logotyp
Login

Školní družina

Telefonické spojení do ŠD


I. oddělení (přízemí ZŠ)   -  1. třída


608 592 907 -  Bc. Šímová Monika
-----------------------------------------------------------
II. oddělení (2. patro ZŠ) - 2., 3. třída

731 314 668 - Bc. Kopencová Ivana
-----------------------------------------------------------

III. oddělení (2. patro ZŠ)  -  4., 5. třída

606 529 078 - Rajtmajerová Petra


-----------------Školní rok 2023/2024----------------

Sdělení ŠD
Od 1.9.2023 dochází ke změně v odděleních ŠD.
I.   oddělení ŠD - 1. třída
II.  oddělení ŠD - 2., 3. třída
III. oddělení ŠD - 4., 5. třída
K další podstatné změně dochází při omlouvání Vašich dětí z ŠD. Z důvodu používání elektronických třídních knih v ŠD, budeme vyžadovat omluvenky pouze on-line přes Bakaláře. Děkujeme za pochopení. Šímová - ŠD.

Potřeby do ŠD

Papírové kapesníčky - celé balení
Věci na převlečení na ven, vhodná obuv
Kšiltovka nebo klobouček
Svačina, pití - děti v odpolední ŠD svačí při odpočinkové činnosti

ŠD je otevřena pro přihlášené děti ráno od 6:15 – 7:45 a odpoledne do 15:45

Děti nelze vyzvedávat ze ŠD mezi 13:00 - 14:30 hod. (Vycházky do přírody)

ŠD zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dítěte do chvíle, než si dítě vyzvedne zák. zástupce nebo jím pověřená osoba nebo než odejde samo, pokud je tak v přihlášce uvedeno.

Dítě z ŠD uvolňujeme pouze na základě on-line omluvenky přes Bakaláře, v nejnutnějším případě vyplněné papírové žádosti o uvolnění.

Součástí přihlášky do ŠD jsou i odjezdy autobusů a časy, kdy Vaše dítě odchází z ŠD.

                                                                                                                  Děkujeme za pochopení - vychovatelky ŠD

-----------------Školní rok 2022/2023----------------

Informace o navýšení poplatku za ŠD školní rok 2022/2023

Od 1.9.2022 se navyšuje částka placení za ŠD na 100,- měsíčně.
Za 1.pololetí vybíráme 500,- ke dni 15.10.2022
Za 2.pololetí vybíráme 500,- ke dni 15.2.2023
Děkujeme za pochopení. Vychovatelky ŠD

-----------------Školní rok 2021/2022----------------

Počínaje novým školním rokem 2021/2022 jsou děti navštěvující ŠD ráno opět dohromady v I. oddělení.
Školní družina je pro děti z 1. - 5. třídy po zazvonění otevřena od 6:15 - 7:45 hodin.
Odpolední ŠD je podle tříd. 
1. - 2. třída / I. oddělení
3. třída       / II. oddělení
4. - 5. třída / III., IV. oddělení

Informace pro rodiče

Vzhledem k epidemiologickým opatřením jsou děti v ranní ŠD rozděleny do skupin následovně:
1. a 2. třída zůstává od 6:15 do 7:45 hodin v přízemí (jejich družina).
3. 4. a 5. třída přechází v 7:25 do IV. oddělení (velká družina ), ve 2. patře ZŠ.
Tímto opatřením se snažíme zabránit přílišnému a vzájemnému setkávání žáků z jiných tříd.
Rovněž prosíme žáky navštěvující ranní ŠD, aby zvonili na zvonek ŠD přízemí a nevstupovali neohlášeně do budovy školy.
Děkujeme za pochopení, Šímová - vychovatelka ŠD.
Provoz ŠD zůstává nezměněn. Tj. Od 6:15 - 15:45 hodin.

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy