logotyp
Login

Aktuality naší třídy

Předávání vysvědčení

V duchu tradice, i letos proběhlo rozloučení s absolventy 9.ročníku v obřadní síni Úřadu městyse Štěkeň. Tímto dnem žáci ukončili jednu etapu svého života. Od září již budou pokračovat na nových školách a k tomu jim přejeme hodně štěstí.

Výlet do Českého Krumlova

Výlet do Českého Krumlova

Na závěr školního roku jsme navštívili grafitové doly v Českém Krumlově. Než jsme se vydali na prohlídku, dostali jsme speciální oblečení. Do podzemí nás zavezl důlní vlak, kterým dříve jezdili horníci na šichtu. Po příjezdu jsme pokračovali pěšky. Od  průvodce jsme se dozvěděli v jakých těžkých podmínkách horníci pracovali, jaké stroje při práci používali, jak se grafit zpracovával a co se z něho vyrábělo. Na závěr dne jsme si prohlídli krásnou zámeckou zahradu a v pozdních odpoledních hodinách ujížděli k domovu.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

   I letos jsme dodrželi každoroční tradici. Ve středu  5.12. navštívil naše žáky Mikuláš se svojí družinou. Doprovázeli jej andělé a řetězy rámusila tlupa čertů. Děti se od rána těšily, některé z menších se i trochu bály. Žáci zarecitovali, zazpívali a v mateřské školce i zatancovali. Mikuláš s anděly rozdali sladké balíčky, hříšníci dostali šanci vykoupit se básničkou nebo písničkou. Velké poděkování patří našim deváťákům, kteří  pro své mladší spolužáky uspořádali nadílku.

 

Evakuace školy

Evakuace školy

V rámci přípravy na mimořádné události jsme si vyzkoušeli cvičnou evakuaci naší školy. Závěrem celé akce byla prohlídka hasičské techniky.

Vzdělání a řemeslo

Vzdělání a řemeslo

        Ve středu 7.11. jsme vyjeli do Českých Budějovic na největší prezentaci a výstavní akci středních škol a učilišť „ Vzdělání a řemeslo“. Žáci se mohli v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí a přímo na místě se poradit se zástupci jednotlivých škol o možnostech studia i detailech přijímacího řízení.  

72 hodin

72 hodin

       Již sedmým rokem se naše škola zapojila do celorepublikového projektu 72hodin v rámci oblasti „Péče o přírodu“. I letos jsme se rozhodli, že nebudeme zahálet, ale uklidíme a zvelebíme naše okolí. Jako každý rok nezklamala nepořádnost našich spoluobčanů, pro které je jednodušší zahodit odpadky v lese, než je donést do kontejneru. K akci se připojili i naši prvňáčkové, kteří na školní zahradě za pomoci žáků devátého ročníku vysázeli růže. Cílem projektu je přesvědčit děti, že sami mohou změnit věci, které se jim nelíbí, naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. 

Volba povolání

Volba povolání

Ve středu 3.10. jsme navštívili Úřad práce ve Strakonicích – „Informační a poradenské středisko pro volbu povolání“. V krátkém úvodu se žáci dozvěděli něco o možnostech studia na středních školách a odborných učilištích. Pod vedením pracovnice úřadu práce využili k vyhledávání informací internetové stránky, atlasy škol, dotazníky a šanony s konkrétními druhy povolání. Ti, kteří dosud neměli představu o svém budoucím povolání, získali přehled o vhodných možnostech a ostatní se utvrdili, že uvažují správným směrem. Informační dopoledne bylo pro žáky velice užitečné a přínosné.

Akce třídy

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání – Úřad práce Strakonice - 3.10. ( 8:15 - 11:30)

Vzdělání a řemeslo – Výstaviště České Budějovice - 7.11. 

   ŠKOLNÍ ROK 2018/2019   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2017/2018   

Vynikající úspěchy v biologii

Vynikající úspěchy v biologii

   V dubnu proběhlo v DDM Strakonice okresní kolo biologické olympiády. Biologická olympiáda nepatří zrovna k jednoduchým soutěžím, neboť vyžaduje poměrně náročnou přípravu. Každý rok je soutěž zaměřena na jiné téma. Letošní ročník nesl název „Pohyb“. Okresní kolo zahrnuje test na dané téma, laboratorní úkol a poznávání rostlin a živočichů. Podmínkou postupu do okresního kola je rovněž vypracování vstupního úkolu. Naši žíci předvedli krásné výkony:

2.místo – František Žižka

7.místo – Natálie Kosková  

Pěkné umístění Fandovi zajistilo postup do krajského kola, které se koná v květnu v Českých Budějovicích. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme, ať se Fandovi v soutěži nadále daří.

 

Den Země

Den Země

  I v letošním roce  proběhla v CEV Podskalí ve Strakonicích soutěž  s enviromentální  tématikou  „ DEN ZEMĚ“.  Třetí kategorie se zúčastnilo celkem 19 dvoučlenných družstev. Naše dvojice se v soutěži rozhodně neztratila.

2. místo – František Žižka, Natálie Kosková

Fandovi i Natce děkujeme za pěkné výkony a reprezentaci školy.

Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmarkDne 27.3. se naše škola proměnila v tržiště. Děti na Velikonočním jarmarku nabízely vlastnoruční výrobky, ale i zákusky, které doma připravily.

Memento

Memento

V rámci protidrogové prevence jsme do naší školy pozvali uměleckou agenturu Rajcha s jejich programem Memento. Hlavní hrdina se nechá v 16 letech partou stáhnout k užívání drog. Román zachycuje 10let jeho života s drogou. Líčí cestu, ze které není nikdy návratu. Představení žáci zhlédli s velkým zájmem a v mnohých z nás zanechalo silné zážitky.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílkaI v letošním roce jsme dodrželi tradici. Navštívil nás Mikuláš, andělé  a čerti.

Projektový den 72 hodin

Projektový den 72 hodin

V pátek 13. října se naše škola zapojila do celorepublikového projektu 72 hodin. Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké je to být na chvíli dobrovolníkem, který zvelebuje své okolí. Převážná část našich žáků se pod vedením svých pedagogů vydala do blízkého okolí školy a věnovala se sběru odpadků od věcí, které tam nepatří. Závěrem lze říci, že zapojení do projektu splnilo svůj cíl, kterým je vést žáky k zájmu o své okolí a ochranu přírody.

 

Exkurze na Rabí a Horažďovic

Exkurze na Rabí a Horažďovic

   Naše první exkurze vedla do malebné pošumavské krajiny na hrad Rabí a Horažďovic. Na Rabí jsme si prohlédli vše od sklepení  až po  hradní věž. Dozvěděli jsme se zajímavosti z historie hradu. Druhá zastávka byla v Enviromentálním středisku Proud, kde nás čekal program „ Odpad, jak ho neznáte“.  Formou hry jsme se seznámili s jednotlivými druhy odpadů, rozebrali jsme krabice tetrapaku na jednotlivé části, diskutovali o možnostech recyklace a viděli výrobky z recyklovaného odpadu.  

   ŠKOLNÍ ROK 2017/2018   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017   

Výlet do Kutné Hory

           Na úplný závěr školního roku jsme se vypravili na výlet do Kutné Hory. Navštívili jsme několik významných památek – chrám svaté Barbory, muzeum stříbra a kostnici v Sedlci. V úvodu prohlídky středověkého dolu se žáci seznámili se středověkým způsobem těžby, zpracováním surového stříbra a s technologií ražby mince. V prostoru původního velkého těžebního stroje na koňský pohon byli žáci vybaveni svítilnou, helmou a hornickou halenou s kápí. Takto vybaveni se vydali do štoly svatého Jiří, kde v hloubce zhruba 40 m prošli 250 m dlouhou částí původního středověkého dolu. Po krátkém rozchodu jsme navštívili chrám svaté Barbory, mohutný gotický kostel, který je zasvěcen patronce všech horníků. Dále jsme zavítali do unikátní kostnice v Sedlci, která je vyzdobena téměř výhradně lidskými kostmi - ostatky celkem 40 000 zemřelých. Počasí se nám moc vydařilo a v pozdních hodinách jsme se vrátili domů.

Úspěch v krajském kole biologické olympíády

  Během měsíce května proběhlo v DDM Českých Budějovicích krajské kolo biologické olympiády kategorie D – mladší žáci. V silné konkurenci 28 žáků  základnch škol a gymnázií František Žižka vybojoval krásné 7.místo – úspěšný řešitel. Tímto Fandovi  gratulujeme a přejeme hodně štěstí a elánu v dalším přírodovědném bádání.

Preventivní program

Preventivní program

   V rámci prevence patologických jevů, proběhly na druhém stupni besedy s občanským sdružením DO SVĚTA. V rámci čtyřhodinového bloku se žáci seznámili s rizikem na sociálních sítích. Formou skupinové práce a následné diskuze se zaměřili na rozdíly mezi skutečným a virtuálním světem a bezpečným chováním nejen na internetu, ale i ve světě mobilních telefonů.

Den Země

Den Země

  I v letošním roce se naši žáci zapojili do přírodovědné soutěže Den Země, kterou pořádá CEV DDM Strakonice. Žáci určovali houby, rostliny, živočichy, minerály, stopy zvířat a zodpovídali otázky z ekologie a zeměpisu. Naše dvojice se v soutěži rozhodně neztratila.

                       1. místo -  František Žižka a Natálie Kosková

Natce i Fandovi děkujeme za vynikající výkony a reprezentaci školy.

Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmarkV úterý 11.dubna proběhl na naší škole velikonoční jarmark. V rámci hodin pracovních činností jsme vyrobili pěkné dárečky. Děkujeme též maminkám za napečené sladkosti.

Vynikající úspěchy v biologické olympiádě

Vynikající úspěchy v biologické olympiádě

   Do okresního kola biologické olympiády kategorie D letos vyrazili dva zástupci naší třídy. Téma 51. ročníku této náročné olympiády bylo „ Detektivem v přírodě“. Soutěž opět obsahovala test, laboratorní úkol a poznávání přírodnin (hub, rostlin, živočichů a hornin). Součástí okresního kola bylo také hodnocení vstupního úkolu. František Žižka a Natálie Kosková zpracovali téma s názvem Pobytová znamení. V přírodě hledali deset různých důkazů o pobytu živočichů. Své nálezy vyfotografovali, popsali a vytvořili jejich sbírku. V soutěži předvedli velmi pěkné výkony. František obsadil 1.místo a postupuje do krajského kola. Natálie vybojovala 7. místo. Gratulujeme k vynikajícím výkonům a Fandovi přejeme hodně úspěchů v krajském kole v Českých Budějovicích.

Vánoční akademie

Vánoční akademieRok 2016 končí a děvčata naší třídy  se s ním rozloučila krátkým tancem.

Předvánoční tvoření

Předvánoční tvořeníV pondělí 14.11. proběhlo ve škole projektové dopoledne. Žáci tvořili dekorace podle své fantazie. Celkem v deseti wokrshopech si vyrobili levandulový sáček, sypané a plovoucí svíčky, zdobili perníčky, modelovali figurgy z marcipánu, vystřihli si kometu a napsali přání, které se nedá koupit. Nejvíce všechny zaujala řezbářská dílna.

Projektový den " 72 hodin "

Projektový den

     Již pátým rokem se naše škola zapojila do projektu „72 hodin“, který pořádá Česká rada dětí a mládeže. V pátek 14.10. nastal den D a my se aktivně a s velkou chutí vrhli  do práce. Vysázeli jsme několik keřů za školním skleníkem a pak se vydali na úklid okolí. Do velkých plastových pytlů jsme házeli nepořádek – plastové lahve, plechovky, hrnce, oblečení a další věci. Nasbírali jsme toho opravdu mnoho a rádi jsme využili nabídky odvozu plných pytlů obecním traktorem.  Ani studené počasí nezabránilo naší radosti z dobře vykonané a záslužné práce. Díky nám, bude příroda ve Štěkni zase o něco krásnější!

Exkurze do Vodňan

Exkurze do Vodňan

        V pátek 7.10. se  žáci 6. a 7. ročníku vypravili na exkurzi do ekologického střediska MEVPIS a Střední rybářské školy ve Vodňanech. Formou her jsme se dozvěděli zajímavé informace o různých druzích ryb a raků. Součástí programu byly také ukázky akvárií mořských a sladkovodních ryb. Děti si prohlédly živé raky, naučily se je poznávat podle druhu a pohlaví. Dobrovolníci se jimi mohli nechat i štípnout.  Po krátké svačině následovala prohlídka kostela Narození Panny Marie. Exkurze byla zajímavá a podnětná pro další studium našich žáků.

Prázdniny rychle uběhly a opět nastaly školní povinnosti.
   ŠKOLNÍ ROK 2016/2017   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2015/2016   

Výlet do Prahy

Výlet do PrahyDne 31.5. celý druhý stupeň vyjel  do Prahy. Navštíli jsme Vyšehrad, Technické muzeum a večerní představení Národního divadla "Strakonický dudák". Téměř v půlnoci jsme se vrátili domů. Výlet se nám moc líbil.

Mladý záchranář

Mladý záchranářDne 13.5. proběhl na naší škole projektový den MLADÝ ZÁCHRANÁŘ. Naše třída vytvořila celkem čtyři družstva. Druhé družstvo pod vedením Elišky Všetečkové - Natálie Kostková, Jakub Matějovský, Roman Vaněk a Mirek Koblenc získali pěkné 4. místo. Gratulujeme!

Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmarkV rámci hodin pracovního vyučování a výtvarné výchovy si děti vyrobily mnoho krásných výrobků.

Výukový program

Výukový program

     V úterý 9.2. do naší školy zavítala agentura "Perštejni" s výukovým programem " Přemyslovská knížata - počátky českého státu". Žákům představili zakladatele rodu Přemyslovců. Přiblížili nám sv. Václava, jeho bratra Boleslava I. a další významné Přemyslovské panovníky Boleslava III., Jaromíra, Oldřicha, Břetislava aj. Divadlo bylo zajímavé, žáci nebyli jen diváky, ale stali se i součástí divadelního představení.

Jihočeské muzeum

Jihočeské muzeum

  
     Ve čtvrtek 4.12.2015 jsme  vyjeli do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Děti se v rámci edukačního programu dozvěděly o životě v době kamenné. Součástí exkurze byly i ukázky nástrojů, které lidé používali k lovu i v běžném životě. Dozvěděli jsme se, jak se lidé oblékali, co jedli a mnoho dalších zajímavostí. Na závěr si žáci vyplnili pracovní list. Po ukončení programu nám zbyl ještě čas   na  adventní trhy .

Beseda o ochraně přírody

Beseda o ochraně přírody

 V úterý 24.11. nás navštívil ing. Miroslav Šobr z MěÚ Strakonice. Připravil pro žáky přednášku o ochraně přírody v ČR se zaměřením na náš region – Strakonicko, kterou doplnil obrazovými ukázkami z dataprojektoru. Beseda byla velmi zajímavá.

Exkurze do třídírny odpadů

Exkurze do třídírny odpadůVe středu 14.10. jsme se vydali společně s žáky sedmého ročníku na exkurzi do firmy Jihosepar ve Vimperku. Po krátké úvodní přednášce jsme si prohlédli technologii třídění odpadů. V halách nás zaujali velké kvádry ze slisovaných plastů. Exkurze byla velmi poučná.

Projektový den "72 hodin"

Projektový den Již třetím rokem se naši žáci se svými učiteli zapojili do celostátního, dobrovolnického projektu "72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ". Heslo letošního roku znělo "Nejsme lhostejní k přírodě!" Osázeli jsme mez za budovou školy a uklidili okolí lomu. Nasbírali jsme nepřeberné množství odpadků. Díky tomuto projektu je naše městečko zase čistější a krásnější.

Přírodopisná vycházka

Přírodopisná vycházka

   Naše první přírodopisná vycházka vedla k malému rybníčku Močidlu. Lovili a pozorovali jsme pod lupou vodní živočichy – chvostoskoky - mákovky, larvy potápníků, bruslařky, pulce, rybí potěr a jiné oranismy.

   ŠKOLNÍ ROK 2015/2016   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2014/2015   

Krásná vzpomínka na dětský den 1.6.2015

Krásná vzpomínka na dětský den 1.6.2015Páťáci společně se čtvrťáky si užili tento den na sádkách v Čejeticích. Chytali ryby na pruty, stříleli vzduchovkou, jezdili na koni a upekli si i buřty. Předtím ještě stihli navštívit oboru Hůrky, kde mohli pozorovat bažanty, křepelky a divočáky. Nejlepší střelci a střelkyně byli oceněni čokoládovými medailemi. Nejšikovnější rybáři dostali nádherné plakáty se sladkovodními rybami. Všechny děti obdržely drobné dárky v podobě pexes, zápisníčků, samolepek a propisek s rybářskou tématikou. Největším oceněním pro milé  a obětavé pořadatele bylo upřímné vyjádření Marka Mrázka, žáka 5. třídy:
"Pane učiteli, sem musíme jet ještě někdy."

Krajské kolo florbalu 5. tříd dívek

Krajské kolo florbalu 5. tříd dívek 22. ledna 2015 se dívky ZŠ a MŠ Štěkeň zúčastnili krajského kola ve florbalu v Českých Budějovicích. Děvčata obsadila celkově 4. místo. V zápase o 3. místo naše dívky podlehly těsně Kamennému Újezdu ...

Vystoupení 5. třídy na školní akademii 2014

Vystoupení 5. třídy na školní akademii 2014

Sběr surovin

V týdnu od 18.11. - 21.11.2014 se na naší škole konala velká sběrová akce. V. třída nasbírala přes půl tuny starého papíru. Průměrně kolem 20kg na jednoho žáka.

ThinkBlue ve florbale V. tříd.

13.11.2014 ThinkBlue ve florbale V. tříd. Bojovali jsme nakonec jen ve skupině o 7.-9. místo. Chlapci i dívky prohráli s Katovicemi o jediný gól. Mezi sebou si zahráli o poslední místo. Úspěšnější byli chlapci, ale jen o gól. Družstvo našich dívek bylo opět jediné na okrese, takže si v lednu zahraje v krajském kole v Českých Budějovicích.

Kroužek florbalu

Kroužek florbaluOd 1.10.2014 probíhá na naší škole florbalový kroužek. 7.10.2014 a 14.10.2014 bylo tak krásně, že jsme nacvičovali a hráli venku na asfalťáku u školy.


Do florbalového kroužku se zapojila téměř polovina 5. třídy.

Čištění Klostermannovy stezky

10.10.2014 se naše třída podílela v rámci akce "72 hodin - ruku na to" na úklidu lesa v okolí Štěkně. Nasbírali jsme spoustu plastového odpadu, který jsme na káře pana učitele odvezli přímo do sběrného dvora. Raritou bylo, že jsme pro káru pana učitele nalezli i blatníky, výfuk a dokonce i zánovní SPZ.

V. třída při vybíjené na sportovním dnu školy v Čejeticích 18.9.2014

V. třída při vybíjené na sportovním dnu školy v Čejeticích 18.9.2014

Školní rok 2014/2015 zahájen

Školní rok 2014/2015 zahájenV. třída si užívá krásné počasí na školním pozemku
   ŠKOLNÍ ROK 2014/2015   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2013/2014   

5.5. 2014 naše třída navštívila Hopsárium v Českých Budějovicích, kde se nám moc líbilo. Skotačili jsme na trampolínách, skákadlech, skluzavkách, také jsme se projeli v dětských autech, nenechali jsme si ujít ani žraloka, který nás úmyslně uvěznil ve svém mohutném chřtánu. Nechtělo se nám odsud, i když nás čekala další lákavá zastávka a to ve Vodňanech, kde jsme si prohlédli náměstí a utratili své poslední korunky. V půl třetí odpoledne jsme si před školou mohli zanotovat: "Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu."

Bez velkých problémů dokážeme telefonicky přivolat pomoc při zranění, požáru nebo při páchání trestné činnosti. Umíme ošetřit drobná poranění, chovat se v mimořádných situacích. Všechny tyto znalosti jsme uplatnili v soutěži MLADÝ ZÁCHRANÁŘ (školní kolo), kde nás prověřovali zkušení policisté a hasiči, s výsledky našich znalostí byli spokojeni.
Velikonoční jarmark
     Také letos jsme prodávali své výrobky na VELIKONOČNÍM JARMARKU, který se uskutečnil v pondělí 14.4. 2014 v prostorách naší školy. Protože jsme byli šikovní a podařilo se nám prodat vše, utržili jsme 400,-Kč. Jak s vydělanými penězi naložíme, ještě nevíme, ale asi koupíme něco pro naše mlsné jazýčky.

Vítá Vás 4. ročník.
Ve třídě je nás celkem dvacet pět žáků, z toho čtrnáct dívek a jedenáct chlapců. Máme rádi vybíjenou a moc nás baví florbal, který hrajeme při tělesné výchově. Koníčky máme různé, někdo rád hraje fotbal, leze po skalách, krasobruslí , baví se hokejem nebo vodním pólem, jiní zase mají rádi ruční práce, hru na hudební nástroj nebo zpívání.

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy