logotyp
Login

Akce měsíce historie

ČERVEN 2023

 
 1. 6.   Den dětí – sportovní a společenská akce školy

  2. 6.   Projektový den „Pečeme chleba“ (3. ročník), (Mgr. Loubalová, Bc. Jílková)

  2.6.    Školní výlet - Techmánie Plzeň (7. ročník), (Mgr. Hrdinová, T.Čermáková)

  5.6.-7.6.  Sběr papíru

  8.6.    Konzultace

12.6.    Čtyřboj – jazyky, závěrečné kolo (PaedDr. Žitný)

12.6.    Proud – Envicentrum Podbranský mlýn + záchranná stanice (6. a 7. ročník),

             (Ing. Vargová, Mgr. Hrdinová, T.Novotná, T.Řeřábková, T.Čermáková)

13.6.    Naučná stezka Tůně u Hajské ŠD (4. a 5. ročník), (Rajtmajerová)

14.6.    Focení

15.6.    Společný čas s budoucími prvňáčky (1.ročník), (Mgr. Koubová)

16.6.    Projektový den ,, Rybník “ (1. ročník), (Mgr. Koubová)

20.6.    Přespání ve škole (3.ročník), (Mgr. Loubalová,)

21.6.    JETE + Týn nad Vltavou – muzeum vltavínů (8.a 9.ročník),

22.6.    Hasiči (1.a 2. ročník), (Mgr. Koubová, Mgr. Havránková)

23.6.    Návštěva knihovny (3.ročník), (Mgr. Loubalová, Bc. Jílková)

26.6.    Pedagogická rada

28.6.    Školní výlet – Techmánie Plzeň (6.ročník), (Ing.Vargová, T. Novotná, T.Řeřábková)

28.6. Exkurze – Liberec IQLandia, Jablonec nad Nisou – muzeum skla a bižuterie (8.a 9. ročník), (PaedDr. Žitný, Mgr. Švecová)

29.6.    Cyklovýlet (5.ročník), (Mgr. Vlasák)

29.6.    Rozloučení u jezu Štěkeň (4.ročník), (Mgr. Kořánová)

30.6.    Vysvědčení
KVĚTEN 2023

 

  2. 5.   Pohár rozhlasu  ( 5. , 6. a 7. ročník ),  (Mgr. Vlasák )

  3.5.    Drátkování  ( 3. ročník ), ( Mgr. Loubalová, Bc. Jílková )

  5. 5.   Hrad Kašperk –  edukační výlet ŠD I. , II. a III. oddělení ( Bc. Šímová, Rajtmajerová )

  9. 5.   Den bez aktovek  ( 4.ročník ),  ( Mgr. Kořánová, Kozáková Pechandová Dis.)

  9. 5.   Protidrogový vlak PČR   ( 9. roč. ), ( Ing. Vargová )

 10.5.   Sladovna Písek + pohybový program Mraveniště  ( 3.roč. ), ( Mgr.         Loubalová,                

                                                                                              Bc. Jílková )

 10.5.   Pohár rozhlasu ( 8. a 9. ročník ),  ( Mgr. Vlasák )

 10.5.   Projektový den ve škole ( 1. roč. ), ( Mgr. Koubová )

 11.5.   Krajské kolo biologické olympiády kateg. C  

 15.5.   Čtyřboj 3.kolo zeměpis - region, ( PaedDr. Žitný )

 18.5.   Setkání budoucích prvňáčků  ( Mgr. Kořánová )

 24.5.   Výlet – Hluboká nad Vltavou ( 1. a 2. ročník ), ( Mgr. Koubová, Mgr. Havránková )

 25.5.   Výlet -  Planetárium, ZOO Dvorec ( 3. a 4. ročník ), ( Mgr. Loubalová,

                                     Mgr. Kořánová, Bc. Jílková,  Kozáková Pechandová Dis.)

 25.5.   Krajské kolo biologické olympiády kateg. D ( Ing. Vargová )

 30.5.   Parlament  ( Mgr. Hrdinová )

 31.5.   Setkání budoucích prvňáčků ( Mgr. Kořánová )

 31.5.   Výlet – Helfenburk  ( 5.ročník ), ( Mgr. Vlasák )

 31.5.   Den dětí – akce ŠD na školní zahradě ( 1. – 5.ročník ), ( Bc. Šímová,  Bc. Kopencová,                

                                                                                                               Rajtmajerová )
DUBEN 2023

 

 5.4.     Velikonoční jarmark  ( všechny třídy, ŠD )

11.4.    Zápis do 1. třídy  (Mgr. Kořánová, Mgr. Loubalová, Bc. Kopencová, Kozáková    Pechandová Dis., Bc. Jílková, Rajtmajerová )

17.4.    Okresní kolo biologické olympiády, kategorie C  ( 8. a 9. roč.), ( Ing. Vargová )                                

17.4.    Čtyřboj ekologie ( 6. – 9. roč.),  ( PaedDr. Žitný )

20.4.    Den Země – ekologická soutěž CEV Podskalí  ( 6. -8. roč.), ( Ing. Vargová )

24.4. – 27.4.  Sběr papíru

26.4.     Mc Donald´s cup  ( 4.a 5.roč. ), ( Mgr. Vlasák )

28.4.     Čarodějnice ŠD  (Bc. Šímová, Bc. Kopencová )

28.4.     Pedagogická radaBŘEZEN 2023

9.3.      Velikonoční výstava - Muzeum Strakonice ( Bc. Šímová, Bc. Kopencová, Rajtmajerová )

13.3.    1. kolo znalostního čtyřboje

             Téma: Náš region  6. – 9. ročník  ( PaedDr. Žitný )

16.3.    Zoubky 1. třída  ( Mgr. Koubová )                                    

17.3.    Exkurze Temelín  ŠD   ( Bc. Šímová,  Rajtmajerová )

19.3. – 24.3.  LVK  Zadov  ( Mgr. Vlasák, Rajtmajerová ) 

24.3.    Vynášení Moreny  ŠD  ( Bc. Šímová, Bc. Kopencová )

28.3.    Velikonoční dílničky -  Muzeum Strakonice  ŠD II. a III. odděl. ( Bc. Kopencová, Rajtmajerová )

28.3.     Jarní besídka pro rodiče 1.třída ( Mgr. Koubová )

29.3.     Parlament – vyhlášení soutěže o nejhezčí vejce

29.3.     Krajské kolo zeměpisné olympiády, kategorie M  ( J. Kulha ), ( PaedDr. Žitný )

30.3.     Velikonoční dílničky - Muzeum Strakonice ŠD I. odděl. ( Bc. Šímová, Bc. Kopencová )

30.3.     Okresní kolo biologické olympiády, kategorie D  ( 7. ročník ), ( Ing. Vargová )

30.3.     Beseda PPP „ Co přináší a co berou sociální sítě “  ( Ing. Vargová )ÚNOR 2023

 

1.2.   Maškarní rej 2.A  ( Mgr. Havránková )

6.2.   Třídnická hodina 8.A  ( Mgr. Hrdinová )

6.2. – 8.2.  Parlament školy – Burza knih 

10.2.  Maškarní rej  v tělocvičně ŠD ( Bc.Šímová, Bc. Kopencová, Rajtmajerová)

10.2.  Prevent  8. a 9. roč.  ( Ing. Vargová )

14.2.  Olympiáda z NJ – okresní kolo 8. a 9. roč. ( PaedDr.  Žitný )

14.2.  Parlament školy – Valentýnská pošta

14.2.  Valentýnská párty   4.A  ( Mgr. Kořánová )

15.2.  Prevent  6. a 7. roč.   ( Ing. Vargová )

22.2.  Olympiáda ze Zeměpisu – okresní kolo 7.a 8. roč. ( PaedDr. Žitný )

24.2.  Pohádkový den 1.A  ( Mgr. Koubová )

24.2.  Masopustní rej  4.A   ( Mgr. Kořánová )LEDEN 2023

 

10.1.    Parlament školy (Mgr. Hrdinová)

12.1.    Konzultační hodiny 15:15 - 16:30

17.1.    Olympiáda z dějepisu – školní kolo 8. a 9. roč. (Mgr. Hrdinová)

20.1.    Výlet ŠD – Lipno nad Vltavou, výstava Lega (pí Rajtmajerová, Bc. Šímová)

24.1.    Olympiáda NJ – školní kolo (Mgr. Žitný, Mgr. Cimrhanzlová)

27.1.    Pedagogická rada

31.1.    Pololetní vysvědčeníPROSINEC 2022

01.12.    Parlament školy – Mikulášská pošta

                                     - Soutěž o nejlepší výzdobu třídy

05.12.    Čerti a Mikuláš

08.12.    Vánoční dílničky v muzeu na hradě I. a II. oddělení družiny (Bc. Šímová, Bc.   Kopencová)

08.12.    Florbal okresní kolo 8. – 9. třída dívky (4.místo),  ( Mgr. Vlasák)

09.12.    Sbor – výlet ČB (Mgr. Loubalová)

18.12.    Sbor – vánoční vystoupení v Rovné (Mgr. Loubalová)

19.12.    Vánoční akademie školy

21.12.    Strakonické laťky (Mgr. Vlasák)

21.12.    Vánoční jarmark


LISTOPAD 2022
 

 

02.11.    Slavnost slabikáře  1. A ( Mgr. Koubová )

11.11.     Týden svatého Martina  2. A  ( Mgr. Havránková )

11.11.     Zakončení plaveckého výcviku  4.-5. třída ( Mgr. Kořánová, Mgr. Vlasák )

14.11.     Výzdoba vánočního stromku - „Půjdem spolu do Betléma“ , kapitulní síň strak. hradu ( Bc. Šímová, Bc. Kopencová, Rajtmajerová )

29.11.     Vánoční dílničky v muzeum na hradě – III.  oddělení družiny ( Mgr. Loubalová, Rajtmajerová )

22.11.      Florbal okresní kolo  6.-7. třída chlapci ( 11.místo),  ( Mgr. Vlasák )

23.11.      Florbal okresní kolo  6.-7- třída dívky ( 8. místo), ( Mgr. Vlasák )

23.11.      Focení 1.A ,  9.A – ročenka ( Mgr. Koubová, Mgr. Žitný )

23.11.      Pedagogická rada

24.11.      Třídní schůzky

24.11.      Charitativní koncert sboru – kostel sv. Markéty ( Mgr. Loubalová )

27.11.       Vánoční zpěv, rozsvícení vánočního stromku ve Štěkni ( Mgr. Loubalová )


ŘÍJEN 2022

 

02.10. – 08.10.    Zahraniční stáž pedagogických pracovníků – Nizozemsko (Mg. Cimrhanzlová, Bc. Bambásková)

08.10. – 16.10.    Zahraniční stáž pedagogických pracovníků – Nizozemsko (pí Staňková, Mgr. Šmídová)

12.10.    Kontrola VZP

14.10.    72 hodin – od 9:00 hodin

17.10. – 20.10.    Sběr papíru

20.10.    Beseda o ochraně přírody na Strakonicku a v ČR (Ing. Šobr) – 7.A 4. a 5. hodina

26.10. – 27.10.    Podzimní prázdniny

7., 14., 21.10.      Plavecký výcvik, 4.A, 5.A (Mgr. Kořánová, Mgr. Vlasák, pí Kozáková, Pechandová, Dis., Mgr. Kuboušková)


ZÁŘÍ 2022

 

01.09.    Zahájení školního roku: přivítání prvňáčků, uvítací projev paní ředitelky k žákům a učitelům, seznámení s novými  žáky, úvodní práce ve třídách

01.09.    Pedagogická rada (2. část – 11.30)

02.09.    Jídelna – přivítání nových jedlíků (Bc. Zdeňka Kopuncová)

07.09.    Projekt „Ovoce a zelenina do škol“ – zahájení (první dodávka)

08.09.    Projektový den v ŠD – Vodácko – tábornický projektový den (Bc. M. Šímová)

09., 16., 23., 30.09.     Plavecký výcvik, 4.A, 5.A (Mgr. Kořánová, Mgr. Vlasák, pí Kozáková, Pechandová, Dis., Mgr. Kuboušková)

18.09.    Vítání občánků – Městys Štěkeň, vystoupení sboru (Mgr. Iva Loubalová )

27.09.    Schůzka s rodiči prvňáčků, 15.00, 1.A (Mgr. Dana Koubová)

Nástěnka

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Přijímací řízení na SŠ 2022/23

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   728 233 132
ŠD II.  731 314 668
ŠD III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy