky 1. třída  ( Mgr. Koubová )                                    

17.3.    Exkurze Temelín  ŠD   ( Bc. Šímová,  Rajtmajerová )

19.3. – 24.3.  LVK  Zadov  ( Mgr. Vlasák, Rajtmajerová ) 

24.3.    Vynášení Moreny  ŠD  ( Bc. Šímová, Bc. Kopencová )

28.3.    Velikonoční dílničky -  Muzeum Strakonice  ŠD II. a III. odděl. ( Bc. Kopencová, Rajtmajerová )

28.3.     Jarní besídka pro rodiče 1.třída ( Mgr. Koubová )

29.3.     Parlament – vyhlášení soutěže o nejhezčí vejce

29.3.     Krajské kolo zeměpisné olympiády, kategorie M  ( J. Kulha ), ( PaedDr. Žitný )

30.3.     Velikonoční dílničky - Muzeum Strakonice ŠD I. odděl. ( Bc. Šímová, Bc. Kopencová )

30.3.     Okresní kolo biologické olympiády, kategorie D  ( 7. ročník ), ( Ing. Vargová )

30.3.     Beseda PPP „ Co přináší a co berou sociální sítě “  ( Ing. Vargová )ÚNOR 2023

 

1.2.   Maškarní rej 2.A  ( Mgr. Havránková )

6.2.   Třídnická hodina 8.A  ( Mgr. Hrdinová )

6.2. – 8.2.  Parlament školy – Burza knih 

10.2.  Maškarní rej  v tělocvičně ŠD ( Bc.Šímová, Bc. Kopencová, Rajtmajerová)

10.2.  Prevent  8. a 9. roč.  ( Ing. Vargová )

14.2.  Olympiáda z NJ – okresní kolo 8. a 9. roč. ( PaedDr.  Žitný )

14.2.  Parlament školy – Valentýnská pošta

14.2.  Valentýnská párty   4.A  ( Mgr. Kořánová )

15.2.  Prevent  6. a 7. roč.   ( Ing. Vargová )

22.2.  Olympiáda ze Zeměpisu – okresní kolo 7.a 8. roč. ( PaedDr. Žitný )

24.2.  Pohádkový den 1.A  ( Mgr. Koubová )

24.2.  Masopustní rej  4.A   ( Mgr. Kořánová )LEDEN 2023

 

10.1.    Parlament školy (Mgr. Hrdinová)

12.1.    Konzultační hodiny 15:15 - 16:30

17.1.    Olympiáda z dějepisu – školní kolo 8. a 9. roč. (Mgr. Hrdinová)

20.1.    Výlet ŠD – Lipno nad Vltavou, výstava Lega (pí Rajtmajerová, Bc. Šímová)

24.1.    Olympiáda NJ – školní kolo (Mgr. Žitný, Mgr. Cimrhanzlová)

27.1.    Pedagogická rada

31.1.    Pololetní vysvědčeníPROSINEC 2022

01.12.    Parlament školy – Mikulášská pošta

                                     - Soutěž o nejlepší výzdobu třídy

05.12.    Čerti a Mikuláš

08.12.    Vánoční dílničky v muzeu na hradě I. a II. oddělení družiny (Bc. Šímová, Bc.   Kopencová)

08.12.    Florbal okresní kolo 8. – 9. třída dívky (4.místo),  ( Mgr. Vlasák)

09.12.    Sbor – výlet ČB (Mgr. Loubalová)

18.12.    Sbor – vánoční vystoupení v Rovné (Mgr. Loubalová)

19.12.    Vánoční akademie školy

21.12.    Strakonické laťky (Mgr. Vlasák)

21.12.    Vánoční jarmark


LISTOPAD 2022
 

 

02.11.    Slavnost slabikáře  1. A ( Mgr. Koubová )

11.11.     Týden svatého Martina  2. A  ( Mgr. Havránková )

11.11.     Zakončení plaveckého výcviku  4.-5. třída ( Mgr. Kořánová, Mgr. Vlasák )

14.11.     Výzdoba vánočního stromku - „Půjdem spolu do Betléma“ , kapitulní síň strak. hradu ( Bc. Šímová, Bc. Kopencová, Rajtmajerová )

29.11.     Vánoční dílničky v muzeum na hradě – III.  oddělení družiny ( Mgr. Loubalová, Rajtmajerová )

22.11.      Florbal okresní kolo  6.-7. třída chlapci ( 11.místo),  ( Mgr. Vlasák )

23.11.      Florbal okresní kolo  6.-7- třída dívky ( 8. místo), ( Mgr. Vlasák )

23.11.      Focení 1.A ,  9.A – ročenka ( Mgr. Koubová, Mgr. Žitný )

23.11.      Pedagogická rada

24.11.      Třídní schůzky

24.11.      Charitativní koncert sboru – kostel sv. Markéty ( Mgr. Loubalová )

27.11.       Vánoční zpěv, rozsvícení vánočního stromku ve Štěkni ( Mgr. Loubalová )


ŘÍJEN 2022

 

02.10. – 08.10.    Zahraniční stáž pedagogických pracovníků – Nizozemsko (Mg. Cimrhanzlová, Bc. Bambásková)

08.10. – 16.10.    Zahraniční stáž pedagogických pracovníků – Nizozemsko (pí Staňková, Mgr. Šmídová)

12.10.    Kontrola VZP

14.10.    72 hodin – od 9:00 hodin

17.10. – 20.10.    Sběr papíru

20.10.    Beseda o ochraně přírody na Strakonicku a v ČR (Ing. Šobr) – 7.A 4. a 5. hodina

26.10. – 27.10.    Podzimní prázdniny

7., 14., 21.10.      Plavecký výcvik, 4.A, 5.A (Mgr. Kořánová, Mgr. Vlasák, pí Kozáková, Pechandová, Dis., Mgr. Kuboušková)


ZÁŘÍ 2022

 

01.09.    Zahájení školního roku: přivítání prvňáčků, uvítací projev paní ředitelky k žákům a učitelům, seznámení s novými  žáky, úvodní práce ve třídách

01.09.    Pedagogická rada (2. část – 11.30)

02.09.    Jídelna – přivítání nových jedlíků (Bc. Zdeňka Kopuncová)

07.09.    Projekt „Ovoce a zelenina do škol“ – zahájení (první dodávka)

08.09.    Projektový den v ŠD – Vodácko – tábornický projektový den (Bc. M. Šímová)

09., 16., 23., 30.09.     Plavecký výcvik, 4.A, 5.A (Mgr. Kořánová, Mgr. Vlasák, pí Kozáková, Pechandová, Dis., Mgr. Kuboušková)

18.09.    Vítání občánků – Městys Štěkeň, vystoupení sboru (Mgr. Iva Loubalová )

27.09.    Schůzka s rodiči prvňáčků, 15.00, 1.A (Mgr. Dana Koubová)

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy