logotyp
Login

Aktuality naší třídy

OKRESNÍ ARCHIV STRAKONICE
Zajímavou nabídku jsme dostali od této instituce, která nás pozvala na výstavu k 60. výročí úmrtí Rudolfa Berana. Věděli jste, že jeho matka pocházela ze Štěkně a otec z Řepice?? - Pravděpodobně je známější, že tento náš bývalý významný politik, předseda agrární strany nebo premiér vlády působil také v Pracejovicích, kde má poblíž vlakové zastávky pamětní desku... Součástí naší exkurze (společně s 8. ročníkem) byla také celková prohlídka archivu, který sídlíval i na hradě Strakonice nebo na Střele. Chceme velmi poděkovat pracovníkům archivu Mgr. Staňkovi a Mgr. Hankovcovi za skvělé přivítání a čas, jenž nám věnovali. Naši žáci poprvé v životě viděli např. zakládací listinu města Vodňany i s cennou pečetí, listinu města Strakonice a řadu archiválií týkajících se přímo Štěkně (ty pro nás archiváři speciálně připravili). - Naše exkurze potom pokračovala přes infocentrum na strakonický hrad. Také tamní obě výstavy (ZUŠ a 50. výročí založení DDM) nás nadchly ... V. Žitný, tř. učitel

„UKLIĎME ČESKO“ …

tak se nazývá nový ekologický projekt pro českou veřejnost vyhlášený na sobotu 17. května 2014 a zaměřený především na tzv. „černé skládky“. Naše škola se ve spolupráci s Úřadem městyse Štěkeň také aktivně zúčastnila ekoakce, o jejímž přínosu nemůže být pochyb - již v pátek, v jakémsi „předtermínu“. Až na poměrně ostrý vítr nám počasí přálo, nepršelo,

a tak žáci 8. a 9. třídy během dvou hodin dopoledne nasbírali značné množství odpadu, který do přírody nepatří…

Vybrali jsme trasu Šibeniční vrch – les před Slatinou – Hrochova studánka. Od ní jsme začali

uklízet a mnozí žáci byli překvapeni její půvabnou polohou ve skrytu lesa v předpolí katastru zvaného „Na Radlině“. Smutné bylo zjištění, že PET láhve zde připravené pro zalévání nových sazenic stromků kdosi úmyslně vylil a rozházel po okolí. I takoví jsou někteří „lidé“ kolem nás… - Vyčištění okolí této studánky postavené péčí Lesů ČR určitým volným způsobem navázalo na naše předchozí čištění studánky Dobrá Voda (ze 7. 5.). Cestou zpět jsme se zastavili ještě u největší černé skládky v okolí Štěkně – na Šibeničním vrchu. Ta byla vyklizena právě v sobotu v celostátním termínu a bude dále rekultivována. Pod hromadou odpadu se skrývaly např. celé části osobního automobilu … Přitom má Úřad městyse Štěkeň výborně vybudovaný celý sběrný dvůr, který doplňuje hned několik míst s kontejnery

na tříděný odpad!

Chtěli bychom pochválit naše žáky za dobře odvedenou práci, kdy na trase cca 3 km vysbírali  celkem 4 pytle odpadu, zejména plasty, sklo apod.

                                                                            PaedDr. Václav Žitný

ČIŠTĚNÍ STUDÁNKY U ŠTĚKNĚ …

Ve středu 7. května 2014 v ranních hodinách (těsně před dalším májovým deštěm) se 9. třída Základní školy ve Štěkni přemístila z učebny do přírody … Už od 6. ročníku pravidelně rok co rok čistíme některou (často i dvě zároveň) ze studánek v okolí Štěkně

Letos na nás čekala ta s poetickým názvem „Dobrá Voda“. Shrabané listí a náletové rostliny vytvořily několik hromad. Z loňska námi zastřižená (také náletová) lípa je už statná a spolu s chráněným kapradím a další zelení dokresluje malebný areál studánky. – Při zpáteční cestě nám zbylo za odměnu trochu času i k dalším zastavením: u windischgrätzkého sloupu, mezi 10 jabloněmi nad Podskalím naproti kostelu sv. Mikuláše (i ty jsme loni s Úřadem městyse Štěkeň vysazovali; autorem projektu je ing. Miroslav Šobr z MěÚ Strakonice) nebo pod historickými duby v anglickém zámeckém parku. Právě letos je těmto úžasným stromům, jejichž větve se dotýkají země a vyrostlým ze sazenic dovezených až z afrického ostrova Madeira (součást Portugalska), 300 let …

Celou naši ekologickou akci jsme věnovali dubnovému „Dni Země“.

Věděli jste, že:

- Okolí Štěkně je doslova poseto hned 5 studánkami? … Na Farčici (V hájku), směr Vítkov; ve výběžku masivu Brdo – pod Šibeničním vrchem; U Antonína, směr Slatina; Hrochova studánka (Lesy ČR) nad Slatinou a naše známá Dobrá Voda.

   Tu první jsme pojmenovali „Kaštanová“, druhou „Školní“, třetí je „Lesní“ …

   Všechny uvedené studánky a navíc některé další prameny čistí naše škola už 10 let, od r. 2004 …

- Vodu ze studánky Dobrá Voda si nechal na svůj dvůr přivážet i císař František Josef I., a to po císařských manévrech v okolí Štěkně v roce 1905 …

-  Dobrá Voda (dříve nazývaná „Chrást“) je jednou z 5 částí Štěkně – kromě vlastního městyse, Vítkova, Nových Kestřan a přilehlých Rechlí na Otavě …

Václav Žitný, třídní učitel

INTERVIEW S VÍTĚZI …

 Žáci 9. třídy potvrdili po loňském vítězství na 2. stupni svoji výbornou připravenost k soutěži MLADÝ ZÁCHRANÁŘ i letos … A tak jsem ji po soutěži konané ve středu 16.  4. 2004 položil několik otázek – tady jsou.

 1) Jak se vám letos soutěžilo?  – Mohlo být lepší počasí, ale jinak – skvěle. Všech 11 stano-višť bylo zajímavých. Některým mladším dětem jsme i poradili. Pomohli jsme taky ve vzduchovce. Soutěž fungovala výborně. Jsme rádi i za hasiče ze Štěkně, popovídali jsme si s nimi.

 2) Co vám během soutěže chybělo? – V podstatě nic; možná občerstvení, ale to v legraci.

 3) Jak chutnal dort pro vítěze? – Vynikající, máslový. Děkujeme vedení školy i za medaile. Diplom vítězů ale věnujeme třídnímu.

 4) A co byste zlepšili pro příští rok, když už soutěžit nebudete? – Možná mít prostředky individuální protichemické ochrany připravené už týden dopředu ve škole nebo zařadit

ke granátu na cíl aspoň jeden zkušební hod. Jinak OK.                                                                  

Filipa Kotvalda, kapitána, a dalších členů družstva se ptal   PaedDr.Václav Žitný, třídní učitel.

 

NAŠE ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH …

     Počínaje 6. třídou jsme pro naši školu získávali solidní počet umístění v okresních

i krajských kolech olympiád a dalších soutěží (někdy i 75 % z našeho 2. stupně).

    

Nejúspěšnější soutěže a žáci 9. třídy:

Druh soutěže:

Jméno:

Krajské kolo ruštiny – 2 x 2. místo

Matěj Kazbunda

Okresní kolo biologie – 2., 4. místo

Filip Kotvald

Okresní ekosoutěž Den Země – 1. místo

Filip Kotvald

Okresní kolo angličtiny – 2., 6. místo

Matěj Kazbunda

Okresní kolo ekosoutěže – 1. místo

Kolektiv žáků

Okresní kolo zeměpisu – 5. místo

Jan Poslušný                                           

 

SČÍTÁNÍ KÁNÍ …

     Program „Buteo“, neboli sčítání kání, provádíme už od naší 6. třídy … Chceme dokázat,

že káně (lesní nebo rousná) není přemnožená! Myslivci totiž právě káni považují za predátora. Pravda je jiná – káně udržuje rovnováhu v přírodním potravním řetězci. Živí se převážně hraboši, kteří zemědělcům páchají značné škody na obilí…

    Naše sčítání jsme prováděli vždy v listopadu – lednu a březnu. Účastnila se ho prakticky polovina naší třídy – po trasách Štěkeňska, Přešťovicka, Čejeticka, ale i kolem Strakonic, rybníka Dvořiště u Třeboně, Myslína u Příbrami … Největší transekt (přelet káně) byl zazna-

menán počtem 7 kání, někdy bývala i nula.

    Budeme mít následovníky od podzimu 2014 ??

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy