logotyp
Login

Projekty MŠ

Šablony II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhovělo žádosti naší školy a rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II.

Předpokládaná doba trvání projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

Finanční prostředky budou použity na tyto aktivity:

Aktivity rozvíjející ICT v MŠ

· Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

ICT gramotnost pedagogů MŠ – cloudové technologie

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů v MŠ

· Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize/mentoringu

· Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Tvořivá geometrie v předškolním vzdělávání

Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

· Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

MŠ zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkajícího se usnadnění přechodu dětí do základního vzdělávání. Cílem je poskytnout rodičům informace o všech faktorech spojených s nástupem jejich dětí do povinného základního vzdělávání.

Témata:

· Logopedie – přednáší Mgr. Vavřincová

· Školní zralost – přednáší Mgr. Koubová

· Adaptace dětí v MŠ a ZŠ - Dyscentrum

· 1. pomoc u dětí – přednáší Mudr. Švára

· Dětské nemoci, prevence a význam očkování.“ – přednáší primář Mudr. Gregora

· Řešení konfliktů a problémů – Dyscentrum

 

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

,,Výzvy Šablony II“ jsme zakoupili do MŠ 10 tabletů.

Do výuky zařazujeme i práci na interaktivní tabuli.

Chceme, aby se v naší školce staly moderní výukové pomůcky běžnou součástí výuky.

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   728 233 132
ŠD II.  731 314 668
ŠD III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy