logotyp
Login

2016/2017

Ukončení školního roku 2016/2017

Ukončení školního roku 2016/2017

Projevem paní ředitelky ve školním rozhlase proběhlo i letos rozloučení se školním rokem. Třídní učitelé předali vysvědčení všem přítomným žákům a žáci devátého ročníku ho slavnostně převzali v obřadní síni Úřadu městyse Štěkeň. 


Přejeme všem krásné a vydařené prázdniny a těšíme se  v září 2017 na viděnou!!!

Žáci 2. stupně navštívili Kutnou Horu

28.06. 2017
Žáci 2. stupně navštívili Kutnou Horu Žáci 2. stupně vyrazili na zajímavou exkurzi do Kutné Hory. Navštívili nejen Hrádek Českého muzea stříbra, ale užili si i interaktivní prohlídku středověkého důlního díla, havířské osady a mincovny. ...

Požární ochrana očima děti a mládeže

Požární ochrana očima děti a mládeže
V těchto dnech se uzavřela výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže, která startovala již v lednu. Ze šesti odeslaných prací dvě uspěly a to 3. místem v okrese -  Barbora Sotonová a Natálie Solusová. Nejvyšší ocenění měla Pavlína Tomanová z 5. třídy, která byla 3. nejen v okresním, ale i krajském kole.

Vítězkám gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy.Atletická všestrannost

Kačka ráno před závody jen tak ledabyle prohodila:

Kačka ráno před závody jen tak ledabyle prohodila: "Já vám přivezu medaili" a opravdu to splnila.

Ve středu 21.6.2017 se ve Strakonicích konaly závody atletické všestrannosti. Za naši školu vzorně reprezentovali tito žáci:
Kačka Beránková a Tobík Čadek z 1. třídy, Emička Cibulková a Honzík Kostěnec ze 2. třídy, Nikolka Čadková a Martin Plášil ze 3. třídy, Terka Váchalová a Radek Kuneš ze 4. třídy a z 5. třídy to byla Nela Nováková a Matyáš Hradský. Všem atletům moc děkujeme za snahu a píli, kterou v tom obrovském vedru předvedli.

Teambuildingové hry a bowling ...ŽP na výletě

22.06. 2017
Teambuildingové hry a bowling ...ŽP na výletě Scházeli jsme se pravidelně každý sudý čtvrtek v sedm hodin ráno. Během roku jsme připravovali mnoho celoškolních akcí... Co se nám povedlo letos uskutečnit ?

13. ...

ZNALOSTNÍ PĚTIBOJ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZŠ ŠTĚKEŇ

ZNALOSTNÍ PĚTIBOJ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZŠ ŠTĚKEŇ

… se letos od února až do června 2017 konal za ještě většího zájmu žáků než v loňském školním roce. Soutěžilo se v 5 oblastech: historie regionu – zeměpis – ekologie – ruština – němčina … ve formě power-pointové prezentace. Jednotlivé úkoly měly charakter nejen znalostní, ale někdy také dovednostní, praktické (práce s atlasem světa). V kategorii A pro 6. a 7. třídu se vítězem stal Roman Vaněk a v kategorii B pro 8. a  9. třídy získala 1. místo Tereza Nosková.

Václav Žitný

Úspěchy v krajských kolech biologické olympiády

 Během měsíce května proběhla v DDM Českých Budějovicích krajská kola biologické olympiády kategorie C – starší žáci a D – mladší žáci. V silné konkurenci 28 žáků  základnch škol a gymnázií se  Lucie Vališová (8.r.) umistila na 19. místě  - úspěšný řešitel a František Žižka (7.r.) vybojoval krásné 7.místo – úspěšný řešitel. Tímto Fandovi i Lucce gratulujeme a přejeme hodně štěstí a elánu v dalším přírodovědném bádání.

LETEM SVĚTEM v naší školní jídelně

 LETEM SVĚTEM  v naší školní jídelně Ve spolupráci s  paní vedoucí naší školní jídelny zorganizoval žákovský parlament mezi žáky všech tříd několik anket. Z podnětů  pak vznikl nápad na námět nové zajímavé projektové akce, kterou jsme ...

Darované knihy potěšily ...

01.06. 2017
Darované knihy potěšily ... Žákovský parlament vyhlásil a zorganizoval svou akci Daruj knihu.... Účelem bylo  ve škole shromáždit knihy a časopisy, které by žáci rádi darovali zdarma někomu, koho by kniha nebo časopis potěšil ...

Den dětí hravě

Den dětí hravěDnešní MDD proběhl na 1. stupni naší školy hravě. Na školní zahradě bylo pro děti připraveno deset stanovišť - chůze na chůdách, jízda na koloběžkách, skákání v pytlích, házení míčků, hod na plechovky, puzzle.... Děti si ve smíšených skupinkách pod vedením žáků 4. třídy procházely jednotlivá stanoviště. Počasí nám přálo, což významně přispělo k vydařenému dopoledni.

DARUJ KNIHU !

23.05. 2017
 DARUJ KNIHU !Žákovský parlament vyhlašuje novou AKCI pod názvem  DARUJ KNIHU !

Máte-li doma knihu nebo časopis, který byste rádi zdarma věnovali, přineste je do školy ...
Příští čtvrtek, 1. 6. 2017, na DEN DĚTÍ budou vybrané věnované knihy vystaveny v naší školní jídelně a kdo bude mít zájem, bude si moci zdarma knihu vzít.
Všechny knihy a časopisy, které se rozhodnete darovat, noste celý tento i příští týden svým parlamenťákům...
Chceš-li, daruj knihu !!!

Školní výlet 1. - 4. třída

17. května jsme se vydali na dalekou cestu až za Prahu do Divadla kouzel Pavla Kožíška v Líbeznici. Kouzelnické představení bylo doplněno o autogramiádu slavného kouzelníka, a po ní jsme se zastavili i v kouzelnickém obchůdku.
Další naší zastávkou byl hrad Karlštejn. Bylo krásné počasí, takže jsme ho měli před sebou v celé jeho kráse. Došli jsme až na nádvoří, porozhlédli se po okolí z mohutných obranných zdí a obdivovali nejen krásy tohoto majestátního hradu, ale i celého okolí.
Potom nás čekala prohlídka Muzea voskových figurín, kde byly postavy dobových  řemeslníků, samozřejmě Karla IV. a jeho čtyř žen, a mnoho dalších významných českých i světových osobností. Velkým zážitkem bylo jistě pro každého kaleidoskopické kino.
Na zpáteční cestě k autobusu byl čas na občerstvení a nákup drobných suvenýrů.
Dětem na tento výlet bude přispěno částkou ze sběrové celoškolní akce.

Den Země

Den Země

  I v letošním roce se naši žáci zapojili do přírodovědné soutěže Den Země, kterou pořádá CEV DDM Strakonice. Žáci určovali houby, rostliny, živočichy, minerály, stopy zvířat a zodpovídali otázky z ekologie a zeměpisu. Naše dvojice se v soutěži rozhodně neztratily.

1. místo -  František Žižka a Natálie Kosková (7.třída)

4. místo – Tereza Nosková a Kristýna Zborníková  (8.třída)

5.místo – Veronika Kleinová a David Procházka (9.třída)

13.místo – Jana Hrdinová a Lukáš Kurpil (8.třída)

Všem soutěžícím děkujeme za pěkné výkony a reprezentaci školy.

Mladý záchranář v akci

Mladý záchranář v akciOsmi soutěžními koly prošly dva týmy (Smíškové a Podvodníci) žáků 4. třídy během internetové soutěže Mladý záchranář v akci. Během několika týdnů musely plnit nejrůznější úkoly z  požární, policejní a záchranářské oblasti. Celá třída se dozvěděla mnoho zajímavých a zejména důležitých informací, jak se chovat v každodenním životě i v době mimořádných událostí.
Za pomoci i ostatních spolužáků odvedly oba týmy velký kus práce, za což všem patří uznání a pochvala. I když se neprobojovaly mezi nejlepší postupující, v silné konkurenci 32 týmů z celého Jihočeského kraje skončily na 17. a 23. místě.

Čarodějné čarodějnice

Čarodějné čarodějniceJak již z názvu vyplývá, chystali jsme se všichni na konci dubna na tradiční "Slet čarodějnic". Měli jsme pro děti připravené soutěže v přírodě, na hřišti u školy a slanou tečku s opékáním buřtů. Jenomže... Počasí si zamanulo, že nám tuto jarní akci pro děti překazí. My jsme ale nezaváhali, maličko zaimprovizovali a zahráli si v tělocvičně. Děvčata z 8. a 9. třídy se nám v rámci svého tělocviku věnovala a stali se z nich strážci. Děti například házely ropuchu a krysu do čarodějnického kotle, procházely slalom s pingpongovým míčkem nebo prolézaly myší dírou. Ale také musely umět správně roztřídit odpad, najít rozdíly v obrázcích nebo si složit jednorázový kelímek. Zkrátka a dobře, navzdory počasí jsme byli připravení na vše a být za všech okolností vždy připraven, je to nejdůležitější. Takže za rok ahóóój.
Poděkování patří paní učitelce L. Zamrzlové a paní učitelce D. Havránkové za podanou ruku a někdy i nohu. 
Vychovatelky ŠD.

Jarní sběrová akce školy - vyhodnocení 26.4.2017

Výsledková listina - sběr - vyhodnocení, duben 2017Výsledková listina - sběr - vyhodnocení, duben 2017

Turnaj v šachu

Turnaj v šachu

V úterý 18. 4 se v DDM konalo okresní kolo turnaje v šachu pro žáky základních škol. Celkem se zúčastnilo 23 žáků. Turnaj byl rozdělen na kategorii mladších a starších žáků. Hrálo se na 2x 10 minut jedna partie a celkem bylo 8 kol. V kategorii mladších žáků nás reprezentoval Matěj Bláha, Tomáš Kurpil, za starší žáky nás reprezentoval Jan Rybák, Matyáš Hejpetr, Natálie Kosková a Lukáš Kurpil, který se umístil na vynikajícím druhém místě. Gratulujeme a všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Upozornění pro rodiče:

Ve čtvrtek 20.04.2017 se konají TŘÍDNÍ SCHŮZKY.

!!! Pozor -  samostatné časy :   I. stupeň     15. 15-16. 00
                                            II. stupeň     16. 00-17. 00

PUTOVÁNÍ FILMOVOU KRAJINOU

PUTOVÁNÍ FILMOVOU KRAJINOU

PUTOVÁNÍ FILMOVOU KRAJINOU… je název již 17. ročníku ekologicko-vlastivědné soutěže, kterou pro školy a veřejnost pořádá MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí. Ve 4. kole zvítězily žákyně 8. ročníku naší školy Zuzana Křivanová a Lucie Vališová, a získaly tak velmi zajímavé a praktické ceny. Soutěž najdete na webových stránkách města Strakonice. Je opravdu zajímavá a příjemná pro naše poznání v dnešní uspěchané době.

Vynikající úspěchy v biologické olympiádě kategorie D

Vynikající úspěchy v biologické olympiádě kategorie D

     Do okresního kola biologické olympiády kategorie D letos vyrazili dva zástupci sedmé třídy naší školy. Téma 51. ročníku této náročné olympiády bylo „ Detektivem v přírodě“. Soutěž opět obsahovala test, laboratorní úkol a poznávání přírodnin (hub, rostlin, živočichů a hornin). Součástí okresního kola bylo také hodnocení vstupního úkolu. František Žižka a Natálie Kosková zpracovali téma s názvem Pobytová znamení. V přírodě hledali deset různých důkazů o pobytu živočichů. Své nálezy vyfotografovali, popsali a vytvořili jejich sbírku. V soutěži předvedli velmi pěkné výkony. František obsadil 1.místo a postupuje do krajského kola. Natálie vybojovala 7. místo. Gratulujeme k vynikajícím výkonům a Fandovi přejeme hodně úspěchů v krajském kole v Českých Budějovicích.

Pohádkový zápis 2017

Pohádkový zápis 2017 Ve středu nám brány naší školy oteřela pohádka. Přišli totiž budoucí prvňáčci k zápisu a provázely je jako každý rok pohádkové postavičky. Budoucí prvňáčci měli před sebou nelehké úkoly, které ovšem ...

Ohlédnutí za velikonočním jarmarkem

Ohlédnutí za velikonočním jarmarkemV úterý na naší škole proběhl již tradiční velikonoční jarmark, na kterém se sešla velká spousta vlastnoručně vyrobených velikonočních dekorací. Nechyběly pletené pomlázky, kouzelně vymodelované cukrovinky, velké množství pekařských výrobků a také nádherné papírové dekorace. Děti měly radost, že mohou své vlastní výrobky prezentovat na veřejnosti, a také z toho, že je o jejich vyrobené dekorace velký zájem. Tak zase za rok na našem jarmarku nashledanou.

Velikonoční jarmark

11.4.2017 od 12:30 do 14:45 hodinOpět jsou tu Velikonoce a s nimi i náš jarmark. Všechny Vás srdečně zveme k návštěvě naší školy, kde se 11.4.2017 od 12:30 do 14:45 v přízemí otevírá jarmark se všelijakými dobrotami a jarními dekoracemi. Vše je ruční výroba a na výrobcích se především podílely děti, které se na prodávání již velice těší. Přijďte s námi oslavit svátky jara. Nebudete litovat.

Exkurze do Sladovny

Exkurze do SladovnyV minulých dnech se žáci 1. - 4. třídy naší školy zúčastnili exkurze do známé "Sladovny" v Písku. Děti využily aktuální nabídky, kterou Sladovna nabízí. Ve výtvarné dílně se žáci seznámili s mícháním barev a sami vytvářely svá výtvarná díla.
Byl krásný jarní den, takže zbyl i čas na dobrou zmrzlinu.

Morena, aneb rozloučení se Zimou

Morena, aneb rozloučení se Zimou V pátek 29.3.2017, jsme se s dětmi z družiny vypravily na pochod po Štěkni a za ohromného hlaholu jsme došly k jezu, abychom se tam pro letošní rok rozloučily s paní Zimou. Děti byly na tuto akci ...

Alšova země

 Alšova zeměOd úterního dopoledne, kdy byla vernisáž, máme vystavené obrázky jako velcí umělci v galerii.
Celé 3. čtvrtletí jsme se zapojili do akce Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou - Alšova země s tematikou Když staré bylo nové, ...
Pokud v těchto dnech směřujete na Hlubokou, navštivte i Vy tuto výstavu.

Krajské kolo - Olympiáda v AJ

 Krajské kolo -  Olympiáda v AJV pondělí 27.3. nás reprezentoval Filip Hořejší z 8. třídy v krajském kole Olympiády v anglickém jazyce. Soupeřil se stějně starými i o rok staršími žáky, vítězi jiných okresů našeho kraje.  V soutěži obsadil krásné 5. místo a my mu moc děkujeme za vzornou reprezentaci školy a popřejeme do dalšího školních let vytrvalost a elán v anglické konverzaci.
 Well done :-)

Chcete ochutnat něco nového v naší školní jídelně?


Máte-li nějaký zajímavý recept, který byste rádi doporučili, využijte sběrný box pod nástěnkou žákovského parlamentu. Umístili jsme ho sem pro vás a můžete do něj vhazovat své recepty ještě celý příští týden.

Nezapomeňte se podepsat, ať víme, kdo nám recept doporučil!

Žákovský parlament opět v akci...

Žákovský parlament opět v akci... Milí spolužáci,
žákovský parlament pro Vás připravuje ve spolupráci se školní jídelnou několik anket o stravování. První anketa, která se dostane prostřednictvím parlamenťáků do vašich rukou už tento týden, je zcela anonymní. Vyplněnou ji odevzdejte ke zpracování opět jim.  Na co se Vás ptáme?...... Tak třeba, co vám v ...

Den s Policií ČR

    Den před jarními prázdninami 23. února proběhla na prvním stupni naší školy akce s Policií ČR. Policisté – v našem případě to byly policistky, strávily dopoledne se žáky 1. – 5- třídy. Cílem ...

Rej masek

Rej masek Jak je již na naší škole zvykem, že v masopustním období jsme rozpustilí a dovádiví, bylo tomu tak i letos, konkrétně v pátek 24.2.2017. V 13:00 hodin odstartovalo v tělocvičně naší školy 90 minut ...

Pozvánka k zápisu dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Štěkeň ve školním roce 2017/2018

Pozvánka k zápisu dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Štěkeň ve školním roce  2017/2018

Kde: budova ZŠ Štěkeň

Kdy: 12. 4. 2017 od 13. 00 do 16. 00 hodin

S sebou přinést: dokumenty – dle pozvánky k zápisu

Výsledky šachového turnaje

Výsledky šachového turnaje  Šachového turnaje se zúčastnilo 19 dětí. Nejúspěšnějším účastníkům byly předány poháry, medaile a diplomy. Děkujeme za organizaci turnaje p.Kurpilovi, vedoucímu šachového kroužku. 


English Language Competition 2016/17

 English Language Competition 2016/17V letošním roce proběhlo ve škole jako každý rok školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Vítězové nás jeli reprezentovat do kola okresního, které se konalo v pondělí 13. února v DDM ve Strakonicích. Tímto děkujeme všem, kteří se olympiády v AJ zúčastnili. Za mladší kategorii 6./7. tříd  soutěžil Adam Pechlát z 6. ročníku, za starší kategorii 8./9. tříd nás reprezentoval Filip Hořejší z 8. třídy. Děkuji tímto i Marku Buchvaldkovi a Jiřímu Čejkovi, kteří si soutěží též prošli, byť na pozici náhradníků. Umístění všech zúčasněných zaslouží velkou pochvalu.
Vynikajícího výsledku, se ztrátou pouhého  půl bodu z celkových 40 možných získaných bodů, dosádl a absolutním vítězem okresního kola ve své kategorii se tak stal FILIP Hořejší. Filip si odnesl ze soutěže nejen diplom a věcné  dary, ale především získal postup do kola krajského. Nutno zdůraznit, že porazil své soupeře s velkým bodovým náskokem a to i přesto, že je žákem teprve 8. ročníku.  Filipovi moc gratulujeme a budeme přát hodně úspěchů i v další, krajské úrovni této soutěže.  WELL DONE AND GOOD LUCK  !!!  
                                                                           Mgr. Zuzana Čuřínová

Výsledková listina: 

http://souteze.ddmstrakonice.cz/talentove-souteze-msmt-cr-pro-zs/konverzacni-soutez-v-aj/


Sponzorské dary

Velké poděkování při akcích pořádaných ŠD patří paní Jance Divišové, která s námi spolupracuje již druhým rokem. Její sponzorské dary se mezi dětmi těší velké oblibě. Mohli bychom jmenovat třeba organizéry do auta, které dostávaly děti při zápisu do školy, dále pak ořezávátka nebo gumy. Naposledy paní Divišová darovala dětem naší školy 60 vlastnoručně ušitých polštářků se psím motivem, které budou použity jako jeden z mnoha dárečků na našem maškarním plese. Další velké poděkování je určeno paní Veronice Hejpetrové, která již pátým rokem dodává naší škole Siko pravítka, propisky, míče a vesty, paní Markétě Kunešové a paní Haně Čadkové za drobné psací potřeby do tomboly a rovněž stejný dík i Cukrárně Štěkeň za sladké potěšení pro naše krásné masky.
Ještě jednou vřelé díky za všechny naše děti.
Děkujeme za spolupráci, velice si jí vážíme.
ředitelka školy Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
vychovatelky ŠD:
Bc. Monika Šímová
Bc. Ivana Kopencová
Kristýna Píbalová

Anglické divadlo u nás ve škole 9.2.2017

 Anglické divadlo u nás ve škole 9.2.2017 Čtvrteční dopoledne okořenilo běžnou výuku našim žákům anglické divadelní představení. Travel Machine pobavil mladší a detektivní příběh The Decoding Mission schlédli žáci 2. stupně. Představení ...

Valentýnská pošta lásky

Valentýnská pošta lásky

Blíží se 14.únor - svátek sv. Valentýna - svátek lásky a přátelství.

Žákovský parlament se rozhodl zorganizovat Valentýnskou poštu lásky!!!

Každý, kdo chcete potěšit někoho ze svých spolužáků tajným vzkazem, přineste jakoukoliv drobnou sladkost -lízátko,bonbon,čokoládu apod.

Nezapomeňte sladkost, kterou chcete někomu poslat, viditelně a čitelně označit jménem a třídou toho, koho chcete obdarovat.

Sladkosti můžete vhazovat celý středeční den (8.2. 2017) do připraveného Valentýnského boxu u nástěnky ŽP.

RUŠTINA – OKR. KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE

RUŠTINA – OKR. KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE

11. ročník této soutěže uspořádal DDM Strakonice dne 30. 1. 2017. Naši školu reprezentovalo 6 žáků ze 7. až 9. třídy. V mladší kategorii získaly skvělá umístění Natálie Kosková (1.) a Kristýna Zborníková (3.). U starších v silné konkurenci 16 soutěžících z 9. tříd a gymnázia si cenné 4. místo odváží Tereza Nosková. Všem našim žákům chci poděkovat za velmi dobré výkony, kdy hodnotící komise potěšili také např. znalostí textů známých ruských pohádek… Václav Žitný

Šachový turnaj

31. 1. 2017 a 7. 2. 2017 pro žáky I. - V. třídy

14. 2. 2017 a 21. 2. 2017 pro žáky VI. - IX. třídy

Turnaj bude probíhat v učebně V. třídy od 14. 00 hodin.

Pololetní vysvědčení

V úterý 31.1.2017 obdrží všichni naši žáci VÝPIS pololetního vysvědčení, vyučování probíhá dle běžného rozvrhu. V pátek 3.2. jsou POLOLETNÍ PRÁZDNINY.

VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDEK

VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDEK

V pondělí 16. 1. 2017 reprezentovala naši školu Sabina Pašavová, žákyně IX. třídy, v okresním kole Dějepisné olympiády v DDM Strakonice. Prokázala výborné znalosti o tématu „ Marie Terezie-žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. stol.“ V okresním kole se umístila na 3. místě a zúčastní se za  okres Strakonice krajského kola této soutěže dne 20. 3. 2017 v Českých Budějovicích.

Děkujeme Sabině za výborný výsledek v okresním kole a přejeme jí v krajském kole dosažení co nejlepšího umístění.

Upozornění pro rodiče:

V úterý 17. 01. 2017 se konají TŘÍDNÍ SCHŮZKY.

!!! Pozor -  samostatné časy :   I. stupeň     15. 15-16. 00
                                            II. stupeň     16. 00-17. 00

Ohlédnutí za LVVZ Štěkeň 2016

Ohlédnutí za LVVZ Štěkeň 2016  Od neděle 18.12. do pátku 23.12.2016 uspořádala ZŠ Štěkeň ve spolupráci se ZŠ Volenice a ZŠ Svobodná Písek lyžařský kurz s cílem poskytnout žákům 7. a 8. tříd základní lyžařský výcvik a seznámit je ...

Den otevřených dveří

Ve středu 11. 01. 2017 proběhně v budově ZŠ Den otevřených dveříOd 8:00 do 11:00 je možné přijít do školy a nahlédnout i přímo do hodin výuky tříd 1. a 2. stupně. Budova školy bude dle bezpečnostních opatření uzavřena, návštěvníci DOD se musí tedy řádně ohlásit zvonkem do ředitelny školy. Děkujeme za pochopení. 

PF 2017


Přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné vkročení do nadcházejícího roku 2017.
                                                        ředitelství a pedagogové ZŠ a MŠ Štěkeň

Ježíšek naděloval ve školních družinách

Ježíšek naděloval ve školních družinách Tento týden navštívil Ježíšek všechna oddělení školní družiny. Děti dostaly dárky, které si moc přály. Mezi dárky nechyběly dřevěné kostky, autíčka, stavebnice, kuličkové dráhy, ale také stolní hry, které jsou velmi oblíbené. Patří mezi ně především postřehové hry, ale také šachy, které se těší v poslední době velké popularitě. Zbývající dny před prázdninami si tedy užíváme dosytosti.  Poslední ...

Na procházce sluneční soustavou

Chtěli byste se podívat k Venuši? Nebo raději okružní jízda kolem Jupiteru? A víte, jak daleko budete muset cestovat, abyste si prohlédli Neptun?To vše můžete na vlastní kůži zažít, když se ...


Vánoční akademie
ZŠ a MŠ Štěkeň


      Kdy: pátek 16. 12. 2016, od 18:00 hodin
      Kde: Kulturní dům Čejetice

      Těšíme se na Vás!
               žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Štěkeň  

Mikulášská nadílka 2016 v naší škole

Mikulášská nadílka 2016 v naší škole Mikuláš na nás ani letos nezapomněl, přišel spolu s anděly do každé třídy a odměnil hodné děti. Neposedné a zlobivé hříšníky, kteří se objevili na čertovské listině, řádně vyplatili naši čerti. ...

Lízátková pošta 2.12.2016

Lízátková pošta 2.12.2016 Žákovský parlament vyhlásil opět novou akci tentokrát s názvem Lízátková pošta. Celý páteční den mohli žáci vhazovat drobné sladkosti do připravených boxů Lízátkové pošty.  Každý, kdo chtěl poslat ...

Vystoupení žáků 1. a 3. třídy

Vystoupení žáků 1. a 3. třídyV sobotu 3.12.2016 vystoupí žáci z 1. a 3. třídy naší školy na Adventních trzích na nádvoří strakonického hradu s Vánoční pohádkou.

Pozvánka dětského pěveckého sboru Kaštánek při ZŠ Štěkeň

Pozvánka dětského pěveckého sboru Kaštánek při ZŠ Štěkeň

 Sbor Kaštánek podpoří svým vystoupením  hnutí   „Na vlastních nohou“ – Stonožka.

Jedná se o humanitární a mírovou organizaci, v níž děti pomáhají dětem. Byla založena roku 1990 Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen. Do hnutí Stonožka jsou zapojeny české,  slovenské, norské, polské a kanadské školy. Organizují stonožkové týdny, v nichž pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích.

Koncert se uskuteční 1.12.2016 v 15:30 hodin v kostele Sv. Markéty ve Strakonicích.

Srdečně všechny zveme.

Sbor Kaštánek

Nejlepší sběrači podzimu 2016

Nejlepší sběrači  podzimu 2016Výsledky naší podzimní sběrové akce byly vyhlášeny školním rozhlasem a naši nejlepší sběrači si dnes v ředitelně převzali sladkou odměnu. DĚKUJEME všem, kteří se do akce aktivně zapojili. :-)

Hlasování

Hlasování V pátek 18.11. si naše družiny udělaly výlet do IC MěÚ ve Strakonicích. Účelem tohoto výletu bylo hlasování na podporu našich výrobků ve vánoční výtvarné soutěži, které se účastníme každoročně. ...

Sběrová akce školy - vyhodnocení 11/2016

výsledková listina - sběrová akce 11/2016výsledková listina - sběrová akce 11/2016

Projektové dopoledne - 14. 11. 2016

 Projektové dopoledne  - 14. 11. 2016 Pondělní dopoledne jsme strávili tvořivě.
Na deseti stanovištích si žáci mohli vyrobit různé drobnosti. V jednotlivých workshopech si vyzkoušeli: zdobení perníčků, modelování z marcipánu, ...

Burza škol - KD Strakonice 8.11.2016

 Burza škol - KD Strakonice 8.11.2016 Žáci dévátého ročníku vyrazili na další plánovanou exkurzi, která by jim měla pomoci ujasnit si, kam směřovat po ukončení studia na ZŠ. Tentokrát jsme navštívili Burzu škol v Kulturním domě ve ...

Úřad práce IPS - exkurze žáků 9. třídy 2. 11. 2016

Úřad práce IPS - exkurze žáků 9. třídy 2. 11. 2016 Žáci devátého ročníku absolvovali velmi zajimavý program skupinového poradenství v IPS na Úřadu práce ve Strakonicích. Přednáška, resp. beseda byla zaměřena na téma Volba povolání. Dozvěděli  se ...

Virtuální prohlídka naší školy

http://www.virtualni-skoly.cz/skola/180-zs-steken

Halloween

V úterý 25.10. prvňáčky čekala další cesta odvahy - tentokráte v lese na kopci Šibeňák a navíc v úplné tmě. Žáči přišli oblečeni ve strašidelném a s lampiony. Cesta tmavým lesem k ohni, u kterého si v závěru opékaly buřty, byla plná tajemných světel, podivných postav, výkřiků a děsivých zvuků. Úkolem každého z dětí bylo najít v lese strašidélko, donést jej k ohni a tam jej podepsat. Žádné z dětí se nebálo, naopak celou stezku by si bývaly rády prošly ještě jednou.

UPOZORNĚNÍ !!!

Změna Školního řádu ZŠ a MŠ Štěkeň od 1. 11. 2016 do 30. 6. 2017 pro II. stupeň ZŠ:

Polední přestávka : 12. 15 -13. 00

7. vyučovací hodina: 13. 00 – 13. 45

8. vyučovací hodina: 13. 50 – 14. 35

Vstup do školy: 12. 45 – 13. 00

Vstup do třídy na odpolední vyučování je ve 12. 55 hodin /není-li jiná dohoda s vyučujícím/.

Pozdrav ze školní družiny

Pozdrav ze školní družiny Opět Vás zdravíme z našich družin. Během dvou měsíců jsme si pohráli s novými kamarády a především si naše družiny krásně vyzdobili. Na sítích se na nás smějí ježečci, draci, stromy s barevným listím. Ovšem to není vše, co podnikáme. Soutěžíme v různých hrách, jako je například mistrovství v pexesu, piškvorkách, tvoje družina má známý hlas. ...

Letiště Václava Havla a Petřín - exkurze žáků 4. a 9. třídy

19.10. 2016
 Letiště Václava Havla a Petřín - exkurze žáků 4. a 9. třídy  Žáci 4. a 9. třídy společeně podnikli exkurzi do Prahy. Hlavním cílem bylo Letiště Václava Havla. Pro lepší možnosti bezpečného pohybu na pražském letišti jsme utvořili malé skupinky, každý deváťák ...

Projektový den " 72 hodin "

Projektový den    Již pátým rokem se naše škola zapojila do projektu „72 hodin“, který pořádá Česká rada dětí a mládeže. V pátek 14.10. nastal den D a my se aktivně a s velkou chutí vrhli na sázení keřů a úklid ...

Regionální konference žákovských parlamentů 13.10.2016

Regionální konference žákovských parlamentů 13.10.2016 V žákovském parlamentu pracujeme velmi intenzivně již třetím rokem. Jsme zapojeni jako jedna z mála škol v našem kraji do programu Škola Pro Demokracii. Podpořeni vedením naší školy jsme rádi ...

Exkurze 6.a 7.třídy

Exkurze 6.a 7.třídy         V pátek 7.10. se  žáci 6. a 7. ročníku vypravili na exkurzi do ekologického střediska MEVPIS a Střední rybářské školy ve Vodňanech. Formou her jsme se dozvěděli zajímavé informace o různých ...

Nové vybavení kuchyňky

Nové vybavení kuchyňkyPo náročných stavebních úpravách školy se dočkala i cvičná kuchyňka nového vybavení. Žáci 6. třídy při pracovních činnostech v ní začínají vařit.

Slavnostní zahájení školního roku

Slavnostní zahájení školního roku První školní den byl slunečný, sešli jsme se opět v radostné náladě a s úsměvy na tvářích. Slavnostním projevem ve školním rozhlase přivítala ředitelka školy všechny žáky a také především naše nové prvňáčky. Ti pak ve své třídě obdrželi z rukou paní ředitelky a starosty obce dárky. Přejeme si, aby ...

Nový školní rok

Nový školní rok Prázdniny utekly jako voda, a už je tady opět škola. Přivítáme mezi sebou nové spolužáky a budeme si zase hrát, vyrábět a dovádět s kamarády. To vše na vás milé děti čeká v našich družinách. A tak pusu od ucha k uchu a do školy bez bázně a strachu.
Usmívající se Těší se na Vás vychovatelky ŠDMrkající

Školní rok 2016/2017Ve čtvrtek 1. září opět zasedneme do školních lavic, těšíme se naviděnou a přejeme všem našim žákům dobrý start do nového školního roku 2016/2017.


Aktuální info:
1. září 2016 - čtvrtek
- výuka v ZŠ 8:00-8:45
- školní jídelna - nabízíme možnost oběda hned od prvního dne viz. jídelníček
- školní družina v běžném provozu do 15:45

2. září 2016 - pátek
-
výuka ve všech třídách ZŠ dle řádného rozvrhu, včetně odpoledního vyučování /první dvě vyučovací hodiny budou třídnické s TU/

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy