logotyp
Login

O naší škole

Vážení návštěvníci našich stránek,

nabízíme Vám základní informace o naší škole.

Jsme plně organizovaná základní škola s 1. až 9. postupným ročníkem, budova školy se nachází v klidném prostředí, obklopená zelení a dvěma víceúčelovými hřišti. Zřizovatelem školy je Městys Štěkeň. Spolupráce ZŠ a zřizovatele školy je na velmi dobré úrovni.

Součástí základní školy je školní družina, mateřská škola a školní jídelna. V budově školy je umístěno 9 kmenových tříd, samostatné učebny-informatiky a cizích jazyků, výtvarné výchovy, dílen, cvičná kuchyňka. Žáci mají k dispozici tělocvičnu, víceúčelové hřiště, školní zahradu.

Dle možností doplňujeme a obnovujeme vybavení školy. Aby byla škola pro žáky přitažlivá, používáme k výuce moderní technologie (dataprojektory, interaktivní tabule, DVD, …).
V období 2008-2015 proběhly v budově základní školy tyto rozsáhlé úpravy: výměna oken, zateplení budovy, výměna topného média, rekonstrukce chlapeckých toalet, rekonstrukce elektroinstalace v celé budově, renovace školních dílen, renovace podlahy v tělocvičně, výmalba většiny tříd, výměna židlí a lavic ve všech třídách.
V létě 2016 proběhla rozsáhlá rekonstrukce dívčích toalet v 1. a 2. patře, průběžně jsou prováděny výmalby a nové nátěry dalších prostor.
V rámci výzvy "Infrastruktura základních škol" je připravován projekt, jehož cílem bude  úplná renovace přírodovědné učebny, částečná renovace učebny ICT, cvičné kuchyňky a v plánu jsou i bezbariérové toalety a zajištění bezbariérového pohybu po škole pro žáky se zdravotním hendikepem, tyto aktivity proběhnou do konce roku 2019. 

Naši školu navštěvují žáci nejen ze Štěkně, Nových Kestřan, Vítkova, ale i z Čejetic, Mladějovic, Sedliště, Sudoměře, Přešťovic, Slaníku, Rovné a Modlešovic. Výjimkou nejsou ani žáci ze Strakonic.

Ve školním roce 2015/2016 naši školu navštěvovalo 181 žáků, průměrný počet žáků ve třídě je 20.
Ve školním roce 2016/2017 máme 190 žáků, průměrný počet žáků ve třídě je 21.
Ve školním roce 2018/2019 vzděláváme 210 žáků.

 

 Co nabízíme?

 • Výhody venkovské školy (neanonymita dětí, téměř rodinné prostředí, spjatost s přírodou).
 • Kvalifikovaný pedagogický sbor vytvářející podnětné a tvůrčí prostředí.
 • Bezpečné a vstřícné školní klima.
 • Demokratičnost jednání na všech úrovních (učitel-učitel, učitel-žák, učitel-rodič-žák).
 • Altruismus (doučování v naučných předmětech, odborná péče pro žáky s SPU, logopedie,  práce s talenty, konzultace pro žáky a žáky s rodiči, zohlednění žákovy osobnosti – individuální učební plány, volitelnost předmětů, příprava na přijímací zkoušky...)
 • Spoluúčast žáků na životě školy a aktivizace při školních akcích (akademie, besídky, výstavy, jarmark, žákovský parlament...)
 • Partnerská spolupráce s rodiči (informovanost, prevence problémů, řešení nastalých problémů...)
 • Řada volitelných předmětů a doplňujících vzdělávacích oborů (dopravní výchova, pohybové hry, čtení hrou, seminář z přírodních věd, dramatická výchova, finanční gramotnost, informační technologie, cvičení z českého jazyka, technické činnosti, příprava pokrmů).
 • Pomoc při profesní volbě.
 • Zájmové kroužky (florbal, sborový zpěv, Rj, Aj hrou, zpívánky, přírodovědný kroužek, jazykové hrátky, ruční práce,šikovné ručičky a hlavičky,možnost využití školního internetu, šachový kroužek).
 • Pestrá činnost školní družiny (exkurze, akce s rodiči, vítání školáčků, soutěže, oživování tradic...)

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová - ředitelka školy

skola@zssteken.cz Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny  

I v mateřské škole nabízíme

 • Rodinné prostředí.
 • Kvalifikované třídní učitelky.
 • Pestrou činnost vedoucí k získávání sociálních dovedností dětí, vytváření základních vědomostí o světě.
 • Logopedii, pískání pro zdraví
  Zaměření na environmentální výchovu 

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   728 233 132
ŠD II.  731 314 668
ŠD III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy