logotyp
Login

Naše týdenní témata

Červen

Vesmírné putování... (3.6. - 7.6. 2024)
Čím a jak cestujeme - dopravní školička (10.6. - 14.6. 2024)
Hurá, budou prázniny (17.6. - 21.6. 2024)
Ahoj školko, ať žijí prázdniny (24.6. - 28.6. 2024)

 • S dětmi si průběžně zopakujeme vše, co jsme se naučili, ohlédneme se za společně prožitým rokem.
 • Povíme si o dopravních prostředcích, kterými cestujeme, dopravních značkách, bezpečnosti a ochraně zdraví.
  U dětí posílíme také radost z objevovaného, probudíme zájem a uspokojíme jejich zvídavost odhalením mnoha zajímavých informací o vesmíru, přiblížíme si sounáležitost člověka se Zemí, planetami a Sluneční soustavou.
  Na závěr školního roku se rozloučíme se školkou slavnostním pasováním předškoláků.
Květen 

Moje rodina - maminka má svátek (29.4. - 3.5. 2024)
Tady jsem doma - Česká republika, naše město (6.5. - 10.5. 2024)
Živá a neživá příroda (13.5. - 17.5.  2024)
Zvířátka v Zoo (20.5. - 24.5. 2024)
Děti mají svátek (27.5. - 31.5. 2024

 • V čase lásky radostně prožijeme Svátek matek, budeme prohlubovat vzájemné vztahy a sounáležitost se společenstvím nejbližších, upevňovat citové vztahy dětí ke členům rodiny a naplno si uvědomíme význam domova.
 • Maminkám k jejich svátku vyrobíme přáníčka a drobné dárečky.
 • Rovněž se budeme snažit v dětech nadále upevňovat sounáležitost s živou i neživou přírodou.
 • Poznáme cizokrajná zvířata.
Duben 

Ovoce a zelenina, to je prima pochutina  (1.4. - 5.4. 2024)
Zvířátka za vrátky-domací zvířata a jejich máďata (8.4. - 12.4. 2024)
Život u vody (15.4. - 19.4. 2024)
Týden kouzel a čarodějnic (22.4. - 26.4. 2024)

 • Společně oslavíme svátky jara – Velikonoce, seznámíme se s jejich historií a tradicemi. Vedeme děti k udržování lidových tradic.
 • Seznamujeme se s domácími a hospodářskými zvířátky, poznáváme jejich mláďátka a rozpoznáváme jejich zvuky.
 • Seznámíme se s vlastnostmi vody, jejím využitím a uvědomíme si, jak je důležitá nejen pro lidi, ale i pro zvířata.
 • Budeme rozvíjet pohybové dovednosti a učit se sladit pohyb také s hudbou. Zažijeme oslavu svátku čarodějnic.
Březen 

Jaro kolem nás (26.2. - 1.3.2024)
Jarní rozkvetlá zahrada (4.3. - 8.3.2024)
Život na louce (11.3. - 15.3.2024)
Den Země aneb Třídíme odpad (18.3. - 22.3.2024)
Velikonoce (25.3. - 29.3.2024)

 • Pozorujeme změny v přírodě spojené s nástupem jara – tání sněhu a ledu, klíčení semen, rašení listů, přílet ptáků.
 • Povzbuzujeme u dětí touhu po zvídavosti, hledání a řešení různých úkolů, k radosti z objevování nových věcí a získání či zlepšení určitých vědomostí, dovedností a návyků. 
 • Získáváme poznatky o časových pojmech, upevňujeme početní představy.
Únor

Co děláme celý rok a celý den (29.1. - 2.2. 2024)
Masopustní veselí - karneval (5.2. - 9.2. 2024)
Ten dělá to a ten zas tohle (12.2. - 16.2. 2024)
Kniha můj kamarád (19.2. - 23.2. 2024)

 • Prožíváme masopustní období jako čas veselí, zábavy, vyprávění i scházení se s druhými. Vedeme děti k individuálním způsobům vyjadřování gesty, mimikou, hudbou i tancem.
 • Seznamujeme se s různými řemesly a povoláním dospělých.
 • Je to také období pohádek, seznamujeme se s pohádkami v nejrůznějších formách a pomocí nich poznáváme pohádkové postavy a jejich povahové rysy, učíme se rozlišovat mezi dobrem a zlem.
 • Rozvíjíme vztah ke knize, k četbě, hrajeme si s divadlem, loutkami a maňásky.
Leden

Když zima krakuje (3.1. - 5.1. 2024)
Zimní radovánky (8.1. - 12.1. 2024)
Moje tělo a zdraví (15.1. - 19.1. 2024)
Zvířátka v zimě - ptáčci v zimě (22.1. - 26.1. 2024)

 • Loučíme se s vánočním obdobím, vítáme nový rok a Tři krále.
 • Získáváme poznatky o okolním světě, o zimní přírodě. Pokud je dostatek sněhu, jsou dětem nabízeny pohybové činnosti a hry v zimním přírodním prostředí.
 • Pozorujeme změny v přírodě, stopy zvířat a ptáků ve sněhu.
 • Také se zaměříme na zdravotní prevenci a péči o své tělo, předcházení nemocem a úrazům. Vyprávíme si vlastní zážitky z návštěvy lékaře.
Prosinec 

Zimní zvyky a tradice (27.11. - 1.12.2023)
Rohy, kožich, kopyta (4.12. - 8.12.2023)
Adventní čas - kouzlo Vánoc (11.12. - 15.12.2023)
Těšíme se na Ježíška (18.12. - 22.12.2023
 • adventním čase jsou všechny aktivity motivovány obdobím adventu a Vánoc, zaměříme se na historii Vánoc.
 • Navštíví nás Mikuláš, čert i anděl. S dětmi aktivně prožijeme přípravy vánoční atmosféry ve třídě (ozdobíme si stromeček, zazpíváme koledy a předvedeme si některé vánoční zvyky).
 • Během sváteční atmosféry se ještě více soustředíme na rozvíjení vztahů k rodině i ostatním, prosociální cítění.
 • Zaměříme se na historii Vánoc, předvánoční a vánoční tradice a zvyky.
Listopad 

Když padá listí - barvy podzimu (3.10. - 3.11.2023)
Dušičkové povídání - sv. Martin (6.11. - 10.11.2023)
Vítr fičí - stromy ničí (Drakiáda) (13.11. - 17.11.2023)
Kapička Karlička a koloběh vody (20.11. - 24.11.2023)

 • Seznamujeme se s charakteristickými znaky ročních období, upevňujeme osvojené poznatky o podzimní přírodě a přírodních jevech, pozorujeme proměny a rozmanitost počasí.
 • Přibližujeme dětem větrné počasí v podzimním období, zaměřujeme se na tradiční podzimní zábavu – pouštění draků.
 • Připomínáme si podzimní slavnosti a svátky – Dušičky a sv. Martina. Těšíme se na první sníh.
Říjen

Podzim na poli a na zahrádce (2.10. - 6.10.2023)
Podzimní les - dary podzimu (9.10. - 13.10.2023)
Podzimní les - domov zvířátek (16.10. - 20.10.2023)
Halloweenské ktatohrátky (23.10. - 27.10.2023)

 • Při vycházkách sledujeme přírodu v období babího léta, jaké změny přináší podzim (počasí, oblečení, barvy) a získáváme základní poznatky o přírodě a dění na zahrádkách, které dále upevňujeme a rozšiřujeme.
 • Poznáváme podzimní plody vypěstované na zahrádce nebo na poli.
 • Pojmenováváme a rozlišujeme různé druhy hub, a jejich význam pro zdraví, upozorňujeme na nebezpečí a ochranu zdraví.
Září

Naše třída-poznáváme školku (4.9. - 8.9.2023)
Kamarádi ze školky (11.9. - 15.9.2023)
Podzim klepe na dveře (18.9. - 22.9.2023)
Přijela k nám pouť (25.9. - 29.9.2023)

 • Na začátku školního roku se seznamujeme s prostředím třídy, školy, učitelkou, novými kamarády a ostatními zaměstnanci školy.
 • Seznamujeme se s pravidly bezpečného chování na zahradě a v okolí MŠ. Vytváříme si společná pravidla soužití, komunikace a chování, kterými se budeme řídit ve vzájemném styku v mateřské škole.
 • Povídáme si o rodinách, a hlavně o té své. Naučíme se pojmenovávat členy rodiny.

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy