logotyp
Login

Projekty MŠ - archiv

Šablony II

 

Předpokládaná doba trvání projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

Finanční prostředky budou použity na tyto aktivity:

Aktivity rozvíjející ICT v MŠ

· Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

ICT gramotnost pedagogů MŠ – cloudové technologie

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů v MŠ

· Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize/mentoringu

· Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Tvořivá geometrie v předškolním vzdělávání

Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

· Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

MŠ zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkajícího se usnadnění přechodu dětí do základního vzdělávání. Cílem je poskytnout rodičům informace o všech faktorech spojených s nástupem jejich dětí do povinného základního vzdělávání.

Témata:

· Logopedie – přednáší Mgr. Vavřincová

· Školní zralost – přednáší Mgr. Koubová

· Adaptace dětí v MŠ a ZŠ - Dyscentrum

· 1. pomoc u dětí – přednáší Mudr. Švára

· Dětské nemoci, prevence a význam očkování.“ – přednáší primář Mudr. Gregora

· Řešení konfliktů a problémů – Dyscentrum

 

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

,,Výzvy Šablony II“ jsme zakoupili do MŠ 10 tabletů.

Do výuky zařazujeme i práci na interaktivní tabuli.

Chceme, aby se v naší školce staly moderní výukové pomůcky běžnou součástí výuky.

Školní rok 2017/2018

Logopedie:
-5.10. proběhla schůzka s Mgr.L.Hajžmanovou.
Děti s vadnou výslovnosti byly odeslány po vytypování v MŠ k nápravě řeči ke klinickému logopedovi Mgr. L. Hajžmanové.( Spolupráce s uč. J.Dvořákovou )

Výuka AJ:
-v letošním roce nebude probíhat v MŠ z důvodu nízkého počtu zájemců. Je možno kontaktovat Kateřinu Herold ( možnost výuky AJ ve Strakonicích ). Telefonní  kontakt v MŠ.

Výuka hry Veselé a zdravé pískání v MŠ :
- o začátku  výuky budeme včas kontaktovat rodiče ( p. Klecanová )

Seznamování dětí s přírodou v různých ekosystémech ( p.Dvořáková )

Vyšetření zraku

V říjnu jsme se zapojili projektu Koukají na vás správně? Pracovnice Prima Vizus, o.p.s. provedla preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí v MŠ (dobrovolné) .

Výuka anglického jazyka v MŠ

Od října bude v MŠ probíhat výuka anglického jazyka hravou formou podle Oxfordské univerzity.
Přihlášené děti se sejdou vždy ve středu od 14:30 v první třídě MŠ.
Vyučovací hodiny povede p.Vavroňová.

Projekt Veselé a zdravé pískání

Projekt Veselé a zdravé pískání  - hra na zobcovou flétnu, je zaměřen na dechová cvičení, seznámení s nástrojem  a počátky hry na flétnu.Vytypováné děti, které mají o výuku hravou formou zájem, si přinesou flétnu a knihu Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami od I.Hlavaté - plnou not, písniček, obrázků a vyprávění.

Od začátku října je možné se přihlásit u p.uč.Klecanové

CELOROČNÍ PROJEKT

Seznamování dětí s přírodou v různých ekosystémech

 Vzdělávací cíle

-         vytváření pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije
-         rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
-         osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
-         vytváření základů pro práci s informacemi
-         rozvoj komunikativních dovedností
-         posilování přirozených poznávacích citů (zájem, zvídavost, radost z objevování)

 

 Ekosystém:           PASEKA   
          Téma:         Mravenec (květen, červen)

 Ekosystém:           STRÁŇ 
           Téma:         Cvrček (srpen,září)

 Ekosystém:           POLNÍ CESTA
          Téma:         Ježek (říjen, listopad) 

 Ekosystém:           LES
         Téma:         Borovice (prosinec, leden)

  Ekosystém:           LOUKA
         Téma:         Včela (duben - září)

  Ekosystém:           LES A PARK
          
Téma:         Veverka ( září - leden )

Více

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014

V říjnu 2013 jsme  vypracovali projekt s názvem "Jedna, dva, tři, čtyři, pět rozumět mi budeš hned!" v rámci Rozvojového programu Logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014. S naší žádostí jsme byli úspěšní a obdrželi dotaci MŠMT. 

Hlavním cílem projektu je odborná logopedická prevence nad rámec běžného rozvíjení jazykových schopností a dovedností v souladu s RVP PV, zakoupení a používání speciálních didaktických logopedických pomůcek, her a materiálů, dále pomocí proškolené logopedické asistentky včasné rozpoznání všech poruch ve vývoji řeči dětí naší MŠ, následná komunikace s rodiči těchto dětí, spolupráce s odbornou logopedkou a rodiči dětí při nápravě řeči.

 

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy