logotyp
Login

1. třída Koťátka

Prosinec 

Zimní zvyky a tradice (27.11. - 1.12.2023)
Rohy, kožich, kopyta (4.12. - 8.12.2023)
Adventní čas - kouzlo Vánoc (11.12. - 15.12.2023)
Těšíme se na Ježíška (18.12. - 22.12.2023
 • adventním čase jsou všechny aktivity motivovány obdobím adventu a Vánoc, zaměříme se na historii Vánoc.
 • Navštíví nás Mikuláš, čert i anděl. S dětmi aktivně prožijeme přípravy vánoční atmosféry ve třídě (ozdobíme si stromeček, zazpíváme koledy a předvedeme si některé vánoční zvyky).
 • Během sváteční atmosféry se ještě více soustředíme na rozvíjení vztahů k rodině i ostatním, prosociální cítění.
 • Zaměříme se na historii Vánoc, předvánoční a vánoční tradice a zvyky.
Listopad 

Když padá listí - barvy podzimu (3.10. - 3.11.2023)
Dušičkové povídání - sv. Martin (6.11. - 10.11.2023)
Vítr fičí - stromy ničí (Drakiáda) (13.11. - 17.11.2023)
Kapička Karlička a koloběh vody (20.11. - 24.11.2023)

 • Seznamujeme se s charakteristickými znaky ročních období, upevňujeme osvojené poznatky o podzimní přírodě a přírodních jevech, pozorujeme proměny a rozmanitost počasí.
 • Přibližujeme dětem větrné počasí v podzimním období, zaměřujeme se na tradiční podzimní zábavu – pouštění draků.
 • Připomínáme si podzimní slavnosti a svátky – Dušičky a sv. Martina. Těšíme se na první sníh.
Říjen

Podzim na poli a na zahrádce (2.10. - 6.10.2023)
Podzimní les - dary podzimu (9.10. - 13.10.2023)
Podzimní les - domov zvířátek (16.10. - 20.10.2023)
Halloweenské ktatohrátky (23.10. - 27.10.2023)

 • Při vycházkách sledujeme přírodu v období babího léta, jaké změny přináší podzim (počasí, oblečení, barvy) a získáváme základní poznatky o přírodě a dění na zahrádkách, které dále upevňujeme a rozšiřujeme.
 • Poznáváme podzimní plody vypěstované na zahrádce nebo na poli.
 • Pojmenováváme a rozlišujeme různé druhy hub, a jejich význam pro zdraví, upozorňujeme na nebezpečí a ochranu zdraví.
Září

Naše třída-poznáváme školku (4.9. - 8.9.2023)
Kamarádi ze školky (11.9. - 15.9.2023)
Podzim klepe na dveře (18.9. - 22.9.2023)
Přijela k nám pouť (25.9. - 29.9.2023)

 • Na začátku školního roku se seznamujeme s prostředím třídy, školy, učitelkou, novými kamarády a ostatními zaměstnanci školy.
 • Seznamujeme se s pravidly bezpečného chování na zahradě a v okolí MŠ. Vytváříme si společná pravidla soužití, komunikace a chování, kterými se budeme řídit ve vzájemném styku v mateřské škole.
 • Povídáme si o rodinách, a hlavně o té své. Naučíme se pojmenovávat členy rodiny.
Červen

Děti mají svátek (29.5. - 2.6. 2023)
Čím a jak cestujeme - dopravní školička (5.6. - 9.6. 2023)
Vesmírné putování (12.6. - 16.6. 2023)
Hurá, budou prázdniny (19.6. - 23.6. 2023)
Ahoj školko, ať žijí ptrázdniny (26.6. - 30.6. 2023)

 • S dětmi si průběžně zopakujeme vše, co jsme se naučili, ohlédneme se za společně prožitým rokem. Užijeme si spolu radostné aktivity ke Dnu dět.
 • Povíme si o dopravních prostředcích, kterými cestujeme, dopravních značkách, bezpečnosti a ochraně zdraví.
 • U dětí posílíme také radost z objevovaného, probudíme zájem a uspokojíme jejich zvídavost odhalením mnoha zajímavých informací o vesmíru, přiblížíme si sounáležitost člověka se Zemí, planetami a Sluneční soustavou.
 • Na závěr školního roku se rozloučíme se školkou slavnostním pasováním předškoláků.
Květen

Moje rodina - maminka má svátek (1.5. - 5.5. 2023)
Tady jsem doma (Česká republika - naše město) (8.5. - 12.5. 2023)
Živá a neživá příroda (15.5. - 19.5. 2023)
Zvířátka v Zoo (22.5. - 26.5. 2023)

 • Maminkám k jejich svátku vyrobíme přáníčka a drobné dárečky.
 • . Rovněž se budeme snažit v dětech nadále upevňovat sounáležitost s živou i neživou přírodou.
 • Učit je chránit životní prostředí a svým chováním jej nepoškozovat, třídit odpad. Poznáme cizokrajná zvířata.
Duben

Velikonoce (3.4. - 7.4. 2023)
Zvířátka za vrátky - domácí zvířata a jejich mláďata (10.4. - 14.4. 2023)
Život u vody (17.4. - 21.4. 2023)
Týden kouzel a čarodějnic (24.4. -28.4. 2023)

 • Společně oslavíme svátky jara – Velikonoce, seznámíme se s jejich historií a tradicemi.
 • Seznamujeme se s domácími a hospodářskými zvířátky, poznáváme jejich mláďátka a rozpoznáváme jejich zvuky.
 • y. Seznámíme se s vlastnostmi vody, jejím využitím a uvědomíme si, jak je důležitá nejen pro lidi, ale i pro zvířata.
 • Zažijeme oslavu svátku čarodějnic.
Březen 
Jaro kolem nás (27.2. - 3.3. 2023)
Jarní rozkvetlá zahrada (6.3. - 10.3. 2023)
Život na louce (13.3. - 17.3. 2023)
Den Země aneb Třídíme odpad (20.3. - 24.3. 2023)
Ovoce a zelenina, to je prima pochutina (27.3. - 31.3. 2023)

 • . Pozorujeme změny v přírodě spojené s nástupem jara – tání sněhu a ledu, klíčení semen, rašení listů, přílet ptáků.
 • Nasloucháme zvukům probouzející se přírody a vedeme děti k vytvoření si kladného vztahu nejen k přírodě, ale ke všemu živému.
 • Poznáváme první jarní květy a drobné živočichy z říše hmyzu.
Únor 

Moje tělo a zdraví (30.1. - 3.2. 2023)
Masopustní veselí - karneval (6.2. - 12.2. 2023)
Ten dělá to a ten zas tohle (13.2. - 17.2. 2023)
Kniha můj kamarád (20.2. - 24.2. 2023)

 • V zimním období přibližujeme dětem charakteristické znaky zimy, změny v přírodě, vlastnosti sněhu a ledu včetně poznávání jejich vlastností prostřednictvím našich smyslů.
 • Prožíváme masopustní období jako čas veselí, zábavy, vyprávění i scházení se s druhými.
 • Seznamujeme se s různými řemesly a povoláním dospělých.
 • Je to také období pohádek, seznamujeme se s pohádkami v nejrůznějších formách a pomocí nich poznáváme pohádkové postavy a jejich povahové rysy.
Leden

Když zima kraluje (3.1. - 6.1. 2023)
Zimní radovánky (9.1. - 13.1. 2023)
Moje tělo a moje zdraví (16.1. - 20.1. 2023)
Zvířátka v zimě (23.1. - 27.1. 2023)

 • Loučíme se s vánočním obdobím, vítáme nový rok a Tři krále.
 • Získáváme poznatky o okolním světě, o zimní přírodě. Pokud je dostatek sněhu, jsou dětem nabízeny pohybové činnosti a hry v zimním přírodním prostředí.
 • Pozorujeme změny v přírodě, stopy zvířat a ptáků ve sněhu.
 • Také se zaměříme na zdravotní prevenci a péči o své tělo, předcházení nemocem a úrazům. Vyprávíme si vlastní zážitky z návštěvy lékaře.
Prosinec 

Zimní zvyky a tradice (28.11. - 2.12.)
Rohy, kožich, kopyta (5.12. - 9.12.)
Adventní čas - kouzlo Vánoc (12.12. - 16.12.)
Těšíme se na Ježíška (19.12. - 23.12.)

 • V adventním čase jsou všechny aktivity motivovány obdobím adventu a Vánoc, zaměříme se na historii Vánoc, předvánoční a vánoční tradice a zvyky.
 • e. Navštíví nás Mikuláš, čert i anděl. S dětmi aktivně prožijeme přípravy vánoční atmosféry ve třídě (ozdobíme si stromeček, zazpíváme koledy a předvedeme si některé vánoční zvyky).
 • Oslavíme Vánoce s vánoční nadílkou.
 • Během sváteční atmosféry se ještě více soustředíme na rozvíjení vztahů k rodině i ostatním, prosociální cítění.
Listopad 

Když padá listí - barvy podzimu (31.10. - 4.11.)
Dušičkové povídání - sv. Martin (7.11. - 11.11.)
Vítr fičí - stromy ničí (14.11. - 18.11.)
Kapka vody - co umí déšť / Kapička Karlička a koloběh vody (21.11. - 25.11.)

 • Seznamujeme se s charakteristickými znaky ročních období, upevňujeme osvojené poznatky o podzimní přírodě a přírodních jevech.
 • Přibližujeme dětem větrné počasí v podzimním období, zaměřujeme se na tradiční podzimní zábavu.
 • Připomínáme si podzimní slavnosti a svátky – Dušičky a sv. Martina. Těšíme se na první sníh.
Říjen

Podzim na poli a na zahrádce (3.10. - 7.10.)
Podzimní les - dary podzimu (10.10. - 14.10.)
Podzimní les - domov zvířátek (17.10. - 21.10.)
Halloweenské kratohrátky (24.10. - 28.10.)

 • Při vycházkách sledujeme přírodu v období babího léta, jaké změny přináší podzim (počasí, oblečení, barvy) a získáváme základní poznatky o přírodě a dění na zahrádkách.
 • Poznáváme podzimní plody vypěstované na zahrádce nebo na poli.
 • Osvojujeme si poznatky o podzimním lese, poznáváme stromy a jejich plody, dary lesa.
 • Pojmenováváme a rozlišujeme různé druhy hub, a jejich význam pro zdraví.
Září

Naše třída-poznáváme školku (1.9. - 2.9.)
Kamarádi ze školky (5.9. - 9.9.)
Podzim klepe na dveře (12.9. - 18.9.)
Ptáčku leť (19.9. - 25.9.)
Přijela k nám pouť (26.9. - 30.9.)

 • Na začátku školního roku se seznamujeme s prostředím třídy, školy, učitelkou, novými kamarády a ostatními zaměstnanci školy.
 • Vytváříme si společná pravidla soužití, komunikace a chování, kterými se budeme řídit ve vzájemném styku v mateřské škole.
 • h. Poznáváme prostředí MŠ a jeho okolí, posilujeme sounáležitost s místem, kde žijeme a svými blízkými.
 • Povídáme si o rodinách, a hlavně o té své. Naučíme se pojmenovávat členy rodiny.
Červen 

Děti mají svátek (30.5.-3.6.)
Čím a jak cestujeme - dopravní školička (6.6.-10.6.)
Vesmírné putování (13.6.-17.6.)
Brzy budou prázdniny (20.6.-24.6.)
Ahoj školičko, ať žijí prázdniny (27.6.-30.6.)

 • Užijeme si spolu radostné aktivity ke Dnu dětí, zároveň si připomeneme různé lidské rasy a získáme povědomí o tom, že nejsme všichni stejní.
 • Povíme si o dopravních prostředcích, kterými cestujeme, dopravních značkách, bezpečnosti a ochraně zdraví.
 • . U dětí posílíme také radost z objevovaného, probudíme zájem a uspokojíme jejich zvídavost odhalením mnoha zajímavých informací o vesmíru, přiblížíme si sounáležitost člověka se Zemí, planetami a Sluneční soustavou.
 • Na závěr školního roku se rozloučíme se školkou slavnostním pasováním předškoláků.
Květen

Moje rodina (2.5. - 6.5.)
Můj domov - tady jsem doma (naše město, Česká republika) (9.5. - 13.5.)
Živá a neživá příroda - vesmír (16.5. - 20.5.)
Zvířátka v Zoo (23.5. - 27.5.)
 • V čase lásky radostně prožijeme Svátek matek, budeme prohlubovat vzájemné vztahy a sounáležitost se společenstvím nejbližších.
 •  Maminkám k jejich svátku vyrobíme přáníčka a drobné dárečky.
 • Rovněž se budeme snažit v dětech nadále upevňovat sounáležitost s živou i neživou přírodou, učit je chránit životní prostředí a svým chováním jej nepoškozovat, třídit odpad.
 • Poznáme cizokrajná zvířata
Duben

Velikonoce (4.4. - 8.4.)
Zvířátka za vrátky - domácí zvířata a jejich mláďata (11.4. - 15.4.)
Život u vody (18.4. - 22.4.)
Týden kouzel a čarodejnic (25.4. - 29.4.)

 • Společně oslavíme svátky jara – Velikonoce, seznámíme se s jejich historií a tradicemi.
 • Seznamujeme se s domácími a hospodářskými zvířátky, poznáváme jejich mláďátka a rozpoznáváme jejich zvuky.
 • . Seznámíme se s vlastnostmi vody, jejím využitím a uvědomíme si, jak je důležitá nejen pro lidi, ale i pro zvířata.
 • Budeme rozvíjet pohybové dovednosti a učit se sladit pohyb také s hudbou. Zažijeme oslavu svátku čarodějnic.
Březen

Jaro kolem nás (28.2. - 4.3.)
Jarní rozkvetlá zahrada (7.3. - 11.3.)
Život na louce (14.3. - 18.3.)
Naše smysly (21.3. - 25.3.)
Ovoce a zelenina, to je prima pochutina (28.3. - 1.4.)

 • Pozorujeme změny v přírodě spojené s nástupem jara – tání sněhu a ledu, klíčení semen, rašení listů, přílet ptáků, zrod nového života, poznáváme první jarní květy a drobné živočichy z říše hmyzu.
 • Nasloucháme zvukům probouzející se přírody a vedeme děti k vytvoření si kladného vztahu nejen k přírodě, ale ke všemu živému.
 • Povzbuzujeme u dětí touhu po zvídavosti, hledání a řešení různých úkolů, k radosti z objevování nových věcí a získání či zlepšení určitých vědomostí, dovedností a návyků.
 • Získáváme poznatky o časových pojmech, upevňujeme početní představy.
Únor 

Ten dělá to a ten zas tohle (31.1. - 4.2.)
Kniha je můj kamarád (7.2. - 11.2.)
Masopustní veselí - karneval (14.2. - 18.2.)
Co děláme celý den a celý rok (21.2. - 25.2.)

 • V zimním období přibližujeme dětem charakteristické znaky zimy, změny v přírodě, vlastnosti sněhu a ledu včetně poznávání jejich vlastností.
 • Prožíváme masopustní období jako čas veselí, zábavy, vyprávění i scházení se s druhými.
 • Nabízíme jim možnost prožívat radost z vlastní tvořivé aktivity při tvorbě karnevalových masek a kostýmů.
 • Seznamujeme se s různými řemesly a povoláním dospělých.
 • Je to také období pohádek, seznamujeme se s pohádkami v nejrůznějších formách a pomocí nich poznáváme pohádkové postavy.
Leden

Když zima kraluje (3.1. - 7.1.)
Zimní radovánky (10.1. - 15.1.)
Moje tělo a zdraví (17.1. - 21.1.)
Zvířátka a ptáčci v zimě (24.1. - 28.1.)

 • Loučíme se s vánočním obdobím, vítáme nový rok a Tři krále.
 • Získáváme poznatky o okolním světě, o zimní přírodě.
 • . Pokud je dostatek sněhu, jsou dětem nabízeny pohybové činnosti a hry v zimním přírodním prostředí. Pozorujeme změny v přírodě, stopy zvířat a ptáků ve sněhu.
 • . Také se zaměříme na zdravotní prevenci a péči o své tělo, předcházení nemocem a úrazům.
Prosinec

Zimní zvyky a tradice (29.11 - 3.12.)
Rohy, kožich, kopyta (6.12. - 10.12.)
Adventní čas - kouzlo Vánoc (13.12. - 17.12.)
Těšíme se na Ježíška (20.12. - 22.12.)
 • V adventním čase jsou všechny aktivity motivovány obdobím adventu a Vánoc, zaměříme se na historii Vánoc, předvánoční a vánoční tradice a zvyky.
 • Navštíví nás Mikuláš, čert i anděl.  
 •  S dětmi aktivně prožijeme přípravy vánoční atmosféry ve třídě (ozdobíme si stromeček, zazpíváme koledy a předvedeme si některé vánoční zvyky).
 •  Vyrobíme vánoční přáníčka, ozdoby a dárky pro své nejbližší a společně oslavíme Vánoce s vánoční nadílkou.
Listopad

Počasí - roční odbodí (1.11. - 5.11.)
Dušičkové povídání - sv. Martin (8.11. - 12.11)
Vítr fičí - stromy ničí (Drakiáda) (15.11. - 19.11.)
Kapička Karlička a koloběh vody (22.11. - 26.11.)
 • Seznamujeme se s charakteristickými znaky ročních období, pozorujeme proměny a rozmanitost počasí.
 • Děláme pokusy s vodou a se vzduchem (bádáme a experimentujeme).
 • Přibližujeme dětem větrné počasí v podzimním období, zaměřujeme se na tradiční podzimní zábavu – pouštění draků.
 • Připomínáme si podzimní slavnosti a svátky – Dušičky a sv. Martina. Těšíme se na první sníh.
Říjen
Podzim na poli a na zahrádce (4.10. - 8.10.)
Podzimní les - dary podzimu (11.10. - 15.10.)
podzimní les - domov zvířátek (18.10. - 22.10.)
Halloweenské kratohrátky (25.10. - 29.10.)

 • Při vycházkách sledujeme přírodu v období babího léta, jaké změny přináší podzim (počasí, oblečení, barvy) a získáváme základní poznatky o přírodě a dění na zahrádkách.
 • Poznáváme podzimní plody vypěstované na zahrádce nebo na poli.
 • Pojmenováváme a rozlišujeme různé druhy hub, a jejich význam pro zdraví, upozorňujeme na nebezpečí a ochranu zdraví.
 • Pozorujeme a poznáváme volně žijící živočichy a jejich přípravy na zimní spánek.
Září
Já a moji kamarádi (1.9. - 3.9.)
Naše třída-poznáváme školku (6.9. - 10.9.)
Pozdim klepe na dveře (13.9. - 17.9.)
Ptáčku leť (20.9. - 24.9.)
Přijela k nám pouť (27.9. - 1.10.)

 • Seznamujeme se prostředím třídy, školy, paní učitelkou, novými kamarády a ostatními zaměstnanci školy.
 • Seznamujeme se s pravidly bezpečného chování na zahradě a v okolí MŠ. Vytváříme si společná pravidla soužití, komunikace a chování, kterými se budeme řídit ve vzájemném styku v mateřské škole
 • Posilujeme sounáležitost s místem, kde žijeme a svými blízkými.
 • Povídáme si o rodinách, a hlavně o té své. Naučíme se pojmenovávat členy rodiny
Červen
Den dětí (31.5. - 4.6.)
Cestujeme nakupujeme (7.6. - 11.6.)
Putování s pohádkou... (14.6. - 18.6.)
Brzy budou prázdniny (21.6. - 25.6.)

 • S dětmi si průběžně zopakujeme vše, co jsme se naučili. Užijeme si spolu radostné aktivity ke Dnu dětí, zároveň si připomeneme různé lidské rasy a získáme povědomí o tom, že nejsme všichni stejní.
 • Povíme si o dopravních prostředcích, kterými cestujeme, dopravních značkách, bezpečnosti a ochraně zdraví.
 • Na závěr školního roku se rozloučíme se školkou slavnostním pasováním předškoláků.
Květen
Moje rodina - maminka slaví svátek (3.5. - 7.5.)
Můj domov (10.5. - 14.5.)
Živá a neživá příroda (17.5. - 21.5.)
Zvířátka v ZOO (24.5. - 28.5.)

 • V čase lásky radostně prožijeme Svátek matek, budeme prohlubovat vzájemné vztahy, upevňovat citové vztahy dětí ke členům rodiny a naplno si uvědomíme význam domova.
 • Maminkám k jejich svátku vyrobíme přáníčka.
 • Rovněž se budeme snažit v dětech nadále upevňovat sounáležitost s živou i neživou přírodou, učit je chránit životní prostředí a svým chováním jej nepoškozovat, třídit odpad.
 • Poznáme cizokrajná zvířata.
Duben
Veliokonoce (29. 3. - 2. 4.)
Zvířátka za vrátky - domácí zvířata (5. 4. - 9. 4.)
Týden hudby (12. 4. - 16. 4.)
Život u vody (19. 4. - 23. 4.)
Týden kouzel a čarodějnic (26. 4. - 30. 4.

 • Společně oslavíme svátky jara – Velikonoce, seznámíme se s jejich historií a tradicemi. Vedeme děti k udržování lidových tradic.
 • Seznamujeme se s domácími a hospodářskými zvířátky, poznáváme jejich mláďátka a rozpoznáváme jejich zvuky.
 • Seznámíme se s vlastnostmi vody, jejím využitím a uvědomíme si, jak je důležitá nejen pro lidi, ale i pro zvířata.
 • Budeme rozvíjet pohybové dovednosti a učit se sladit pohyb také s hudbou. Zažijeme oslavu svátku čarodějnic.
Březen
Co děláme celý den a celý rok (1. 3. - 5. 3.)
Jaro kolem nás (8. 3. - 12. 3.)
Jarní rozkvetlá zahrada (15. 3. - 19. 3.)
Život na louce (22. 3. - 26. 3.)

 • u. Pozorujeme změny v přírodě spojené s nástupem jara – tání sněhu a ledu, klíčení semen, rašení listů, přílet ptáků, zrod nového života, poznáváme první jarní květy a drobné živočichy z říše hmyzu.
 • Nasloucháme zvukům probouzející se přírody a vedeme děti k vytvoření si kladného vztahu nejen k přírodě, ale ke všemu živému
 • Získáváme poznatky o časových pojmech, upevňujeme početní představy.
Únor 
Když zima kraluje ( 1. 2. - 5. 2. )
Masopustní veselí - karneval ( 8. 2. - 12. 2. )
Ten dělá to a ten zas tohle ( 15. 2. - 19. 2. )
Kniha - můj kamarád ( 22. 2. - 26. 2. )

 • přibližujeme dětem charakteristické znaky zimy, změny v přírodě, vlastnosti sněhu a ledu, co můžeme v zimě dělat, jak musíme být oblečený
 • radost z vlastní tvořivé aktivity při tvorbě karnevalových masek a kostýmů, jaké můžeme mít masky, vysvětlit význam masopust, karneval v MŠ
 • seznamujeme se s různými řemesly a povoláním dospělých, co dělá maminka a co tatínek, co budu až vyrostu, jaké máme povolaní 
 • seznamujeme se s pohádkami, poznáváme pohádkové postavy a jejich povahové rysy, učíme se rozlišovat mezi dobrem a zlem
Leden
Moje tělo (4. 1. – 8. 1.)
Chráníme své zdraví – předcházíme nemocem (11. 1. – 15. 1.)
Zimní radovánky (18. 1. – 22. 1.)
Zvířátka v zimě – ptáčci v zimě (25. 1. – 29. 1.)
 
 • pojmenovat části těla, mít povědomí
  o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané
  ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných
  a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
Prosinec
 Zimní zvyky a tradice (23.11 – 27.11) 
Rohy, kožich, kopyta (30.11 – 4.12)
Adventní čas – kouzlo Vánoc  (7.12 – 11.12)
Těšíme se na Ježíška (14.12 – 18.12)

- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
- vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
- seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
Listopad
Počasí – roční období (26. 10. – 30. 10.)
Dušičkové povídání – sv. Martin (2. 11. – 6. 11.)
Vítr fičí – stromy ničí (Drakiáda) (9. 11. – 13. 11.)
Kapka vody – co umí déšť/dešťové hrátky (16.11 – 20.11)
 
- osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování
a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
- rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
- učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
ŘÍJEN
Podzim klepe na dveře (29. 9 – 2. 10)
Podzim na zahrádce (sklizeň ovoce a zeleniny) (5. 10. – 9. 10)
Co najdeme v lese (dary podzimu) (12. 10 – 16. 10)
Podzim v lese – domov zvířátek (19. 10 – 23. 10)

- rozvoj a užívání všech smyslů
- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)
- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

ZÁŘÍ
Já a moji kamarádi (1. 9. – 4. 9.)
Naše třída – poznáváme školku (7. 9 – 11. 9)
Kde jsme doma (14. 9 – 18. 9)
Moje rodina (21. 9 – 25.9)

- uvědomění si vlastního těla
- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
-seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
-seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
-seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   728 233 132
ŠD II.  731 314 668
ŠD III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy