logotyp
Login

7. třída: archiv

Exkurze do Horažďovic

Exkurze do Horažďovic

Exkurze do Horažďovic

         V pondělí 12.6. jsme se vydali na exkurzi do nedalekých Horažďovic. První naší zastávkou bylo Enviromentální středisko Proud. Po příchodu jsme se rozdělili do skupinek, skládali jsme puzzle s vodními organizmy a po společné kontrole jsme vyrazili lovit do řeky. Ve skupinkách jsme určovali organizmy pomocí klíčů. Na závěr jsme si zahráli přírodopisné hry. Po krátké svačině následoval druhý program v Záchranné stanici. Nejprve jsme navštívili zvířátka ve venkovních ohradách. Po venkovní prohlídce jsme šli do budovy. Zde jsme si mohli pochovat například blavoura žlutého, což je ještěrka bez nohou, dále agamu, chameleona, osmáky, činčilu a další zajímavá zvířátka. Po krátkém rozchodu jsme jeli vlakem domů. Všem se nám výlet moc líbil a už těšíme se na další.

 Kristýna  Dunovská - žákyně 6.r.

Den Dětí

Den Dětí

Den Dětí

 V letošním roce proběhlo na Den dětí sportovní dopoledne. Nejprve si děti zahrály úpolovou hru neboli hu- tu –tu, potom  následoval překážkový běh a přehazovaná. V přehazované se nám nejvíce dařilo. Získali jsme krásné 3.místo a malou sladkou  odměnu. Několik dětí si společně s žáky 1.stupně pod vedením p.Chumové malovalo keramické hrníčky. Jelikož sluníčko krásně svítilo,  na malou chvilku jsme se osvěžili u jezu.
(další foto - viz.fotogalerie)

 

Den Země

Den Země

I v letošním roce se naši žáci zapojili do ekologické soutěže Den Země, kterou pořádá CEV DDM ve Strakonicích. Žáci určovali rostliny, živočichy, houby, minerály, stopy zvířat a zodpovídali otázky z ekologie. V II. kategorii ( žáci 6.a 7.r.) celkem soutěžilo 48 dvojic. Maximální počet bodů, kteří soutěžící mohli získat byl 58. 24.místo obsadila děvčata Aneta Bauerová a Jitka Kuboušková - 44bodů, 37.místo obsadili Václav Petrlík a Kristýna Dunovská - 40bodů.              
 Gratulujeme!  

Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmark

I v letošním roce se v naší škole pořádal Velikonoční jarmark. Většina žáků se s radostí zapojila a velké poděkování patří i rodičům, kteří nám ochotně pomohli. Všichni, co navštívili jarmak, měli z čeho vybírat. Děvčata prodávala nejen různé velikonoční dekorace, ale i mazance, perníkové a linecké velikonoční cukroví, pokojové květiny a nechyběl ani ovocný nápoj.

Preventivní program s Policií ČR

Preventivní program s Policií ČR

   Ve středu 15.2. v rámci programu primární prevence proběhla přednáška s Policií ČR.  Beseda byla zaměřena na šikanu, přestupky, trestné činy, ale i drogy a jejich následky na lidský organizmus. Důležitou součástí bylo zhlédnutí krátkých videoukázek, které na vážnost problému poukazovaly. Žáci se aktivně zapojovali a kladli zajímavé dotazy. 

 

Vánoce v naší třídě

Vánoce v naší tříděPoslední den před vánočními prázdninami byl velmi hezký. V naší třídě nám svítil vánoční stromeček, pod kterým byly dárky pro každého. Poslouchali jsme koledy, jedli vánoční cukroví. Pak nastal čas rozbalování dárků. Všichni jsme měli radost, dárečky nás potěšily.

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

Vánoční jarmarkV letošním roce se uskutečnil na naší škole první vánoční jarmark. Na výrobě krásných vánočních ozdob, dekorací i dobrot se podíleli nejen žáci v hodinách pracovních činností, ale i rodiče. Tímto rodičům moc děkujeme.

Vánoční akademie

Vánoční akademie

Vánoční akademie

        Po tříleté pauze jsme se opět setkali v KD Čejeticích na VÁNOČNÍ AKADEMII. Nacvičili jsme parodii na pořad „Máte slovo“. Stali se z nás zástupci různých profesí, kteří diskutovali o tom, jaké povolání je nejdůležitější.

(další foto-viz. fotogalerie)

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

    Do třídy k nám opět po roce přišel Mikuláš, kterého doprovázeli andílci a několik neposedných čertů. Přestože si čerti chtěli odnést několik „zlobilů“, nakonec nám je ve třídě nechali a děti slíbily, že se do příštího roku snad polepší.

(další foto - viz. fotogalerie)

Vaření

VařeníBěhem hodin pracovních činností rádi vaříme. Tento týden jsme si připravili americké brambory, sýrové šneky se šunkou a bylinkami. Sladkou tečkou na závěr byly papouškové řezy.

(další foto - viz. fotogalerie)

Vaření

Mikroskopování

Mikroskopování

MikroskopováníV rámci hodiny přírodopisu si  žáci vyzkoušeli laboratorní práci - pozorování rostlinných buněk. Naučili se připravit jednoduchý preparát s cibulí, zopakovali si názvy jednotlivých částí mikroskopu a zdokonalili se v práci s mikroskopem a laboratorními pomůckami používaných při mikroskopování. Žáci byli velmi šikovní a práce se jim povedla.

(další foto-viz. fotogalerie)

Halloween

Halloween

Halloween

       Žákovský parlament vyhlásil soutěž „O vtipnou nebo strašidelnou Haallowenskou dýni“. Též naše třída se do soutěže zapojila. V rámci hodin pracovních činností jsme si vytvořili       „ fešáka s rádiovkou“.

(další foto - viz. fotogalerie)

 

72 hodin

72 hodin

     Opět jsme se po roce zúčastnili celorepublikového projektu 72 hodin. Vysbírali jsme odpadky a našli jsme také pár „pokladů“.

( další fotky - viz. fotogalerie )

72 hodin

Už jsou z nás šesťáci

Už jsou z nás šesťáci   I když chodíme do školy již šestým rokem, byl ten letošní pro nás speciální. Stali se z nás šesťáci. První rok na druhém stupni přináší nové předměty, nové učitele, ale i více učení. Pevně věřím, že vše společně zvládneme.

Školní výlet 5. třídy

Školní výlet 5. třídyV pátek 10. 6. vyrazila 5. třída na cykloturistický výlet na Helfenburg. Od 8:00 jsme se proplétali našimi vesničkami, abychom ve 13:00 stanuli na zřícenině hradu Helfenburg. Z jeho nejvyšší věže se nám naskytl nádherný rozhled po karajině. Cestou zpět jsme se stihli vykoupat v malebném koupališti v Krajníčku, osvěžili se, nabrali nových sil a zamířili spokojeně k domovu. Zpátky se jelo převážně z kopečka, což bylo velice příjemné. Nikdo se nezranil, počasí se nám vydařilo, prostě paráda.

Ochutnávka netradičního ovoce a zeleniny

Ochutnávka netradičního ovoce a zeleninyVe čtvrtek 17.2. proběhla v naší škole díky Bovískovi ochutnávka netradičního ovoce a zeleniny. Na celé čáře zvítězila ředkev bílá.

Projektový den

Projektový den5. třída v úterý 15.2. v rámci projektového dne vytvářela keramické výrobky. Díky paní Hrdinové z DDM jsme si rozšiřovali obzory v rukodělné práci. A zdokonalovali si ručičky i na hrnčířském kruhu.

Barevný (Duhový) týden

Vánoční soutěž

   ŠKOLNÍ ROK 2021/2022   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021   

Pětka na novém sportovním areálu

Pětka na novém sportovním areáluSkáčeme jako diví. Páťáci si užívají nový sportovní areál. Díky tartanovému povrchu padají skvělé osobní rekordy. Nejlepší výkon v dívkách patří Sofii Koškové - 370cm. Mezi kluky kraloval Vítek Čadek s výkonem 369cm.
   ŠKOLNÍ ROK 2021/2022   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021   

Hurá prázdniny – je 1. července a nám začalo po náročném školním roce (on line výuka, roušky ve třídě, každý týden testy) dvouměsíční volno. Včera bylo rozdáno vysvědčení a my se rozjedeme k babičkám, na tábory… -budeme si užívat volno a čerpat síly na další školní rok a ten už bude v páté třídě, a protože pro nás dopadlo vysvědčení dobře, sejdeme se tam všichni. Všem přejeme krásné prázdniny a pohodové léto.
Úžasný

Návštěva Protivína – Díky Projektu – Společné vzdělávání ZŠ a MŠ Štěkeň II. se naše třída společně s III. třídou vydala do Protivína, kde jsme navštívili Království času a Krokodýlí ZOO. V Království času jsme se seznámili s historií hodin a hodinek. Navštívili jsme výtvarnou dílnu, kde jsme si mohli vytvořit papírového budíka nebo náramkové hodinky. V ZOO jsme získali mnoho informací o krokodýlech a velkým zážitkem pro nás bylo – pohlazení si dvouletého krokodýlka. Den se vydařil a my měli i čas si smlsnout na zmrzlině, která nás v teplém počasí příjemně osvěžila.

Výlet za krokodýli a do muzea Království času v Protivíně

On line Velikonoce – stejně jako loni byly Velikonoce jiné. Žádné řehtání, žádné koledování, proto si naše třída udělala on line Velikonoce. Nejprve jsme si při on line – velikonoční dílně vytvořili dekoraci z materiálu, který jsme měli doma - např. novinový papír. Naučili jsme se koledu, kterou jsme společně přeříkávali při on line řehtání, které začalo ve čtvrtek odpoledne od 16:00 hod, pokračovalo v pátek ráno v 8:00 hod a odpoledne opět v 16:00 hod, poslední řehtání bylo ukončeno na Bílou sobotu v 8:00 hod. Řehtání i Velikonoce jsme si užili.

On line Mořena – V letošním roce vychází Smrtná neděle na datum 21.3. 2021. Za běžných podmínek bychom Mořenu nebo také Morénu či  Mařku, Mařenu, Smrtholku vyráběli a vynášeli společně se školní družinou, což stejně jako loni nejde. Proto jsme páteční on-line výuku zaměřili právě na toto předvelikonoční téma. Při ČJ jsme si popovídali o zvycích této neděle, a k tomu jsme si připomněli říkadla a popěvky, za kterých se Mořena vynáší, a naopak líto přináší. Matematiku jsme využili k vytvoření jedinečné Mořeny. Místo slámy a starých hadrů jsme do rukou vzali tužky, pravítka, kružítka a Mořenu jsme si narýsovali, vystříhali a nalepili. Svá dílka jsme pomalovali a poupravovali k obrazu svému. Nyní už jen čekáme na neděli, abychom s Mořenou zatočili, jak se patří a při tom se těšili na teplé počasí a snad i návrat do školy.

On – line Karneval

     Za normálních podmínek by panovalo masopustní veselí. My bychom „rejdili“ na karnevalech a zúčastňovali se masopustních průvodů. Letos to bohužel nejde, a tak jsme si uspořádali třídní on – line KARNEVAL, kde nechyběly karnevalové kostýmy, dobré jídlo a zábava. Kostýmy byly nápadité, nechyběla různá zvířátka, pohádkové postavy, voják, závodník aj. Jídlo si každý připravil podle svého mlsného jazýčku. O zábavu se postaraly připravené hry a soutěže jako např. PEXESO, šibenice nebo postavit věž, aby byla vysoká jako my samotní, a ještě mnoho dalších. Na správném karnevalu nesmí chybět ani tombola a my měli přímo pohádkovou. Mezi výhrami bylo modré z nebe, pták Ohnivák, večeře s Luciferem, a ještě dalších dvacet zajímavých cen.

     Karneval utekl jako voda a my se těšíme da další akce, které nás ještě v tomto školním roce čekají.

1. Pololetí

Začátkem září nás do lavic zasedlo 21 a během 1. pololetí k nám přistoupily, jak do rozjetého vlaku, dvě spolužačky, kterých jsme si skoro neužili, protože prezenční výuku ve větší míře „válcovala“ on – line výuka z domova, která je na rozdíl od jara povinná. My se můžeme pochlubit, že nám jde, až na malé technické chybičky, na jedničku. Všichni jsme se naučili, díky rodičům, připojovat na výuku, která probíhá skoro jako ve třídě i z jedniček se můžeme těšit.

V mezidobí jsme ještě stihli pět lekcí plaveckého výcviku, který probíhal ve Strakonicích. Každý pátek jsme se těšili na to, jak si zaplaveme a něco nového naučíme.

Zatím naše poslední společná třídní akce byla oslava Vánoc. Byla trochu jiná než předchozí léta, ale nic nám nezabránilo, abychom si ji všichni užili a těšili se na Vánoce doma.

Doma je to fajn, nemusíme brzy vstávat, šlapat do kopce ke škole, ale chybí nám kamarádi, přestávky, a vše co patří k školnímu životu. Už se těšíme do školy.

Vánoce

Vánoce ve třídě Pošta pro Ježíška Betlém

Přiletěl k nám ježíšek

   ŠKOLNÍ ROK 2020/2021   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020   
   ŠKOLNÍ ROK 2020/2021   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020   

AJ: hodnocení projektů

03.06. 2020
Za dodané projekty chválím ještě Barču a Elišku V.

AJ - hodnocení projektů

26.05. 2020
Pochvala za další odevzdané projekty: Tomášovi, Lukášovi a Simče
Už  zbývá jen několik z Vás, zasílejte na e-mail curinova@zssteken.cz, těším se na Vaše práce. 
S pozdravem  Your English Teacher

AJ - hodnocení projektů

20.05. 2020
Pochvala za další odevzdané projekty patří: 
Anetce, Vítkovi, Nice, Elišce J. i Kristýnce Z.

Ostatní, prosím, zasílejte na můj mail curinova@zssteken.cz,...těším se na Vaše práce. 
S pozdravem  Your English Teacher

AJ - HODNOCENÍ PROJEKTŮ

14.05. 2020
Velká pochvala za odevzdané projekty patří:
Kristýnce D., Jitušce, Romanovi, Kubíkovi, Vaškovi a Filipovi.

Věřím, že i všichni ostatní máte projekty vypracované, proto, prosím, zasílejte na můj mail curinova@zssteken.cz,...těším se na Vaše práce. 
S pozdravem  Your English Teacher

Plavecký kurz

Začátek roku 2019/2020

Co vše jsme stihli za 1. čtvrtletí školního roku 2019/2020. 
2. září jsme se stali žáky 3. ročníku v počtu 12 dívek a 11 chlapců. Tentýž týden jsme začali absolvovat hodiny plaveckého výcviku ...
   ŠKOLNÍ ROK 2019/2020   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019   
   ŠKOLNÍ ROK 2019/2020   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019   

Mléčný den

Školní výlet 29.5.2019 - hrad Zvíkov - plavba lodí s pirátským přepadením - zámek Orlík

2 třída na jarmarku

2 třída na jarmarkuI letos se naše třída úspěšně prezentovala na velikonočním jarmarku. Děti spolu s rodiči přispěly velkou měrou do naší nabídky. Také ve třídě jsme se společně při výtvarné a pracovní výchově velmi snažily, abychom naše výrobky měly nejkrásnější. A že bylo z čeho vybírat.
Tak zase za rok před velikonocemi nashledanou.

Divadlo v Cehnicích

Na horách nám bylo krásně

     Co jsme stihli během 1. čtvrtletí?
Pomohli jsme přírodě od odpadků při projektu "72 hodin ruku na to".
Zkusili jsme si zvládnout nelehkou situaci při nácviku požárního poplachu.
Začali jsme nacvičovat vystoupení na vánoční akademii.
Ve škole jsme se naučili spoustu nových věcí. Např. počítat do 100, správně napsat větu, nedělá nám ani problém ú, ů.
     A co nás v nejbližší době čeká?
Navštívíme PEKLO v Borovanech.
Naše šikovné ručičky použijeme při vyrábění ve VÁNOČNÍCH DÍLNÁCH.
Pochlubíme se s naším vystoupením na vánoční akademii.
     Prázdniny uběhly jako voda a my opět usedáme do školních lavic.     Nyní už jako druháci. Všichni se těšíme na nové zážitky a zkušenosti, které nás v letošním školním roce čekají.
   ŠKOLNÍ ROK 2018/2019   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2017/2018   
   ŠKOLNÍ ROK 2018/2019   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2017/2018   

Výlet do pekla a návštěva ZOO a Muzea čokolády v Táboře

Divadlo - Princezny jsou na draka

Hopsárium

Strašidelná slavnost s 2. třídou

V rámci projektu "72 HODIN, RUKU NA TO" jsme pomáhali přírodě, čistili jsme jí od odpadků. A také jsme si zasadili náš třídní strom. Ruku k dílu jsme přidali všichni, sázeli jsme, sypali hlínu, udusávali hlínu a nakonec zalévali. Už se těšíme až nám jednou vykvete.

sázení stromu

Přírodovědná stanice PROUD v Horažďovicích

Pasování na prvňáčky

19.9.2017 jsme byli na naší první školní exkurzi. Moc se nám
tam líbilo, protože PETKA BĚTKA a SKŘÍTEK NEPOŘÁDNÍČEK nás naučili třídit odpad. Také jsme se dověděli, že některé odpadky se v půdě nerozloží ani za sto let. Z toho jsme si vzali ponaučení, že nesmíme v přírodě nic vyhazovat.
  Začal školní rok 2017/2018 a z nás se stali prvňáčci.
Do lavic nás zasedlo 25 žáků - 13 dívek a 12 chlapců.

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy