logotyp
Login

O nás

Mateřská škola Štěkeň
Vítejte na stránkách naší mateřské školy

 

Priority MŠ:

· klid, jistota a bezpečí každého dítěte, předcházení všem patologickým jevům

· každý problém je řešitelný, je třeba o něm mluvit bez obav z autorit

· vzájemný respekt, pomoc druhému, úcta k dospělým a starým lidem

· základy slušného chování, vyjadřování a úcta k práci druhého

· otevřenost, vstřícnost a vzájemné pochopení a respekt při jednání s rodiči

 Naše MŠ nabízí:

· Rodinné prostředí

· Kvalifikované pedagogy

· Nabídka zájmových kroužků v MŠ Štěkeň - pro děti ve věku 4-6 let jsou v MŠ pravidelně každé úterý v odpoledních hodinách zcela zdarma realizovány zájmové kroužky "Angličtinka", "Dramaťáček", "Malí vědci" a "Veselí muzikanti" pod vedením našich zkušených učitelek.

· Logopedická prevence – prevence komunikačních obtíží, depistáž dětí s možnými obtížemi v řečové oblasti. Součástí logopedické prevence jsou každodenní kolektivní logopedické chvilky, je procvičována především jemná motorika, motorika mluvidel, grafomotorika, sluchové a zrakové vnímání a vyjadřovací a jazykové dovednosti dětí

· Práce s interaktivní tabulí – získávání kompetencí důležitých pro vstup do základní školy pro děti novým a zajímavým způsobem. Pomáhá dětem formou výukových aktivit a didaktických her rozvíjet myšlení, cvičí koncentraci. Zapojuje současně zrakové, sluchové i pohybové vnímání, takže vede k lepšímu zapamatování poznatků

· Environmentální a polytechnická výchova – rozvíjení kladného vztahu k přírodě, prosazování myšlenky ochrany životního prostředí. Ekologické aktivity jsou zařazovány v průběhu celého roku. (Pozorování přírody, změn, práce s lupou, rozdíly mezi živou a neživou přírodou,poznávání stromů, živočichů, pokusy, práce na zahradě, pozorování počasí, nebezpečí,experimenty, třídění odpadu).

· Šablony II tablety – od března 2020 pracují předškolní děti v MŠ každý týden s výukovými programy v tabletech. Máme k dispozici 10 tabletů určených výhradně k výchovně – vzdělávací práci s nimi. Pedagogické pracovnice byly proškoleny.

· Cvičení na balančních míčích – probíhá v rámci ranního cvičení, napomáhá k rozvoji správného držení těla, rovnováhy, posilování všech svalových skupin, rozvíjí smysl pro rytmus v souladu s pohybem těla

· Návštěvy předškoláků v 1. třídě ZŠ Štěkeň

· Vystoupení pro maminky
. Úzká spolupráce s PPP, SPC, SVP, Dyscentrem Strakonice

Rekonstrukce sociálních zařízení

V létě 2019 proběhla rekonstrukce sociálních zařízení pro děti v první třídě, dále rekonstrukce sociálního zařízení pro personál a celková rekonstrukce šaten pro děti a personál.

Bylo nutno provést bourací práce, odvoz a likvidace vybouraného materiálu a odpadu, zřízení nových instalací. Provedla se pokládka podlah, dlažby a obkladů, stejně jako instalace nového sociálního zařízení. Proběhla výmalba dotčených částí, průběžný a závěrečný úklid staveniště a veškeré další práce a dodávky nutné ke zhotovení kompletního a funkčního díla.

nové sociální zařízení nová umyvadla pro děti

Historie Mateřské školy

Historie Mateřské školy ve Štěkni spadá do roku 1916, kdy byla založena a umístěna v ústavu Anglických panen ve Štěkni.

Začátek školního roku 1953 byl zahájen již společně s osmiletou školou, v níž MŠ nadále působila.

V roce 1976 začala výstavba dnešní budovy a provoz trojtřídní MŠ v ní od 1.5.1978. Od roku 1992 MŠ zaujímá prostor pouze v prvním patře budovy.

Mateřská škola je na klidném místě mimo centrum obce, v přímém sousedství ZŠ a patří k ní školní zahrada.V současné době máme dvě plně obsazené třídy s celodenním provozem. Předškolní vzdělávání je organizováno pro děti zpravidla od tří do šesti (sedmi let), přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Naším úkolem je doplňovat rodinnou výchovu. Hrajeme si a přitom chceme položit dětem základy celoživotního vzdělávání dle jejich možností, potřeb a zájmů, zároveň tak dovést každého z nich k maximálnímu psychickému, fyzickému a sociálnímu rozvoji...

Naše motto : Při každé hře ať se děti učí. Učení ať je vždy také hrou.

Pracujeme podle ŠVP s názvem Hrou poznáváme svět. Vzdělávání je obsaženo v pěti integrovaných blocích : Svět kolem nás, Pohádkový svět, Já a moje zdraví, Příroda, Svátky a kulturní tradice.

 

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   728 233 132
ŠD II.  731 314 668
ŠD III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy